Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning psykiatrisk vård

60 hp

Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa.

Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtalskompetens betonas.

Utbildningen är internetbaserad med vissa studietillfällen på utbildningsorten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård. Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den.
Ditt antagningsbesked kommer den 21 april,vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart är v36

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Tidigare studenter berättar

"Man kan hitta så mycket kraft och energi i arbetet med familjer"

Jag blev positivt överraskad av upplägget i utbildningen med inriktningen psykiatrisk vård säger Markus Sjösten.

- När jag började läsa inriktningen psykiatrisk vård var det mest för att utbildningen kändes bra att ha, men jag har ändrat inställning under tiden, berättar Markus
Sjösten. De här två åren har fått mig att inse vilken bra grund jag nu har att stå på.

Jag har jobbat på Barn och ungdomspsykiatrins heldygns- och mellanvård i 10 år
och där är det viktigt att ha ett familjefokuserat arbetssätt. Den vårdvetenskapliga
grunden i utbildningen har gett mig viktiga verktyg i mötet med de människor jag
träffar i mitt arbete.

- Jag har läst steg 1 i familjeterapi i Växjö tidigare, så jag var väl bekant med Växjö och tyckte att det var bra, så därför, och av praktiska skäl valde jag Linnéuniversitetet igen. Jag blev positivt överraskad av upplägget i den här utbildningen. Vi varvar teoretiska studier i hemmet med klinisk praktik och träffar ute i studiegrupperna. Där "gnuggar" vi det vi lärt oss ytterligare, till exempel genom seminarier med reflekterande team. Det tycker jag är ett mycket givande sätt att läsa på.

Jag börjar jobba heltid igen i juni, men planerar att läsa vidare på magisterutbildningen till hösten. Denna utbildning har varit intressant och jag vill fördjupa mig specifikt i vårdpersonalens grundläggande vårdande hållning i kontakten med familjer på BUP.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar