Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning psykiatrisk vård

60 hp

Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa.

Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtalskompetens betonas.

Utbildningen är internetbaserad med vissa studietillfällen på utbildningsorten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård. Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 1 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Tidigare studenter berättar

"Man kan hitta så mycket kraft och energi i arbetet med familjer"

Jag blev positivt överraskad av upplägget i utbildningen med inriktningen psykiatrisk vård säger Markus Sjösten.

- När jag började läsa inriktningen psykiatrisk vård var det mest för att utbildningen kändes bra att ha, men jag har ändrat inställning under tiden, berättar Markus
Sjösten. De här två åren har fått mig att inse vilken bra grund jag nu har att stå på.

Jag har jobbat på Barn och ungdomspsykiatrins heldygns- och mellanvård i 10 år
och där är det viktigt att ha ett familjefokuserat arbetssätt. Den vårdvetenskapliga
grunden i utbildningen har gett mig viktiga verktyg i mötet med de människor jag
träffar i mitt arbete.

- Jag har läst steg 1 i familjeterapi i Växjö tidigare, så jag var väl bekant med Växjö och tyckte att det var bra, så därför, och av praktiska skäl valde jag Linnéuniversitetet igen. Jag blev positivt överraskad av upplägget i den här utbildningen. Vi varvar teoretiska studier i hemmet med klinisk praktik och träffar ute i studiegrupperna. Där "gnuggar" vi det vi lärt oss ytterligare, till exempel genom seminarier med reflekterande team. Det tycker jag är ett mycket givande sätt att läsa på.

Jag börjar jobba heltid igen i juni, men planerar att läsa vidare på magisterutbildningen till hösten. Denna utbildning har varit intressant och jag vill fördjupa mig specifikt i vårdpersonalens grundläggande vårdande hållning i kontakten med familjer på BUP.

Utbildningen ger en fördjupad kunskap inom ditt yrkesområde

Bahtije Breznica vid Linnéuniversitetet.

Bahtije har tidigare läst vid Linnéuniversitetet och när det var dags för henne att läsa vidare föll det sig naturligt att söka hit igen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M