Speciallärarprogrammet

Specialisering mot matematikutveckling 90 hp

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever.

Studierna bedrivs på 67 procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda till Campus Växjö.

I speciallärarens yrkesroll ingår att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar samt analysera svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. Utbildningen ska utveckla din speciallärarroll och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder och särskild träning av elever i behov av särskilt stöd. Du får också lära dig att praktiskt arbeta med IKT för att kompensera olika inlärningssvårigheter.

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och olika slag av arbets- och examinationsuppgifter som oftast är verksamhetsanknutna.

Delar av utbildningen samläses med blivande specialpedagoger, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Sök till programmet

Anmälningsperiden för programmet är 15 februari - 15 mars. Om programmet har öppet för sen anmälan kan du anmäla dig även efter sista anmälningsdagen. 

Specialisering mot matematikutveckling

Den här specialiseringen lägger särskilt fokus vid kunskap om barns och elevers matematiska begreppsutveckling och förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för kollegorna inom detta ämnesområde. Utbildningen ska ge dig förutsättningar för att arbeta med planering och genomförande av stöd till lärare att skapa utvecklande läromiljöer för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser som rör matematik.

Fokus ligger på grundläggande matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Under utbildningens gång fokuserar vi på frågor som: vad betyder särskilda utbildningsbehov? Hållbara och utvecklingsbara strategier inom den grundläggande matematiken. Hur undervisar vi för att optimera lärandet för varje elev i matematik? Vad är extra viktigt att tänka på när vi kartlägger? Hur formulerar vi åtgärder och anpassningar?

Karriär

Som speciallärare driver du utvecklingen av det pedagogiska och didaktiska arbetet genom att möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån din yrkeserfarenhet och ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå, så som uppdraget kräver.

Examen

Speciallärarexamen.

Drop-in studievägledning

Under ansökningsperioden har vår studievägledare drop-in vägledning på Zoom. Klicka på kontakten till höger, Anita Gustavsson, för mer information om tider och länk. 

”Speciallärare är min rätta position”

Kreshnik student på Linnéuniversitetet

Kreshnik har valt att vidareutbilda sig till speciallärare. Nu kombinerar han studier med arbete och känner att han är på väg mot rätt position i yrkeslivet.

Styrkan är att vi läser allt tillsammans

Kerstin och Jitka

Kerstin Söderberg och Jitka Gullstrand är två studenter som går sin sista del i utbildningen till specialpedagog respektive speciallärare och som har valt sin utbildning utifrån ett starkt engagemang för specialpedagogiska frågor.

Mer om programmet

Vilken nytta har rektor av specialpedagog och speciallärare?

Staffan Johnson är rektor på Lillestadsskolan i Växjö. Nedan berättar han vilken nytta han ser med speciallärare och specialpedagoger i skolan.

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator, arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå.

En bra speciallärare/specialpedagog är oerhört värdefull i elevhälsoarbetet. I ett väl fungerande elevhälsoteam kan specialläraren/specialpedagogen ha en handledande roll. Specialläraren/specialpedagogen kan inte lösa alla problem själv. I arbetet med eleven kan specialläraren/specialpedagogen visa läraren hur man kan arbeta med eleven så att man uppnår bästa resultat. Läraren kan sedan involvera dessa tankar i sin egen undervisning.

I elevhälsoteamet talar vi om på vilka olika nivåer eleverna kan ha problem. Individ-, grupp-, eller organisationsnivå. I de diskussionerna är specialläraren/specialpedagogen mycket viktig, eftersom han/hon kan se situationen från ett annat perspektiv utifrån.

Vid planering av skolans organisation deltar speciallärare/specialpedagog och för elevens talan. Det är viktigt med en organisation som tar till vara elevens behov, både den som har särskilda behov och den som redan har kommit långt men behöver stöd för att komma ännu längre.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M