Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning vård av äldre

60 hp

Vill du arbeta med förebyggande insatser och avancerad omvårdnad av äldre personer med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov? Denna utbildning till specialistsjuksköterska med fokus på vård av äldre hålls på distans och halvfart, vilket gör att det går att fortsätta jobba under studierna.

Denna specialistsjuksköterskeutbildning utbildar dig för att kunna arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård med äldre präglat av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mångfaldsperspektivet är centralt i utbildningen. Utbildningens delkurser har ett tydligt fokus på omvårdnad av äldre och innehåller personcentrerad vård, palliativ och geriatrisk omvårdnad, vetenskapliga metoder och självständigt arbete samt organisation, ledning och utveckling.

Denna utbildning till specialistsjuksköterska med fokus på omvård av äldre sker på distans.

Programmet startar vartannat år på höstterminen.

Karriär

Arbetet som specialistsjuksköterska inom äldrevård är kvalificerat och utbildningen ger den kompetens som krävs för att ge äldre personer en god vård av hög kvalitet. Efter avslutad utbildning är du väl rustad att arbeta inom flera olika arbetsområden inom kommunal vård, primärvård och sjukhusvård.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Vårdvetenskap.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 1 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar