Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning operationssjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda operationssjuksköterskor som ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens operationssjukvård.

Utbildningen baseras i huvudsak på distanspedagogik som kompletteras med ett antal fysiska campusträffar på Linnéuniversitetet i Växjö. Detta innebär att undervisningen huvudsakligen genomförs med hjälp av digitala hjälpmedel. Flest antal fysiska träffar genomförs under höstterminens kurs på 22,5 hp med totalt ca 6-7 dagar. Campusträffarna innehåller praktiska övningar, kliniska och skriftliga examinationer samt föreläsningar när dessa kan kombineras med övningar eller examinationer. Höstterminens metodkurs och vårterminens uppsatskurs genomförs helt och hållet digitalt. Utbildningen innehåller sammanlagt 14 veckor verksamhetsförlagd utbildningen (VFU). För studenter som har antagits till studieort Linköping eller Jönköping genomförs de kliniska övningarna på respektive studieort. För samtliga studenter kan campusträffar även innebära en träff på studieort Linköping och/eller Jönköping.

Karriär

Arbetet som operationssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Det innebär arbete i en högteknologisk miljö där du ingår i teamet runt patienten.

Du instrumenterar vid olika kirurgiska ingrepp och ansvara då för hygien och aseptik, instrument, teknisk apparatur och patientsäkerhet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård. Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 1 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Tidigare studenter berättar

Camilla håller i trådarna i operationsalen

Ingen dag är den andra lik och arbetet som operationssköterska blir aldrig enformigt. Efter snart tre år i yrket tänker Camilla Ramström ofta på att det var ett bra beslut hon tog att vidareutbilda sig.

Camilla Ramström är operationssköterska

En specialistutbildning passade Camilla Ramström då hon var intressead av att utveckla sig.
– Det är en spännande verksamhet, utöver det vanliga och att vara operationssköterska skiljer sig rätt mycket från att vara sjuksköterska, eftersom det är mer tekniskt än medicinskt, berättar Camilla.

Hon arbetar på centraloperationen på Länssjukhuset i Kalmar, vilket innebär att hon deltar i alla typer av operationer. Och det är hon som håller i trådarna.
– Som operationssköterska planerar man hela operationen, vilket bland annat innebär att bestämma vilken apparatur som behövs, se till att instrumenten
fungerar, avgöra hur patienten ska ligga för att läkaren ska komma åt att operera och ta hand om det som eventuellt opereras bort. Men det största ansvarsområdet är att se till att allt är sterilt, både instrument, patienter och personal, förklarar
Camilla.

I hennes arbete ingår även att träffa representanter för de företag som landstinget har upphandlat som leverantörer av utrustning och testa och utvärdera deras nyheter.
– Det här jobbet blir mycket vad man gör det till och jag känner att det finns hur många möjligheter som helst!

Vill utvecklas

Det var just viljan och intresset att utveckla sig som gjorde att Camilla beslöt sig för att satsa på en specialistutbildning bara några år efter att hon var klar med sin sjuksköterskeexamen. Och lusten att utvecklas har inte avtagit.

– Jag är lite sugen på plastkirurgi, men det finns så många kurser man kan läsa och jag går så många jag kan. Det här yrket kan verkligen ge hur mycket som helst och för framtiden är det helt rätt att satsa på en specialistutbildning, avslutar Camilla Ramström.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M