Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning vård av äldre

60 hp

Vill du arbeta med förebyggande insatser och avancerad omvårdnad av äldre personer med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov? Denna utbildning till specialistsjuksköterska med fokus på vård av äldre hålls på distans och halvfart, vilket gör att det går att fortsätta jobba under studierna.

Denna specialistsjuksköterskeutbildning utbildar dig för att kunna arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård med äldre präglat av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mångfaldsperspektivet är centralt i utbildningen. Utbildningens delkurser har ett tydligt fokus på omvårdnad av äldre och innehåller personcentrerad vård, palliativ och geriatrisk omvårdnad, vetenskapliga metoder och självständigt arbete samt organisation, ledning och utveckling.

Denna utbildning till specialistsjuksköterska med fokus på omvård av äldre sker på distans.

Programmet startar vartannat år på höstterminen.

Karriär

Utbildningen ger dig såväl fördjupande som utvidgande kunskaper och färdigheter för att arbeta självständigt och leda omvårdnaden som specialistsjuksköterska inom vård av äldre.
Du får förutsättningar för att värdera, integrera och använda relevant kunskap för att kunna hantera komplexa situationer i omvårdnaden av äldre, samt för att bidra till högre kvalitet och patientsäkerhet. Arbetsmarknaden är bred och omfattar de flesta verksamheter där du möter äldre personer, såsom prehospital vård, akutsjukvård, geriatrik, specialistmottagningar, primärvård och kommunal vård.
Som specialistsjuksköterska kan du även arbeta som specialistkonsult inom olika verksamheter. Du kan också jobba med kvalitetsutveckling inom ditt specialistområde på olika nivåer i hälso- och sjukvården, eller med utbildning och forskning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Vårdvetenskap.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se.
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 3 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Utbildningen är vägen till drömjobbet för Enna

Studentporträtt, Enna

Enna arbetar på en akutgeriatrisk avdelning och har alltid älskat att jobba med äldre. Det fölls sig därför naturligt för henne att specialisera sig på vård av äldre för att få mer kunskap om den äldre människan. Utbildningen ges på distans och Enna tycker att det är extra intressant att klasskamraterna är utspridda över hela Sverige.

- Vi får ta del av varandras erfarenheter och verksamheter vilket jag tycker är otroligt nyttigt och intressant. Problemområden har analyserats utifrån olika perspektiv och vi har delat med oss av tips till varandra, säger Enna.

"Jag vill ge alla patienter en god vård"

Malin Hult

Malin arbetar som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Kalmar.
Hon läste specialistsjuksköterske-programmet med inriktning vård av äldre på distans och tycker att utbildningen gav henne en fördjupad kunskap som hon har nytta av i sitt arbete.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans