Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ögonsjukvård

60 hp

Är du sjuksköterska och intresserad av oftalmologi – det vill säga läran om ögat och dess sjukdomar? Då är detta en utbildning för dig! Efter utbildningen blir du specialistsjuksköterska i ögonsjukvård och är rustad att jobba med dagens så väl som framtidens ögonsjukvård.

Programmet kommer att ge dig en fördjupad kunskap om ögat - dess uppbyggnad och funktion, ögats sjukdomar, olika undersökningstekniker och behandlingar.

Denna utbildning ges på halvfart och all undervisning är distansbaserad förutom examinationer som sker på plats på campus och klinisk träning som kan ske på plats på campus. Studierna sker i vår webbaserade lärplattform MyMoodle där all teoretisk undervisning och alla diskussioner sker. Under utbildningen har du också 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Då jobbet som specialistsjuksköterska innebär arbete i en miljö som speglar samhällets mångfald fokuserar undervisningen på att aktivt motverka diskriminering och att ha ett etiskt förhållningssätt som bygger på en humanistisk grundsyn. Studentgrupperna blandas med hänsyn till bland annat kön, ålder och yrkeserfarenhet för att få till dynamiska diskussioner under utbildningen.

Karriär

Arbetet som ögonsjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Som ögonsjuksköterska ansvarar du för patientens och närståendes omvårdnad, deltar i medicinsk vård samt organiserar arbetet inom en ögonsjukvårdsverksamhet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ögonsjukvård, samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Vårdvetenskap.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du välja att göra din VFU eller skriva examensarbete utomlands via något av våra många partneruniversitet världen över.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. Många kurser innehåller interkulturella inslag, till exempel i form av kurslitteratur eller gästföreläsare från andra länder. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se.
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 3 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

En fördel att kunna kombinera studier med arbete

Therés Fransson vid Linnéuniversitetet

Therés arbetar på ögonmottagningen på Sjukhuset i Kalmar och kände att hon ville fördjupa sin kunskap. Hon tycker att de kurser som berör ögats anatomi har varit extra intressanta och hon uppskattar att distansstudier gör det möjligt att styra över sin egen tid.

Det finns flera fördelar med att studera på distans

Marlene Frideryd vid Linnéuniversitetet

Marlene läste specialistsjuksköterske-
programmet med inriktning ögonsjukvård vid Linnéuniversitetet. Idag arbetar hon på ögonkliniken hos Region Blekinge. Att studera på distans gav henne möjlighet att kombinera studier, arbete och familjeliv.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar