Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning vård av äldre

60 hp

Specialistsjuksköterskans ansvarsområde omfattar förebyggande insatser samt avancerad omvårdnad av äldre personer med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov i sluten och/eller öppen vård.

Programmet utbildar dig för att kunna arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård med äldre präglat av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mångfaldsperspektivet är centralt i utbildningen. Utbildningens delkurser har ett tydligt fokus på äldre och innehåller personcentrerad vård, palliativ och geriatrisk omvårdnad, vetenskapliga metoder och självständigt arbete samt organisation, ledning och utveckling.

Programmet startar vartannat år på höstterminen.

Karriär

Arbetet som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är kvalificerat och utbildningen ger den kompetens som krävs för att ge äldre personer en god vård av hög kvalitet. Efter avslutad utbildning är du väl rustad att arbeta inom flera olika arbetsområden inom kommunal-, primär- och sjukhusvård.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den.
Ditt antagningsbesked kommer den 21 april,vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart är v36

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar