Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda ögonsjuksköterskor och ge beredskap för att medverka i dagens och morgondagens ögonsjukvård

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad läroplattform (MyMoodle). I snitt 4 tillfällen om 2-3 dagar/30 hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Kalmar, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via web. Utbildningen innehåller 10 hp VFU.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Karriär

Arbetet som ögonsjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Ögonsjuksköterskan ska kunna ansvara för patientens och närståendes omvårdnad, delta i medicinsk vård samt organisera arbete inom en ögonsjukvårdsverksamhet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ögonsjukvård, samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Vårdvetenskap.

Viktigt vid anmälan

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den.
Ditt antagningsbesked kommer den 12 april,vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart är v36

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar