Special­pedagog­programmet

90 hp

Som specialpedagog ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och elever samt ha ett fördjupat specialpedagogiskt kunnande.

Studierna bedrivs på 67 procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda på Campus Växjö.

Specialpedagogprogrammet syftar till att, utifrån din lärarprofession, utveckla ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt. Inslag i utbildning utgörs bland annat av hur lärandeprocesser kan utvecklas och stödjas samt hur specialpedagogen på organisations-, grupp- och individnivå aktivt kan arbeta för och med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Betydelsefullt är analysen av hur inlärningsproblem kan hänga ihop med lärmiljöer och psykosociala faktorer. Förskolans och skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling är också en viktig del i utbildningen.

Delar av utbildningen samläses med blivande speciallärare, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Urval och antagning

Urvalsmodellen alternativt urval tillämpas för utbildningen. Det innebär för det här programmet att grunden för urvalet baserat på vad den sökande har för lärarexamen. Rangordning för urval sker i relation till antalet högskolepoäng som ingår i lärarexamen.

Karriär

Som specialpedagog ska du i samverkan med bland annat skolledare leda och delta i det pedagogiska arbetet att stödja alla barn/elever, på organisations-, grupp- och individnivå.

Examen

Specialpedagogexamen.

Jenny vill göra skillnad för barn och elever

Jenny student vid Linnéuniversitetet

Jenny brinner för att göra skillnad för barn och elever. Nu vidareutbildar hon sig till specialpedagog och ser fram emot att jobba med ett hälsofrämjande förhållningssätt för att skapa gynnsamma lärmiljöer i skolan.

Styrkan är att vi läser allt tillsammans

Kerstin och Jitka

Kerstin Söderberg och Jitka Gullstrand är två studenter som går sin sista del i utbildningen till specialpedagog respektive speciallärare och som har valt sin utbildning utifrån ett starkt engagemang för specialpedagogiska frågor.

Mer om programmet

Vilken nytta har rektor av specialpedagog och speciallärare?

Staffan Johnson är rektor på Lillestadsskolan i Växjö. Nedan berättar han vilken nytta han ser med speciallärare och specialpedagoger i skolan.

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator, arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå.

En bra speciallärare/specialpedagog är oerhört värdefull i elevhälsoarbetet. I ett väl fungerande elevhälsoteam kan specialläraren/specialpedagogen ha en handledande roll. Specialläraren/specialpedagogen kan inte lösa alla problem själv. I arbetet med eleven kan specialläraren/specialpedagogen visa läraren hur man kan arbeta med eleven så att man uppnår bästa resultat. Läraren kan sedan involvera dessa tankar i sin egen undervisning.

I elevhälsoteamet talar vi om på vilka olika nivåer eleverna kan ha problem. Individ-, grupp-, eller organisationsnivå. I de diskussionerna är specialläraren/specialpedagogen mycket viktig, eftersom han/hon kan se situationen från ett annat perspektiv utifrån.

Vid planering av skolans organisation deltar speciallärare/specialpedagog och för elevens talan. Det är viktigt med en organisation som tar till vara elevens behov, både den som har särskilda behov och den som redan har kommit långt men behöver stöd för att komma ännu längre.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M