Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning vård av äldre

60 hp

Specialistsjuksköterskans ansvarsområde omfattar förebyggande insatser samt omvårdnad av äldre med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov i sluten och/eller öppen vård.

Programmet utbildar dig för att kunna arbeta i dagens och morgondagens samhälle präglat av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mångfaldsperspektivet är centralt i utbildningen som bygger på att aktivt motverka diskriminering. Med mångfald avses genusperspektiv, ålder, kultur, samhällsklass och etnicitet vid olika tillstånd av ohälsa.

Karriär

Specialistsjuksköterskans ansvarsområde omfattar förebyggande insatser samt omvårdnad av äldre med komplexa somatiska och psykogeriatriska vårdbehov.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar