Elever jobbar i skolan

Speciallärarprogrammet

Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning (ingår i Lärarlyftet) 90 hp

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever.

Studierna bedrivs på 67 procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda till Campus Växjö.

I speciallärarens yrkesroll ingår att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar samt analysera svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. Utbildningen ska utveckla din speciallärarroll och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder och särskild träning av elever i behov av särskilt stöd. Du får också lära dig att praktiskt arbeta med IKT för att kompensera olika inlärningssvårigheter.

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och olika slag av arbets- och examinationsuppgifter som oftast är verksamhetsanknutna.

Delar av utbildningen samläses med blivande specialpedagoger, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning

På specialiseringen utvecklar du fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning för att kunna analysera elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer från förskoleklass till vuxenutbildning. Du får en yrkeskompetens som bland annat innefattar kunskap och kompetens, att inom det specialpedagogiska området, kunna göra bedömningar, kartläggningar och utredningar för att föreslår pedagogiska strategier med koppling till kunskapsuppdraget utifrån vetenskapliga-, samhälleliga- och etiska aspekter. Centrala begrepp som genomsyrar specialiseringen är delaktighet, inkludering, tillgänglighet, intersektionalitet, mångfald samt normalitet och avvikelse.

Inom ramen för programmet får du även fördjupad kunskap om barn och elevers språk- och begreppsutveckling, språksvårigheter, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), assisterande hjälpmedel, bedömning och betygsättning, elevhälsoarbete, extra anpassning, åtgärdsprogram, kognitiva funktionsnedsättningar och diagnoser. Du förbereds också i rollen som kvalificerad samtalspartner i frågor som rör lärande, kunskapsutveckling, differentierad undervisning, tillgänglighet och delaktighet.

Karriär

Som speciallärare driver du utvecklingen av det pedagogiska och didaktiska arbetet genom att möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån din yrkeserfarenhet och ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå, så som uppdraget kräver.

Examen

Speciallärarexamen.

 Mer information

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M