Språk, kultur och kommunikation

Inriktning franska, första terminen i Nice 180 hp

Vill du varva humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse? Då är språk, kultur och kommunikation rätt kombination för dig.

Du tränas att kommunicera effektivt och språkligt korrekt, och får god insikt i hur historiska, samhälleliga och kulturella fenomen hänger ihop. Du får möjligt till utlandsstudier, samtidigt som du får praktiska färdigheter i projektledning, entreprenörskap och ekonomi.

Du kan i större utsträckning än i de flesta andra program påverka innehållet i dina studier. Du som väljer inriktningen franska, spanska eller tyska har dessutom möjlighet att läsa första terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin.

De två första terminerna ägnas åt din valda inriktning. Under den programgemensamma terminen (termin tre) läser du kurser som kompletterar dina huvudämnesstudier. Du lär dig hur man arbetar i projektform, från att planera och leda projekt till att genomföra och avrapportera dem. Stor nytta har du även av kurser som ekonomisk översikt, offentlig förvaltning och interkulturell kompetens.

Termin fyra består av valfria kurser, där du antingen kan bredda eller fördjupa dina studier. Du får tillgång till ett unikt kontaktnät med universitet i hela världen och kan ta chansen att studera utomlands.

Under termin fem skriver du det examensarbete som kommer att ligga till grund för din examen. Den sista terminen knyts hela utbildningen ihop och ägnas i huvudsak åt praktik och ett projektarbete.

Karriär

En bred och mångfacetterad arbetsmarknad väntar dig i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig för yrken som exempelvis språkkonsult, utbildningssamordnare, internationell koordinator, skribent, utredare/kommunikatör inom myndigheter, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som projektledare i olika sammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation.

Huvudområde: Engelska, Filmvetenskap, Franska, Historia, Religionsvetenskap, Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket eller Tyska

Stipendiaterna vid utdelningen

SOL-stipendier 2019 delades ut till Melina Roy och Moa Olofsson.

Melina och Moa studerar på programmet Språk, Kultur och Kommunikation- inriktning litteraturvetenskap och tilldelades SOL-stipendiet för mycket goda studieresultat i alla ämnen samt under deras utbytestermin vid universitetet i Limerick, Dublin. De var också två av fyra brinnande initiativtagande som planerade och genomförde en studieresa till Bryssel i oktober 2019 för studenter från flera olika program. Utanför studierna visade de även ett stort engagemang i programföreningen VISKA där de hade roller som Informations- och webbansvarig samt sekreterare och ledamot i valberedningen för VISKA. ”Att få SOL-stipendiet var ett fint sätt att få bekräftelse på att mitt engagemang både inom och utanför studierna verkligen lönade sig och uppskattades. Dessutom är det en superfin grej att ha på CV:t!” säger Moa.

Studieresa Bryssel

Studenter i EU-parlamentet i Bryssel

Studenterna Moa Olofsson, Melina Roy, Sara Jaeger och Louise Lennartsson planerade och genomförde en studieresa till Bryssel för studenter på programmen Språk, kultur och kommunikation, Språk och politik och Integrations- och mångfaldsstudier.

Studenter berättar

Julia läste sin första termin i Nice

Julia Andersson student på programmet Språk,kultur och kommunikation på Linnéuniversitetet

Julia hittade sin utbildning via tidningen Språk. Innehållet i programmet språk, kultur och kommunikation matchade helt hennes intressen. Första terminen valde hon att läsa franska i Nice och nu drömmer hon om ett internationellt arbete utomlands eller i Sverige.

På programmet varvas humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse.
– Det är just blandningen mellan språkstudier och alla möjligheter till utlandsstudier som erbjuds, tillsammans med kommunikation som jag tycker är så bra med det här programmet.

Marina

Utbildningen hjälpte Marina till drömpraktiken


Det var Marina Puljars stora litteraturintresse i kombination med programmets unika inriktning och praktikmöjligheter som gjorde att hon valde att läsa programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning litteraturvetenskap.

– Det bästa med programmet är att det går att skräddarsy det efter sina egna intressen och framtidsambitioner. Att själv kunna välja kurser och var man vill läsa dem, antingen i Sverige eller utomlands, skapar både möjligheter och flexibilitet i studierna. Jag har lagt upp mina studier på ett sådant sätt att jag kan arbeta parallellt med mina studier och på så sätt undvika dyra studielån.

Tidigare studenter berättar

Julie arbetar som doktorand på Uppsala universitet

Julie Gudmundsson

Julie B. Gudmundsson var osäker på vad hon ville jobba med innan valet föll på programmet Språk, kultur och kommunikation. Litteratur och kommunikation passade Julie, som frilansat som kulturskribent tidigare. Programmet erbjöd en bred grund där det fanns möjligheter till att söka sig vidare inom flera arbetsgrupper. Idag arbetar Julie som doktorand i amerikansk litteratur och didaktik på Uppsala universitet.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

Min grund i litteraturvetenskap, som man får i baskurserna i engelska, är det som jag har haft mest nytta av i min nuvarande position som doktorand såklart. Det faktum att i princip hela min utbildning hölls på engelska gjorde att jag snabbt blev bra på språket, vilket förstärktes under utlandsstudierna. Praktikdelen, i mitt fall två praktikplatser, som både ägde rum på bokförlag gav mig chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och visade vad jag kan använda mina kunskaper till. Den långa praktiken är verkligen en möjlighet! Att ha tre månader på sig att komma in på en arbetsplats och lära sig ett yrke man är intresserad av är verkligen en fördel.

Åkte du på utlandsstudier? I så fall, vilken nytta har du haft av den erfarenheten?

Ja, jag spenderade en termin i North Carolina, USA. Det var ett mål med mina studier att spendera en termin i USA. När jag var där valde jag att läsa en kurs som gav mig möjlighet att ha praktik på ett bokförlag - vilket gav mig så mycket och var en rolig upplevelse. Under tiden där så läste jag även en kurs i amerikansk litteratur vilket gjorde att mitt intresse för specifikt amerikansk litteratur och kultur stärktes. Detta ledde i sin tur till att jag sedan valde att söka till en masterutbildning i amerikansk litteratur.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

Jag lärde mig de där små sakerna som man kanske inte alltid reflekterar över: hur jag på bästa sätt tar till min kunskap, hur man kan planera sin tid, vilka tider som funkar bäst att arbeta på, hur man samarbetar med andra i projekt, hantera högpresterande miljöer, tala inför andra och förmedla mina tankar och argument i både tal och skrift. Alla dessa saker är guld värda i arbetslivet eller fortsatta studier!

 

Fokus på folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer.

Jonas Andersson

Jonas Andersson valde Språk, kultur och kommunikation då det är tre ämnen som han är intresserad av, och som verkade vara sammankopplad på ett intressant sätt. Också möjligheten av en bred arbetsmarknad lockade, och idag jobbar han inom ett brett fält med fokus på frågor inom folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer. Jonas läste programmet med svenska som inriktning.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

Jag skulle säga att det är de språkliga delarna, skrivandets hantverk men även det kommunikativa inslaget i utbildningen, främst då de retoriska delarna. Förmågan att kunna uttrycka sig på ett bra och enkelt sätt.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

Jag lärde mig att ta ansvar för mina studier och att vara disciplinerad. Men jag skulle vilja säga att jag även utvecklade de sociala delarna, även om jag redan innan utbildningen såg mig som en social person. Jag var även engagerad som studeranderepresentant i en anställningsnämnd. Det var väldigt lärorikt att få ta del av universitetets vardag samt att ha inflytande som student.

Vad hade du för favoritställe i Växjö?

Sjöarna runt campus, Trummen och Växjösjön. Det var en förmån att få promenera runt de sjöarna mellan alla studietimmar. Givetvis även Teleborgs slott. Jag tycker egentligen hela universitetsområdet var ett favoritställe för mig.

Var jobbar du idag?

Jag jobbar som utredare på utvecklingsavdelningen på Finspångs kommun. Avdelningen är placerad på ledningsstaben. Jag arbetar inom ett brett fält med fokus på frågor inom folkhälsa, social hållbarhet samt internationella relationer. Jag jobbar även en hel del med frågor som rör Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Alumnundersökning

Corina Löwe

Hej Corina, du har nyss genomfört en alumnundersökning för programmet Språk, kultur och kommunikation (SKK). Vad tycker dina alumner om programmet?

Det gör mig glad och stolt att 98 % är nöjda till supernöjda med sin utbildning. Jag kan tacka mina kollegor för att vi har skapat en utbildning som studenter upplever som utvecklande och nyttig för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.

 Läs hela sammanställningen av undersökningen här.

 

Mer om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M