Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda ögonsjuksköterskor och ge beredskap för att medverka i dagens och morgondagens ögonsjukvård

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad läroplattform (MyMoodle). I snitt 4 tillfällen om 2-3 dagar/30 hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Kalmar, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via web. Utbildningen innehåller 10 hp VFU.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Karriär

Arbetet som ögonsjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Ögonsjuksköterskan ska kunna ansvara för patientens och närståendes omvårdnad, delta i medicinsk vård samt organisera arbete inom en ögonsjukvårdsverksamhet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ögonsjukvård, samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Vårdvetenskap.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 1 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

En fördel att kunna kombinera studier med arbete

Therés Fransson vid Linnéuniversitetet.

Therés arbetar på ögonmottagningen på Sjukhuset i Kalmar och kände att hon ville fördjupa sin kunskap. Hon tycker att de kurser som berör ögats anatomi har varit extra intressanta och hon uppskattar att distansstudier gör det möjligt att styra över sin egen tid.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar