Special­pedagog­programmet

90 hp

Som specialpedagog ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och elever samt ha ett fördjupat specialpedagogiskt kunnande.

Specialpedagogprogrammet syftar till att, utifrån din lärarprofession, utveckla ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt. Inslag i utbildning utgörs bland annat av hur lärandeprocesser kan utvecklas och stödjas samt hur specialpedagogen på organisations-, grupp- och individnivå aktivt kan arbeta för och med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Betydelsefullt är analysen av hur inlärningsproblem kan hänga ihop med lärmiljöer och psykosociala faktorer. Förskolans och skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling är också en viktig del i utbildningen.

Studierna bedrivs på sextiosju procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda till Campus Växjö. Delar av utbildningen samläses med blivande speciallärare, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Karriär

Som specialpedagog ska du i samverkan med bland annat skolledare leda och delta i det pedagogiska arbetet att stödja alla barn/elever, på organisations-, grupp- och individnivå.

Examen

Specialpedagogexamen.

Styrkan är att vi läser allt tillsammans

Kerstin och Jitka

Kerstin Söderberg och Jitka Gullstrand är två studenter som går sin sista del i utbildningen till specialpedagog respektive speciallärare och som har valt sin utbildning utifrån ett starkt engagemang för specialpedagogiska frågor.

 

Mer om programmet

Vilken nytta har rektor av specialpedagog och speciallärare?

Staffan Johnson är rektor på Lillestadsskolan i Växjö. Nedan berättar han vilken nytta han ser med speciallärare och specialpedagoger i skolan.

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator, arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå.

En bra speciallärare/specialpedagog är oerhört värdefull i elevhälsoarbetet. I ett väl fungerande elevhälsoteam kan specialläraren/specialpedagogen ha en handledande roll. Specialläraren/specialpedagogen kan inte lösa alla problem själv. I arbetet med eleven kan specialläraren/specialpedagogen visa läraren hur man kan arbeta med eleven så att man uppnår bästa resultat. Läraren kan sedan involvera dessa tankar i sin egen undervisning.

I elevhälsoteamet talar vi om på vilka olika nivåer eleverna kan ha problem. Individ-, grupp-, eller organisationsnivå. I de diskussionerna är specialläraren/specialpedagogen mycket viktig, eftersom han/hon kan se situationen från ett annat perspektiv utifrån.

Vid planering av skolans organisation deltar speciallärare/specialpedagog och för elevens talan. Det är viktigt med en organisation som tar till vara elevens behov, både den som har särskilda behov och den som redan har kommit långt men behöver stöd för att komma ännu längre.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M