Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning psykiatrisk vård

60 hp

Vill du utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård? Denna utbildning ger dig fördjupad kompetens i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa. Utbildningen hålls på distans och halvfart vilket gör att det går att fortsätta jobba under studierna.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård ger dig en fördjupad omvårdnadskompetens som behövs för att kunna leda omvårdnad och självständigt möta komplexa vårdbehov vid psykisk ohälsa i olika åldersgrupper och vårdkontexter. Under utbildningen utvecklar du din etiska kompetens, självkännedom och samtalskompetens. I programmet ingår också frågeställningar relaterade till hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Denna utbildning kombinerar teoretiska och kliniska moment för att bidra till din förmåga att förstå och problematisera verklighetsbaserade frågeställningar. Utöver vårdvetenskap läser du kurser inom medicinsk vetenskap, vårdpedagogik och vårdpsykologi.

Utbildningen hålls på distans med vissa fysiska träffar på Campus Växjö.

Karriär

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält. Du kan exemplevis jobba inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen och Filosofie magisterexamen med inriktning psykiatrisk vård. Huvudområde: Vårdvetenskap

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se.
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 3 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Utbildningen ger en fördjupad kunskap inom ditt yrkesområde

Bahtije Breznica vid Linnéuniversitetet.

Bahtije har tidigare läst vid Linnéuniversitetet och när det var dags för henne att läsa vidare föll det sig naturligt att söka hit igen.

Jag hittar så mycket kraft och energi i arbetet med familjer

Jag blev positivt överraskad av upplägget i utbildningen med inriktningen psykiatrisk vård säger Markus Sjösten.

- När jag började läsa inriktningen psykiatrisk vård var det mest för att utbildningen kändes bra att ha, men jag har ändrat inställning under tiden, berättar Markus Sjösten. De här två åren har fått mig att inse vilken bra grund jag nu har att stå på.

“Jag har möjligheten att förändra en persons liv och då måste jag förvalta det”

n av Lilijan Houso. Lilijan har svart hår, ljus hy, en ljusgul pikétröja och ett passerkort i band runt halsen. Hon sitter framåtlutad med armarna i knät. Bakgrunden är gul med en sjukhusikon, hjärtfrekvens och ett hjärta med en blixt i.

- Att min hjälp kan göra någon annans dag är det som får mig att vilja gå till jobbet varje dag. Att min hjälp kan få någon annan att må bättre.

Lilijan Houso jobbar som sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Hon har alltid velat jobba inom vården och ett sommarjobb inom rättspsyk gjorde att hon fick upp ögonen för den psykiatriska vården. Efter sin sjuksköterskeutbildning pluggar hon nu till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård samtidigt som hon jobbar. Att jobba med människor är något hon verkligen trivs med.

- Jag är mån om att se människan och hur jag ska göra för att nå fram till just den person jag möter. Vi är alla olika och måste alla bemötas på olika sätt. Jag har möjligheten att förändra en persons liv och då måste jag förvalta det.

Lilijan tycker att det är ett väldigt utvecklande yrke att jobba inom den psykiatriska vården och att vi behöver prata mer om psykiatrin för att få folk att förstå hur man jobbar inom den. Sjuksköterskan är den som är spindeln i nätet och har koll på alla delar, från kontakt både med patient och läkare till hur man ska bemöta patienten och skriva rapport.

- Jag vill få fler att förstå hur vi jobbar inom rättspsykiatrin och att det är ett roligt och utvecklande arbete.

Mer om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M