Språk, kultur och kommunikation

Inriktning franska, första terminen i Nice 180 hp

Vill du varva humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse? Då är språk, kultur och kommunikation rätt kombination för dig.

Du tränas att kommunicera effektivt och språkligt korrekt, och får god insikt i hur historiska, samhälleliga och kulturella fenomen hänger ihop. Du får möjligt till utlandsstudier, samtidigt som du får praktiska färdigheter i projektledning, entreprenörskap och ekonomi.

Du kan i större utsträckning än i de flesta andra program påverka innehållet i dina studier. Du som väljer inriktningen franska, spanska eller tyska har dessutom möjlighet att läsa första terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin.

De två första terminerna ägnas åt din valda inriktning. Under den programgemensamma terminen (termin tre) läser du kurser som kompletterar dina huvudämnesstudier. Du lär dig hur man arbetar i projektform, från att planera och leda projekt till att genomföra och avrapportera dem. Stor nytta har du även av kurser som ekonomisk översikt, offentlig förvaltning och interkulturell kompetens.

Termin fyra består av valfria kurser, där du antingen kan bredda eller fördjupa dina studier. Du får tillgång till ett unikt kontaktnät med universitet i hela världen och kan ta chansen att studera utomlands.

Under termin fem skriver du det examensarbete som kommer att ligga till grund för din examen. Den sista terminen knyts hela utbildningen ihop och ägnas i huvudsak åt praktik och ett projektarbete.

Karriär

En bred och mångfacetterad arbetsmarknad väntar dig i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig för yrken som exempelvis språkkonsult, utbildningssamordnare, internationell koordinator, skribent, utredare/kommunikatör inom myndigheter, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som projektledare i olika sammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation.

Huvudområde: Engelska, Filmvetenskap, Franska, Historia, Religionsvetenskap, Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket eller Tyska

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken