Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning intensivvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda intensivvårdssjukköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens intensivvård.

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad lärplattform (MyMoodle). I snitt 2-3 dagar/7,5hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Växjö, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via webb. Utbildningen innehåller 13 veckors VFU.

 

När du anmäler dig, observera att svensk sjuksköterskelegitimation och tjänstgöringsintyg behöver laddas upp på antagning.se

Karriär

Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Det innebär att möta båda friska och svårt sjuka patienter inom alla åldersgrupper. Det korta mötet med patienten, högteknologi, farmakologi och hygien präglar intensivvårdssjuksköterskans arbete.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård.

Magisterexamen.

Studenter berättar

"Det är roligt och lärorikt"

Lisa Holgersson från Hasslö utanför Karlskrona läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård.

Utbildningen har varit både rolig och lärorik om än krävande, särskilt om man som jag har två barn och pendlar. Samtidigt har lärarna verkligen ansträngt sig för att anpassa schemat.

Det är tio år sedan jag läste till sjuksköterska och att gå en utbildning på avancerad
nivå gör att jag kan gå vidare i karriären. När jag blir färdig till sommaren har jag
redan jobb i Karlskrona. Jag hade turen att få en utbildningsplats där och har på så vis kunnat få lön under utbildningen.

Jag är glad att det blev specialiseringen intesivvård eftersom det är ett så roligt område att jobba med. Man får arbeta med barn och gamla och många olika typer av sjukdomar och skador. Det är väldigt omväxlande och jag kan varmt rekommendera andra att söka sig till yrket.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar