Språk, kultur och kommunikation

Inriktning tyska 180 hp

Vill du kombinera humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse? Då ska du läsa programmet Språk, Kultur, Kommunikation.

Arbetslivet idag kräver personer som kan kommunicera effektivt, språkligt korrekt och med en god insikt i hur historiska, samhälleliga och kulturella fenomen hänger ihop. Programmet Språk, Kultur, Kommunikation utrustar dig till att vara den personen med rätt kompetens. Inom detta program utformar du själv din utbildning tack vare flera valmöjligheter. Därmed kan du i större utsträckning än i de flesta andra program påverka innehållet i dina studier.

De två första terminerna ägnas åt din valda inriktning. Under den programgemensamma terminen (termin tre) läser du kurser som kompletterar dina huvudämnesstudier. Du lär dig hur man arbetar i projektform, från att planera och leda projekt till att genomföra och avrapportera dem. Stor nytta har du även av ämnen som ekonomi, förvaltningsorganisation, interkulturell kompetens och entreprenörskap.

Termin fyra består av valfria kurser, där du antingen kan bredda eller fördjupa dina studier. Ta chansen att studera utomlands. Under termin fem skriver du det examensarbete som kommer att ligga till grund för din examen. Den sista terminen knyts hela utbildningen ihop och ägnas i huvudsak åt praktik och ett projektarbete.

Läs mer om ämnet tyska på ämnessidan.

Karriär

En bred och mångfacetterad arbetsmarknad väntar dig i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig för yrken som exempelvis språkkonsult, utbildningssamordnare, internationell koordinator, skribent, utredare/kommunikatör inom myndigheter, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som projektledare i olika sammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation

Alumnundersökning

Corina Löwe

Hej Corina, du har nyss genomfört en alumnundersökning för programmet Språk, kultur och kommunikation (SKK). Vad tycker dina alumner om programmet?

Det gör mig glad och stolt att 98 % är nöjda till supernöjda med sin utbildning. Jag kan tacka mina kollegor för att vi har skapat en utbildning som studenter upplever som utvecklande och nyttig för sin personliga och yrkesmässiga utveckling.

 Läs hela sammanställningen av undersökningen här.

 

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Alissa Aquino Carlsson

SOL-stipendiet 2017 tilldelas Alissa Aquino Carlsson som studerar programmet Språk, kommunikation och kultur med inriktning engelska.

 

Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?

– Nästa termin ska jag göra praktik på Unesco i Stockholm, på deras kommunikationsavdelning. Där kommer jag jobba med att översätta texter, deras hemsida, sociala medier och andra administrativa uppgifter. Det ska bli jättekul och spännande! Till nästa höst kanske jag fortsätter med en masterutbildning inom språk, media och kommunikation.

SOL-stipendiat 2016

Hanna

"Jag är en engagerad och driven person och har varit med i fem olika studentstyrelser på två år. Att tilldelas SOL-stipendiet för goda studieresultat och social engagemang känns jättekul! Det bästa med min utbildning är valfriheten – att få utforska sina egna intressen och utgå från sig själv. Efter utbildningen kommer jag att göra praktik på ett filmindustribolag. Mitt mål är att göra det möjligt att få jobba med mitt stora intresse som är film. Det kan vara genom marknadsföring, distribution eller produktion. Valet och möjligheten ligger hos mig!" /Hanna, student på programmet Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap.

Studenter berättar

Marina

Utbildningen hjälpte Marina till drömpraktiken


Det var Marina Puljars stora litteraturintresse i kombination med programmets unika inriktning och praktikmöjligheter som gjorde att hon valde att läsa programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning litteraturvetenskap.

– Det bästa med programmet är att det går att skräddarsy det efter sina egna intressen och framtidsambitioner. Att själv kunna välja kurser och var man vill läsa dem, antingen i Sverige eller utomlands, skapar både möjligheter och flexibilitet i studierna. Jag har lagt upp mina studier på ett sådant sätt att jag kan arbeta parallellt med mina studier och på så sätt undvika dyra studielån.

Läs hela intervjun med Marina

En utmanande utbildning som överträffat Marinas förväntningar

Marina upplever att utbildningen har överstigit hennes förväntningar, samtidigt som hon också tycker att den bitvis har varit ganska utmanande.

– Utbildningen har varit över förväntan och jag har haft mer frihet i mina val än vad jag ursprungligen hade väntat mig. Jag har dessutom fått chansen att göra saker jag aldrig trodde att jag skulle göra och på grund av det så har jag fått ovärderliga erfarenheter. Till exempel har jag varit i väg på utbytesstudier på Williams College i Massachusetts, USA, vilket var en klar höjdpunkt under min studietid, säger hon.

– Studierna har förvisso varit roliga och givande, men också inneburit mycket eget ansvar. Eftersom utbildningen i språk, kultur och kommunikation inte är en renodlad yrkesutbildning finns det en viss press i att profilera och utforma sin utbildning med de valfria kurserna. Detta så att kurserna blir användbara i det framtida arbetslivet. Man måste vara både strategisk och förutseende i arbetet mot sitt slutgiltiga mål, säger Marina.
Vill jobba med förlagsverksamhet – testar på yrket genom drömpraktik på Bonnier Carlsen

Efter sina studier vill Marina ha ett yrke där hon får möjlighet att tillämpa de kunskaper som hon har fått genom utbildningen.

– Jag är öppen för det mesta, men framför allt så är jag intresserad av att jobba med förlagsverksamhet eller som kommunikatör. Det förstnämnda kommer jag snart att få prova på när jag börjar min praktik i Stockholm på Bonnierförlagens avdelning för barn och ungdomslitteratur, Bonnier Carlsen. Det är verkligen en drömpraktik, avslutar Marina.

Agnes

Agnes brinner för att lyfta fram kvinnor och HBTQ-personer


Det var Agnes Petterssons entusiastiska historielärare på gymnasiet som öppnade hennes ögon för historieämnet. Idag studerar Agnes programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning historia, drömmer om att bli museipedagog och brinner för att lyfta fram underrepresenterade grupper i historieförmedlingen.

– Jag visste att jag ville studera historia, men inte exakt vad jag ville göra. Jag behövde ett program som gav mig riktning, men samtidigt många valmöjligheter. När jag hittade programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning historia så kände jag att det var precis det jag letat efter, säger Agnes.

Läs hela intervjun med Agnes

Vad är det bästa med programmet?

– Det är möjligheten att på många sätt forma sin egen utbildning och att kunna kombinera inriktningen man väljer med kurser som ger mer praktiska kunskaper, som till exempel ekonomi och projektledning.

– När jag började plugga trodde jag att jag visste exakt vilka val jag skulle göra de kommande terminerna. Men under studietiden så blev jag introducerad till nya intressanta ämnen som jag inte ens tänkt på innan, vilket har lett till att jag nu tänker i helt annorlunda banor om framtiden än vad jag gjorde för tre år sedan.

Du har gjort praktik utomlands på ett museum. Berätta mer om det.

– Ja, jag har gjort praktik på The Foundling Museum i London. Det var fantastiskt roligt och lärorikt. Att få vara där så länge, på heltid i 15 veckor, gör stor skillnad. Jag fick å ena sidan erfarenhet av den dagliga verksamheten på ett museum, samtidigt som jag fick delta i mindre projekt som pågick på universitetet medan jag var där.


Finns det något som du brinner för och som du skulle vilja göra möjligt efter utbildningen?

– Något jag brinner för är att lyfta fram underrepresenterade grupper i historieförmedlingen, framför allt kvinnor och HBTQ-personer. Att även grupper som historiskt sett varit förtryckta ska ha rätt till sin historia och sitt kulturarv är otroligt viktigt för mig. Jag tror också att utbildningen kommer hjälpa mig göra det. Framför allt eftersom jag inte bara läst historia, utan även fått en stabil grund av praktiska kunskaper i och med kurserna i kommunikation, projektledning och ekonomi. Jag tror att utbildningen har gett mig verktyg att praktiskt kunna genomföra det jag tycker är viktigt.


Har du något drömjobb?

– Jag vill bli museipedagog. Just nu är min plan att studera vidare och läsa en master i museivetenskap för att jag ska kunna nå mitt mål.

My valde inriktning engelska

My Linderholt

Utbildningen gav My chansen att studera i England


Ett stort intresse för det engelska språket och språkets påverkan på individen och samhället avgjorde My Linderholts utbildningsval. Nu läser hon programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning engelska och har påbörjat sin andra termin av utlandsstudier på University of Hertfordshire i England.

– Språkinriktningen lockade mig eftersom jag vill kunna och tycker det är viktigt att förstå hur engelskan påverkar vårt samhälle, individer och olika kulturer, säger My.

Studerar engelska i England

Just nu läser My sin andra utbytestermin på University of Hertfordshirei England. Att få möjligheten att studera utomlands och att få uppleva en annan kultur har varit både viktigt och lärorikt för henne.

– Även om England på många sätt är ganska likt Sverige, så har jag ändå fått uppleva och lärt mig mycket som jag inte hade kunnat göra om jag stannat i Sverige. Jag har till exempel lärt känna många nya människor från hela världen. När man umgås med andra personer från andra delar av världen så upptäcker man snabbt hur olika, men även hur lika man är. Att då kunna få ta del av andras kulturer och livserfarenheter är otroligt lärorikt, säger hon.

My upplever att studierna i sig inte har varit så svåra eftersom hon studerar ett ämne som hon tycker om.

– Utmaningen för mig har istället varit att hitta rätt program och få en bättre förståelse hur jag kan använda mina kunskaper i framtiden. Jag började studera på universitetet direkt efter jag slutat gymnasiet. Gymnasiet förberedde mig universitetet, men universitetet förbereder mig för så mycket mer. Mina studier här har gett mig möjligheten att kunna utmana mig själv och utforska min plats i samhället

I framtiden vill My läsa en master

Efter att My har avslutat sina studier på programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning engelska, så vill hon fortsätta studera.

– Jag vill läsa en master och sen får jag se om jag fortsätter studera och läser en forskarutbildning efter det. Just nu har jag inga speciella tankar kring vad jag vill jobba med i framtiden utan jag ser mer över alla möjligheter som finns, avslutar My.

Isabell valde inriktning filmvetenskap

Isabell Jahns

Isabell kan nu kalla sig filmvetare

 

Ett stort filmintresse avgjorde Isabell Jahns utbildningsval. Nu studerar hon på programmet språk, kultur och kommunikation inriktning filmvetenskap och trivs med att få möjlighet till att fördjupa sina filmkunskaper.

– Tack vare utbildningen får jag lära mig mer om det som jag är intresserad av, nämligen filmens historiska, kulturella och politiska bakgrund, säger Isabell.

– Dessutom får jag utöver min inriktning lära mig mer om språk, kultur och kommunikation och läsa kurser i kreativt och kritiskt skrivande, projektledning och ekonomi, vilket jag anser är viktiga kunskaper att ha med sig ut i arbetslivet, fortsätter hon.

Praktiserade i en konstförening i Tyskland

Under sin utbildning har Isabell hunnit med att göra praktik i konstföreningen Kunstverein Gera e.V. i Tyskland. 

– Jag valde att göra praktik utomlands eftersom att det gav mig möjligheten få känna på arbetslivet och prova på hur det är att jobba i ett annat land, samtidigt som jag också fått tillfälle att använda, utveckla och fördjupa mina kunskaper från universitetet, säger Isabell.

Programmet språk, kultur och kommunikation är utmanande och utvecklande

Genom utbildningen på programmet språk, kultur och kommunikation så upplever Isabell att hon både har utvecklats och utmanats.

– Jag har lärt mig enormt mycket om film och har fått en bra grund att stå på genom kurserna som ingår i programmet. Det har varit så lärorikt att jag nu verkligen kan påstå att jag är en filmvetare, säger hon.

– Samtidigt som utbildningen varit utvecklande så har den också varit ganska utmanande. För min del var det svårt att börja plugga till salstentor och börja skriva på hemtentor i tid. Samtidigt har jag efter hand lärt mig att jag jobbar som bäst under tidspress. Av alla kurser så var kursen i filmhistoria den allra svåraste. Det tog flera försök innan jag klarade tentamen, men jag har lärt mig att kämpa vidare och aldrig ge upp, fortsätter Isabell Jahn.

Har redan börjat söka jobb

Isabell är inte riktigt klar med sina studier än men har redan börjat titta efter intressanta, spännande och utvecklande jobb och arbetsplatser.

– Jag har börjat söka jobb på flera ställen, som till exempel kulturavdelningar, museer, gallerier, konst- och filmföreningar och turistbyråer, eftersom min plan är att jag ska avsluta mina studier på distans medan jag jobbar, säger hon.

Carl valde inriktning litteraturvetenskap

För Carl var det viktigt att välja en utbildning som var användbar


Carl Johansson valde att läsa programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning litteraturvetenskap eftersom att han alltid har tyckt om att läsa och skriva.

– Efter gymnasiet visste jag inte exakt vad jag ville göra, men jag visste att jag ville göra något som jag tycker är roligt och då valde jag att följa mitt intresse genom att läsa litteraturvetenskap, säger Carl.

Utvecklade sitt språk under utbytesstudierna

Under sin utbildning har Carl varit iväg på utbytesstudier, något som han upplever har varit både utvecklande och roligt, men också utmanande.

– Det roligaste och samtidigt mest utmanande var helt klart utbytesterminen. Jag åkte iväg helt ensam, vilket gjorde att jag tvingades att vara självständig. Dessutom utvecklade jag mina språkliga kunskaper extremt mycket och jag upplever också att jag utvecklades mer som person under utbytesterminen än under alla andra terminer tillsammans.

Gjorde praktik på två gymnasieskolor

Carl har också hunnit med att göra praktik, inte bara på en, utan på två gymnasieskolor under sin utbildning.

– Praktiken på gymnasieskolorna fungerade bra och det var både roligt och givande att få vara en del av att lära ut kunskaper inom olika ämnen till eleverna. Dessutom har jag fått möjlighet att använda de teoretiska kunskaper jag fått, genom utbildningen, i praktiken. Det ena gymnasiet som jag praktiserade på erbjöd dessutom litteraturkurser så där fick jag verkligen möjlighet att använda mina kunskaper, förklarar han.

Studietips till dig som funderar på att börja studera

Carl vill också skicka med några tips till dig som funderar att börja studera på Linnéuniversitetet.

– Välj något som du vet att du kommer att ha användning för, eftersom du förmodligen kommer lägga flera år på dina studier om du väljer att läsa ett program. Om du vet att du kommer att ha användning för det du studerar så kommer du också tycka att studierna är roligare, avslutar Carl.

Joakim valde inriktning historia

 

Joakim Haby

Joakim Haby från Sibbhult befann sig på jobb i Budapest när han bestämde sig för att han ville läsa vidare på universitetet. Efter lite letande blev det programmet Språk, kultur och kommunikation med inriktning historia på Linnéuniversitetet i Växjö.

 

– Jag har alltid haft ett intresse för historia. Ända sedan jag var liten har jag sökt mina rötter, som jag har i Ungern, och det var väl där någonstans på vägen som jag också började upptäcka hur spännande det är med historiska händelser som på något sätt har påverkat vår värld.

Ett program med många möjligheter

Att programmet är så fritt och att man som student får möjlighet att forma sin utbildning och inriktning är något av det bästa med programmet enligt Joakim. Och mycket har han också hunnit med, både en termins praktik på Helsingborgs IF:s kommunikationsavdelning och en utbytestermin i London.

– Praktiken hos Helsingborg IF var väldigt värdefull för mig och jag lärde mig mycket, både på ett personligt och karriärmässigt plan.

– Utbytesterminen läste jag på University of Greenwich i London. Där läste jag med andra utbytesstudenter, men också med programstudenter som läser hela sina utbildningar där. Det var en rolig och lärorik tid där jag fick anpassa mig till ett annat sätt att studera mot vad jag var van vid i Sverige. Jag fick också både tid och möjligheter att utforska andra delar av Storbritannien under terminens gång. Utöver att bo i London var det en fantastisk upplevelse att vara en del av Erasmus+ och få träffa så mycket trevliga människor. Jag håller fortfarande kontakten med flera andra studenter och skulle nog vilja påstå att jag har skaffat vänner för livet. Ganska snart ska jag dessutom hälsa på några vänner som jag lärde känna i London, en tjeckisk utbytesstudent som bor i Prag och en italiensk student som bor utanför Bergamo i Italien.

Joakim tycker att utbildningen varit bra i många avseenden och så menar han att det även har funnits vissa utmaningar. 

– Det mest utmanande med utbildningen för mig var nog att jag har behövt planera vad jag ville göra i framtiden med utlandsstudier och praktik, samtidigt som jag har behövt vara närvarande och delaktig i varje kurs. Men det har varit värt allt för jag har fått så mycket erfarenhet både genom utbildningen, praktiken och utbytesterminen. 

Vill jobba med kommunikation

I framtiden och efter utbildningen vill Joakim Haby jobba som kommunikatör.

– Jag skulle vilja arbeta med att förbättra kommunikationen i en större organisation. Om det så är ett företag, en myndighet eller ett professionellt fotbollslag är det viktiga för mig att få vara en del av något större och bidra med förbättring för många människor.

Malin valde inriktning franska

 

Malin Haaker

Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhälls- vetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Och lika självklart att åka på en fyra månader lång språkkurs efter studenten. Sex månaders sommarjobb i Frankrike.


– Jag har alltid haft ett intresse för det franska språket och när jag lärt känna landet växte det sig ännu starkare. Därför bestämde jag mig för att kolla upp alla tänkbara språkutbildningar på universitet och högskolor i Sverige.

Malin fastnade för programmet Språk, kultur och kommunikation i Växjö. Dels för att det var ett brett program som kombinerar kultur, texter, kommunikation och kulturarv, men framför allt för det starka internationella inslaget i utbildningen.

– Det var det enda program jag hittade som gav möjlighet till två terminer utomlands. Först en utbytestermin på ett utländskt universitet och sedan en termin utlandspraktik.

Att växa som människa

Förutom de vanliga språkkurserna i grammatik, översättning och litteratur uppskattar Malin även de mer praktiska inslagen i utbildningen. Att kunna kombinera fördjupning i språket med andra ämnen – allt från politik till litteratur.

– Det har varit intressant att läsa EU-kunskap på franska. Eller när vi fick träna på att skriva ett franskt CV. De kulturella skillnaderna är många och viktiga.

Efter utbildningen vill Malin fortsätta sin internationella karriär. Antingen på plats i Frankrike eller på något svenskt företag med mycket franskspråkiga kontakter.

– Jag kan tänka mig att arbeta som språkkonsult och tolk. Eller som projektledare på ett företag eller organisation. Utbildningen är så bred att den skapar många olika möjligheter. Sedan handlar det om att nischa sig och hitta en egen inriktning.

Överlag upplever Malin att nivån på undervisningen är hög och programmet motsvarar hennes förväntningar. Just nu är hon fokuserad på att hitta ett bra universitet för utbytesterminen.

– Jag trivs bra i Växjö, men längtar alltid utomlands. Studier och utlandsjobb är nog det bästa sättet att växa som människa.

Pontus valde inriktning tyska

Pontus

För Pontus är det viktigt att kunna fler språk än engelska och svenska.

Pontus kommer från Älmhult och valde att studera programmet med inriktning mot tyska. Hans tips till personer som funderar på att börja studera ska välja något som de är intresserad utav, då det blir enklare att finna motivation till studierna.

Varför valde du den här utbildningen? 
– Ich interessiere mich für Sprachen und diese Ausbildung bietet große Möglichkeiten, um mit Sprachen zu arbeiten. 

Vad är det som är intressant med ditt program?
– Interessant finde ich den Aufbau des Studiums, dass man Deutsch mit anderen Fächern kombinieren kann. Dann hat mich auch die Möglichkeit gelockt, ins Ausland zu gehen.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne Tyska?
– Eigentlich eine gute Frage. Ich habe es in der Schule gelernt und lerne leicht Sprachen. Deshalb macht es mir Spass, Sprachen zu lernen und ich habe Englisch, Italienisch und Deutsch gelernt. In der Zukunft will ich gern auch noch andere Sprachen lernen, wie Französisch, Portugiesisch und Spanisch. Deutsch liegt etwas näher wegen der Ähnlichkeit der Sprachen. Ausserdem habe ich ein grosses Interesse für deutschen Fussball und ich folge Borussia Dortmund.

Vad är det mest utmanande med din utbildning och varför?
– Det mest utmanande med att läsa språk är att arbetet aldrig tar slut, du måste man hålla språket vid liv och regelbundet fräscha upp minnet. En annan utmaning är att man behöver släppa på spärren och prata mycket, även om man ibland säger fel. Det är viktigt att man vågar snacka mycket, både på lektionerna och även utanför lektionerna.

Vad vill du göra efter att du avslutat dina studier?
– Jag vill studera vidare, förmodligen via en master. Jag vill kunna arbeta med något där språk är en viktig del i arbetet, och där man behöver använda andra språk än svenska och engelska.

Hur funkar det med pendlingen från Älmhult?
– Bra! Man kan ta sig tid till att läsa kurslitteratur, göra läxor, plugga inför tentor eller bara slappna av och lyssna på musik.

Tidigare studenter berättar

 

Julie arbetar som doktorand på Uppsala universitet

Julie Gudmundsson

 

Julie B. Gudmundsson var osäker på vad hon ville jobba med innan valet föll på programmet Språk, kultur och kommunikation. Litteratur och kommunikation passade Julie, som frilansat som kulturskribent tidigare. Programmet erbjöd en bred grund där det fanns möjligheter till att söka sig vidare inom flera arbetsgrupper. Idag arbetar Julie som doktorand i amerikansk litteratur och didaktik på Uppsala universitet.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

Min grund i litteraturvetenskap, som man får i baskurserna i engelska, är det som jag har haft mest nytta av i min nuvarande position som doktorand såklart. Det faktum att i princip hela min utbildning hölls på engelska gjorde att jag snabbt blev bra på språket, vilket förstärktes under utlandsstudierna. Praktikdelen, i mitt fall två praktikplatser, som både ägde rum på bokförlag gav mig chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och visade vad jag kan använda mina kunskaper till. Den långa praktiken är verkligen en möjlighet! Att ha tre månader på sig att komma in på en arbetsplats och lära sig ett yrke man är intresserad av är verkligen en fördel.

Åkte du på utlandsstudier? I så fall, vilken nytta har du haft av den erfarenheten?

Ja, jag spenderade en termin i North Carolina, USA. Det var ett mål med mina studier att spendera en termin i USA. När jag var där valde jag att läsa en kurs som gav mig möjlighet att ha praktik på ett bokförlag - vilket gav mig så mycket och var en rolig upplevelse. Under tiden där så läste jag även en kurs i amerikansk litteratur vilket gjorde att mitt intresse för specifikt amerikansk litteratur och kultur stärktes. Detta ledde i sin tur till att jag sedan valde att söka till en masterutbildning i amerikansk litteratur.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

Jag lärde mig de där små sakerna som man kanske inte alltid reflekterar över: hur jag på bästa sätt tar till min kunskap, hur man kan planera sin tid, vilka tider som funkar bäst att arbeta på, hur man samarbetar med andra i projekt, hantera högpresterande miljöer, tala inför andra och förmedla mina tankar och argument i både tal och skrift. Alla dessa saker är guld värda i arbetslivet eller fortsatta studier!

Läs hela intervjun med Julie

Engagerade du dig något i studentlivet? Vad har du haft för nytta av det?

Jag var buddy för flera utbytesstudenter som kom till Linnéuniversitetet. Det var så roligt att lära känna människor från hela världen och få se hur de upplevde Sverige. Man fick inte bara perspektiv på andra kulturer utan även en ny blick på vad Sverige har att erbjuda.

Vad har du för jobb idag?

Jag arbetar som doktorand i amerikansk litteratur och didaktik på Uppsala universitet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får spendera dagarna med att utforska och utveckla mina idéer och tankar kring ett ämne jag brinner för. Det kombinerar det jag tycker bäst om: efterforskningar, litteratur, och skrivande. Jag får dessutom göra detta i en stimulerande miljö med fantastiska kollegor.

Vad tror du att du gör i framtiden?

Min dröm är att få fortsätta inom akademin där jag kan fortsätta att utveckla mina idéer. Jag längtar också efter att undervisa och, förhoppningsvis, kunna plantera glädjen med litteraturstudier hos framtida studenter.

Tips till andra angående studier: Välj en inriktning du tycker är intressant och kul, men var inte rädd för att testa nya ämnen och infallsvinklar under din studietid.

 

Fokus på folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer.

Jonas Andersson

 

Jonas Andersson valde Språk, kultur och kommunikation då det är tre ämnen som han är intresserad av, och som verkade vara sammankopplad på ett intressant sätt. Också möjligheten av en bred arbetsmarknad lockade, och idag jobbar han inom ett brett fält med fokus på frågor inom folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer. Jonas läste programmet med svenska som inriktning.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

Jag skulle säga att det är de språkliga delarna, skrivandets hantverk men även det kommunikativa inslaget i utbildningen, främst då de retoriska delarna. Förmågan att kunna uttrycka sig på ett bra och enkelt sätt.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

Jag lärde mig att ta ansvar för mina studier och att vara disciplinerad. Men jag skulle vilja säga att jag även utvecklade de sociala delarna, även om jag redan innan utbildningen såg mig som en social person. Jag var även engagerad som studeranderepresentant i en anställningsnämnd. Det var väldigt lärorikt att få ta del av universitetets vardag samt att ha inflytande som student.

Vad hade du för favoritställe i Växjö?

Sjöarna runt campus, Trummen och Växjösjön. Det var en förmån att få promenera runt de sjöarna mellan alla studietimmar. Givetvis även Teleborgs slott. Jag tycker egentligen hela universitetsområdet var ett favoritställe för mig.

Var jobbar du idag?

Jag jobbar som utredare på utvecklingsavdelningen på Finspångs kommun. Avdelningen är placerad på ledningsstaben. Jag arbetar inom ett brett fält med fokus på frågor inom folkhälsa, social hållbarhet samt internationella relationer. Jag jobbar även en hel del med frågor som rör Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Läs hela intervjun med Jonas Andersson

Vad har du för arbetsuppgifter? Hur ser en vanlig dag ut?

Lite klichémässigt vågar jag påstå att ingen dag ser ut på ett visst sätt. Ena dagen kan jag ägna förmiddagen åt att skriva på ett remissvar till regeringen och eftermiddagen till att skriva en kommunövergripande internationell strategi, en annan dag kan jag spåna på kulturmedel och ansökningar samt arbeta med en omvärldsanalys kring de 17 globala hållbarhetsmålen. Den tredje dagen kan jag vara iväg på ett regionalt EU-nätverksmöte eller regionalt folkhälsonätverk eller så kan jag arbeta med kommunens övergripande jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det är ett brett spektra av arbetsuppgifter och jag har än så länge inte varit med om att en dag sett likadan ut som en annan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Helt klart variationen. Att få möjlighet att arbeta med många olika frågor känns på något sätt givet i och med den relativt generella utbildningen jag har gått.
Det bästa är också att få möjlighet att sitta i nätverk och arbetsgrupper med väldigt kloka människor som gör att varje vecka är lärorik. Jag får träffa många människor och jag får möjlighet att dryfta en rad olika frågor och samtidigt kunskapshöja mig själv.

Brinner du för någon särskild fråga eller uppgift?

Jag brinner för alla frågor som jag hanterar inom ramen för mitt arbete, men det är extra roligt med internationell samordning, globala hållbarhetsfrågor och kulturfrågor. En fråga som jag anser är viktig och som därför ökar mitt engagemang är folkhälsofrågor.

Jag tycker det är roligt att arbeta med utredningar, från en första omvärldsanalys till att presentera ett förslag till beslut för politiken. Över lag tycker jag att det är kul att skriva, allt ifrån författa rapporter, skrivelser, remissvar till att arbeta med policydokument.

Hur gick det till när du fick ditt första jobb?

Jag sökte ett ettårigt vikariat. Oftast kan det första jobbet vara lättast att landa om det är ett vikariat. Innan detta jobbade jag som kultursamordnare på Regionförbundet i Kalmar län/ Landstinget i Kalmar.

Tips till andra som funderar på att söka utbildningen:

• Gå in med ett öppet sinne kring dina studier. Din ansträngning är det som avgör hur studietiden blir.
• En utbildning som inte är inriktad mot ett specifikt yrke ger dig stora möjligheter att jobba inom en rad olika områden.
• Försök att hitta studentuppdrag inom arbetslivet under din studietid. Detta för att få praktisk erfarenhet av dina studier. Det är dessutom bra för ditt CV.

 

Jenny språk kultur och kommunikation

Utbildningens bredd ger många valmöjligheter

– Ju bredare utbildning, desto fler valmöjligheter i arbetslivet. Så ser jag på kandidatprogrammet för Språk, kultur och kommunikation, säger Jenny Fröse som nyligen har avslutat sina programstudier.

– Här får man åka ut i världen och faktiskt lära sig av verkligheten, istället för att tillbringa tre år i en lärosal hemma i trygga Sverige. Under min utbildning, ville jag förlägga två terminer i USA som utbytesstudent. Detta var inget problem för personalen på Linnéuniversitetet, som verkligen gör sitt yttersta för att tillmötesgå varje students behov och önskemål. Efter timtal av research, hittade jag de kurser som mitt program krävde på Bemidji State University i norra Minnesota, USA. Det lilla lärosätet BSU erbjöd det amerikanska studentlivet som jag hade föreställt mig. Där fanns de mest intressanta och konstigaste klubbar man kunde bli medlem i, dagliga sportaktiviteter på campus, interaktiva och utmanande lärare, amerikanska fotbollsspelare som ansåg sig vara skolans kungar och stora skrattande kompisgäng. I den kallaste och längsta vintern jag någonsin har upplevt, träffade jag de varmaste av människor.

Läs hela intervjun med Jenny

– Följande termin studerade jag i södra USA på Armstrong State University i kuststaden Savannah, Georgia. I den romantiskt vackra, men samtidigt kusligt spöklika, gamla staden Savannah, kom jag i kontakt med en helt annan kultur. Jag kan inte påstå att jag älskade min vistelse i södern, men jag är glad för att jag testade det. Jag tror att man växer som människa genom att prova på så många olika saker som möjligt. Fördelen med att studera utomlands är just att man kommer i kontakt med en annan syn på världen.

– Sedan var det dags för en praktiktermin inom mitt program, då jag har praktiserat som eventkoordinator på Europas största fotbollsförbund, UEFA, i Schweiz. Det hade länge varit mitt mål att arbeta på UEFA och jag hade frågat dem om en praktikplats ett flertal gånger tidigare, men då fått nej till svar. Det gäller att fortsätta att försöka och inte ge upp om sina drömmar.

– På UEFA har jag varit med och planerat och genomfört fotbollsturneringar runtom Europa. Jag har haft stor nytta av mina teoretiska kunskaper som jag hade med mig från programmet inom Språk, kultur och kommunikation, men sanningen är att nästan vem som helst kan lära sig en UEFA eventkoordinators praktiska uppgifter. Utmaningen med jobbet är att kunna socialisera och samarbeta med människor från olika bakgrunder. Detta lärde jag mig inte i klassrummet i Sverige, utan under mina utlandsterminer. Efter avslutad utbildning på Linnéuniversitetet är jag helt enkelt redo för världen.

Omväxlande praktik med mersmak

Hur kom det sig att du valde programmet för språk, kultur och kommunikation?

– Jag gillar att skriva och är intresserad av kommunikation, så när jag såg det här programmet – kombinationen språk, kultur och kommunikation – så kände jag direkt att detta är rätt! Det kändes jättebra att kunna kombinera olika saker och att kunna påverka riktningen inom programmet själv., och just denna områdeskombination finns ju inte i något annat program vad jag vet, säger Theresia Tillnert.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Bäst med programmet har nog varit att allt var så flexibelt. Det har gått att ändra på saker och ting efter hand, och vi har ibland jobbat i ganska små grupper vilket har betytt både en intensiv undervisning och ett intensivt lärande.
– Jag gjorde min praktik på en kommunikationsbyrå där jag fick göra en rad olika saker, från att skapa annonser till att skriva och redigera texter och till och med skriva ett tal. Jag har trivts jättebra och just nu är jag dessutom projektanställd på samma byrå ett tag fram över.

Vad händer nu, finns det något drömyrke i sikte?

– Just nu vet jag väl inte exakt var jag vill jobba, men det kommer att handla om att skriva för det är det som är min huvudgrej. Tänker mig inte att läsa vidare just, utan vill ha ett jobb där jag får skriva och då gärna för webben. Viktigast nu är att skaffa mig mer erfarenhet och sedan möjligen komplettera med utbildning på sådant som jag upptäcker att jag saknar. Genom programmet har jag ju fått en grund men det betyder ju inte att man redan är bäst på allt.

Att våga vara kreativ

Amanda om programmet Språk, kultur och kommunikation


Köket är ömsom ljust, ömsom mörkt, skiftande tillsammans med solen. I fönstret står en ny krukväxt och målade vinflaskor i lila. Jag vrider mig på stolen, knäcker tummarna ett par gånger, försöker komma på något bra, försöker komma på något nytt, någon slags insikt. Jag lägger händerna kring kaffekoppen, inser att den kallnat för längesedan och betraktar trasmattas mönster en stund. Jag klämmer lite på en banan i fruktskålen, sneglar på det nyss anlända examensbeviset, flyttar händerna till tangenterna, tänker på vad ett par djupa, visa ögon sade en gång.

– Ni humanister, ni är samhällets moralväktare.

SSK (språk, kultur och kommunikation) ger dig möjligheten att utforma ditt eget program. Du väljer inriktning och kan sedan välja att fördjupa dig i just det som du finner viktigast. Jag valde inriktning litteraturvetenskap, kreativt och kritiskt skrivande, kulturarv, samt litteratur och existentiella frågor. Jag vill bli författare och skribent, men allra mest en glad, kreativ och reflekterande människa. SSK har verkligen hjälp mig att utforska och utveckla mina intressen och färdigheter.

När jag var liten målade jag vattenfall och vitsippor och apor. Jag pusslade och pysslade och prasslade med barndomens alla spännande ting. Hela världen var mjuk och go. Glassen smakade socker och solen gjorde ljusa slingor i mitt hår. Inte visste jag då, hur komplicerat det kan vara att behöva växa upp. Det är svårt. Hårt. Jävligt.

– Vad blir man när man är litteraturvetare då? frågar en.
– Det låter flummigt, det du gör, säger en annan.
– Vad ska det där vara bra för? Ska du inte bli ingenjör istället, menar pappa.

Om och om igen.

Det är lätt att tappa bort sig bland tusentals sidor kurslitteratur och tentaångest. Det är lätt att tappa bort sig med koffeintrassligt huvud, tankar om "vad händer sen?", och ovisshet kring var allt det där teoretiska ska ta plats i den praktiska arbetsvärlden. Under min praktik på Studiefrämjandet här i Växjö sade min handledare till mig:
– Det är roligt med dig, Amanda. Du ska vara en sådan där som gillar kultur... och ändå är du så skeptisk mot kulturen.
Jag rodnade lite och kände mig dum. Min handledare log.
– Hur kommer det sig? frågade hon sedan, och rullade skrivbordsstolen lite för nära mitt ansikte.

Till en början hade jag inget svar, men allt eftersom förstod jag att jag färgats alldeles för mycket av alla de som ifrågasatt min kärlek till det kreativa. Jag skiter lite i det där nu. Kanske är det så att andra inte ser möjligheterna, men någon måste ju börja trampa stigen på okänd mark för att visa att det gick att ta den vägen också.
SKK har lärt mig så mycket. Att våga tro på mig själv, att ifrågasätta, tänka efter och analysera. Att kritiskt granska och ingående beskriva. Att våga utforska, utveckla och komplicera. Att tala, skriva och uttrycka. Nu, såhär en månad efter examen, inser jag att jag kommer sakna mina studier. Det är inte alla förunnat att få ta del av universitets märkliga men ack så inspirerande värld.

Och jag kommer ofta tillbaka till de där orden: "Ni humanister, ni är samhällets moralväktare". Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

Ta vara på tiden!
/Amanda

Nya erfarenheter och kulturella möten

Varför blev det studier på Programmet för språk, kultur och kommunikation?

– Jag är jätteintresserad av såväl språk som kulturmöten, hur kommunikation och kontakter mellan människor går till, så när jag fick syn på detta program så kändes detta helt rätt, säger Oscar Svensson.

– Under utbytesterminen, då jag läste vid ett universitet i Minnesota i USA, fick jag väldigt många nya vänner, och då blommade detta intresse ut för fullt. Medan jag var där passade jag på att läsa bland annat kinesiska, filosofi, kritiska mediestudier samt digitalt ljud. Utbytesterminen var fantastisk, att man kunde vara iväg så länge och fick möta så många människor med annan kulturell bakgrund blev en enorm erfarenhet för mig.

Framtiden då, hur ser den ut?

– Vi får se vad det blir i framtiden. Det viktigaste är att man trivs med det man gör, att man får träffa nya människor och trivas med livet helt enkelt. Det skulle i mitt fall kunna vara IKEA där jag hade min praktik och trivdes väldigt bra, men det kan också bli så att jag läser vidare. I så fall med en master med inriktning mot kommunikation i sikte, men jag har också sökt Facköversättningsprogrammet så vi får helt enkelt se.

Mer om programmet

Jørgen Bruhn och jag, Corina Löwe (programansvarig) har varit i väg med en grupp studenter och vi besökte Williams College i Williamstown Massachusetts, USA, där vi träffade 10 studenter + deras lärare Christopher Bolton. Våra studenter deltog gemensamt i en kurs (för LNU-studenter var det en studieresa) med temat "A tale of two campuses" där de fick lära sig mer om utbildningssystemet, regional historia, sjukvårdssystemet och annat. Vi var en vecka i USA och amerikanerna har varit här en vecka. Innan vi träffades fysiskt hade studenterna redan lärt känna varandra och diskuterat några uppgifter med varandra via skype/facebook. Några av oss höll i en timmes undervisning om Sverige för barnen.

Studentprojekt av Hanna Hedqvist

"Att få åka på denna resa till Williams College var en chans jag bara behövde ta! Att genom projekt som detta få ta del av en annan studentkultur, få praktisk erfarenhet av det engelska språket samt träffa nya människor är någonting jag verkligen uppmuntrar alla till att vara en del av. Jag tog på mig att dokumentera vår tid i USA så efter en natts bearbetning av 200 klipp blev denna film slutresultatet. Som ni ser hann vi med att göra det mesta, allt från föreläsningar med studenter och personal från Williams College till basket, klättring och lek med eleverna på stadens grundskola!" /Hanna Hedqvist

Praktiktermin - spetsa din profil

Praktiken ger dig personlig erfarenhet av arbete inom en organisation, myndighet eller ett företag utomlands.

Under utbildningens tredje år praktiserar du 15 veckor inom en myndighet, en organisation eller ett företag som har anknytning till din profil och jobbar inom kultursektorn och/eller med kommunikation/media. Du får delta i det dagliga livet på en arbetsplats samt jobba med projekt. Du studerar administrativa rutiner och kulturella skillnader. Flera studenter väljer att absolvera sin praktik utomlands för att även fördjupa sina språkkunskaper. Praktiken har en förberedande kurs och ett uppföljande delmoment. Det du lärt dig – språk, kultur och kommunikation – vävs samman och utmynnar i ett praktikarbete som avslutas med en muntlig presentation.

Några exempel på praktikplatser för Språk, kultur och kommunikations programmet:

Religionsvetenskap:

 • Pastorat (kommunikationsarbete, evenemangsplanering, undervisning barngrupper)
 • NGO i Skottland: kommunikationsarbete, evenemangsplanering
 • SVEA, ungdomsförbund, kommunikationsarbete

Historia:

 • Arbete på museum; t.ex. utställningsplanering, museipedagog, Exempel 2016: Kalmar Länsmuseum, Museum The Foundling, London
 • Arbete på länsstyrelser, kommunikation + arbete med kulturarv
 • Turismbranchen, kommunikation
 • Folkuniversitet: verksamhetsutvecklare

Engelska:

 • IKEA, Edinburgh
 • Svenska handelskammaren i London
 • Universitetsbibliotek i Greenwich
 • Kommuner i Sverige: Extern och intern kommunikation

Spanska:

 • Latinamerikagruppen, Stockholm, kommunikation
 • Universitetstidning Mexico, journalistarbete
 • Företag i marknadsföringsbranchen i Barcelona, ansvarig för Norden

Tyska:

 • Förlag för reselitteratur i Berlin, förlagsarbete, kommunikation
 • Institut für Jugendliteratur i Wien, kommunikationsarbete, evenemangsplanering
 • Museumsarbete vid Gera Kunstverein

Franska:

 • Koordinator vid Universitet Strassbourg; evenemangsplanering med internationella studenter
 • Företag i Paris, marknadsföringsarbete, kundkontakt, kommunikation
 • ESN: Erasmus Students Network Lunds Universitet, evenemangsplanering

Litteraturvetenskap:

 • Olika förlag, förlagsarbete, lektorat, kommunikation
 • Museum, evenemangsplanering
 • Regionteater Växjö, Kommunikationsarbete
 • Länsstyrelsen, kommunikationsavdelningen
 • Folkuniversitetet: verksamhetsutvecklare

Filmvetenskap:

 • Folkets Bio Växjö, kommunikation, evenemangplanering
 • Reaktor Sydost: arbete med skolor, kommunikationsarbete
 • Filmdistributionsföretag Stockholm: kommunikationsarbete

Svenska:

 • PR-Byrå, kommunikationsarbete
 • Länsstryelsen: kommunikationsarbete
 • Olika kommuner: Kommunikation

Svenska som andraspråk:

 • Eductus: Språkskola, kommunikationsarbete, lärare,

Berika studietiden med utlandsstudier

Förutom praktikterminen kan du även genomföra andra delar av utbildningen utomlands. Det kan ske inom ramen för de utbytesavtal som Linnéuniversitetet har med universitet utomlands eller som så kallad free-mover.

Det är främst fördjupningsstudierna under termin fem som kan utföras på utländska universitet. Information om att läsa utomlands kan fås från avdelningen för externa relationer.

Studentföreningen VISKA

VISKA studentförening studenter grupp hoppar

Som Internationell administration med inriktning språk- student kan du gå med i studentföreningen VISKA (Växjös Integration-, Språk-, Kommunikation och Administrationsstudenter). VISKA är en förening av studenter för studenter. VISKAs styrelse finns nära till hands för att hjälpa dig i till exempel kontakt med lärare. Ifall det skulle uppstå några frågor under din studietid är vi mer än glada att hjälpa dig att få svar på dina funderingar. I föreningen jobbar vi aktivt med att gå på till exempel utbildningar för att bli ännu bättre på det vi gör och för att kunna hjälpa andra studenter om ett problem mot förmodan skulle uppstå under studietiden. VISKA anordnar även sittningar med olika teman som har varit mycket uppskattade. På sittningarna kan man träffa många nya vänner och härliga personer som kommer att förgylla din studietid än mer. Så tveka inte att vända dig till oss i styrelsen om du har några funderingar. Hoppas vi ses på universitetet och att din studietid blir lika fantastisk som vår!

#viskakärlek

FAQ, Frågor och svar

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Utbildningsplanen för programmets samtliga inriktningar finns tillgänglig att ladda ner som PDF-fil på programhemsidans högra panel. Där kan du se vilka kurser som gäller för respektive termin beroende på vilken inriktning du väljer att läsa, samt också de programgemensamma kurserna som samtliga inriktningar delar. I utbildningsplanen finns också information om den valfria terminen samt praktikterminen, vilka båda två kan förläggas utomlands om du vill det.

Kan man studera och ha sin praktik utomlands om man inte väljer att läsa ett språk utan väljer någon av programinriktningarna litteratur, film, religion eller historia? 

Ja, absolut! Det går bra. Vi har inga restriktioner från vår sida när det gäller det. Det kan dock vara så att vissa utländska universitet kräver att du har en viss språkkunskap, till exempel kan du inte läsa litteraturvetenskap i Tyskland om du inte kan tyska. Däremot har till exempel studenter som inte kan tyska bedrivit sin praktik i Tyskland, men då på företag eller organisationer som är engelskspråkiga.

Är det möjligt att tillbringa två av programmets terminer utomlands? Kan man kombinera utomlandsstudierna med praktikterminen och på så sätt befinna sig utomlands hela sista året?

Ja, självklart! Det är många studenter som väljer att förlänga sina utomlandsstudier och stanna kvar utomlands även under praktikterminen. Det går förstås också att välja ett annat land för praktikterminen än det land man studerade i om man vill det.

Ungefär hur många föreläsningar har man per vecka? 

Det varierar beroende på ämne och termin, därför är det också svårt att ge ett exakt svar. Heltidsstudier omfattar en 40 timmars arbetsvecka, det vill säga kan du till exempel ha tre föreläsningar och ett seminarium en vecka, där resterande tid består i grupparbeten eller självstudier.

Finns det någon chans att utbildningen blir inställd för att för få söker in eller liknande? Har det hänt någon gång innan? 

Nej det är inte sannolikt! Programmet har funnits sedan 2009 och det har inte hänt någon gång, hittills har det alltid varit många studenter som vill läsa programmet.

Hur vet jag om jag är behörig att söka programmet? Vilka förkunskaper behöver jag?

Förkunskaperna och behörigheten skiljer sig lite beroende på vilken inriktning du väljer att läsa. I den högra panelen på programhemsidan kan du se vad som gäller för respektive inriktning. Du behöver exempelvis tyska steg 3/tyska 3 för att få läsa inriktningen tyska, men inte för att läsa inriktningen engelska.

Hur många platser finns det på programmet och hur många poäng krävs det för att komma in?

Antal platser är olika för respektive programinriktning, välj den inriktning du är intresserad av att läsa på programhemsidan så ser du antalet platser som ges för den inriktningen och terminen. Där ser du också urval. Antagningsstatistik från tidigare år kan du hitta genom att söka efter programmet på http://statistik.uhr.se/.

Finns det möjlighet att läsa vidare till en mastersexamen efter utbildningen? Går det att doktorera i det ämne man haft som huvudstudier?

I alla ämnen kan man läsa vidare på avancerad nivå (det vill säga på magister eller/och master). Vissa huvudämnen till exempel religionsvetenskap och historia ger behörighet att läsa en master i kulturvetenskaper. I några ämnen finns det tom. möjlighet till forskarestudier, till exempel i litteraturvetenskap, engelska. 

Hur ser arbetsmarknaden och yrkesmöjligheterna ut efter examen? Vad kan man arbeta med och vad arbetar tidigare programstudenter med idag?

I motsatsen till en professionsutbildning finns det ingen yrkestitel som man få efter avslutade SKK-studier. Frågan vad du ska göra med dina studier kommer du nog få höra ett par gånger. Arbetsmarknaden ser dock ljust ut, som alumner intyger i vår senaste undersökning (2017). Kunskaper i kommunikation, interkulturell kommunikation, språk, textanalyser mm. behövs på arbetsmarknaden, se länk till studien Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden från UKÄ: https://www.uka.se/download/18.178a513a14acd890c7c68fd1/1427712445740/rapport-2015-5-%20hogskolorna-och-arbetsmarknaden.pdf

Våra studenter är bra rustade för dagens arbetsmarknad. Här kommer ett axplock av olika yrken som våra alumner arbetar med som kan ge ett intryck av vilka möjligheter man har med SKK-studier i bagaget: Kultursamordnare på regionförbund. Utredare på utvecklings- och näringslivsavdelning. Mediebevakare. Kommunikatör på kommun och i näringslivet. Webbredaktör inom turismbranchen. Internationell koordinator på universitet. Verksamhetsutvecklare Folkuniversitetet. Administratör sportföretag. Journalist/Skribent. Språkvårdare. Eventmanager. Arkivarie. Administratör: till exempel på skatteverket, universitet, försäkringskassa, kommunalförvaltningen, boendehandledare HBV hem. Arbete på PR-byrå. Egen företagare i hälso-och livsstilsbranchen.

När börjar nollningen?

Nollningen har olika startdatum för varje termin, så det är svårt att ge ett exakt svar på frågan. Som student i programmet Språk, kultur och kommunikation tillhör du studentföreningen VISKA (Växjös integrations-, språk-, kommunikations- och administrationsstudenter) och det är också den föreningen som anordnar programmets nollning varje år. VISKA kommer sedan att kontakta samtliga antagna studenter med information om nollningen samt anmälan till nollningen några veckor innan terminsstart.

Hur och var hittar jag boende i Växjö? Vilka alternativ finns?

Det finns flera olika alternativ av boende som studerande vid Linnéuniversitetet. Studenter hos oss bor både på campus och utanför campus i Växjö city. Vissa har egen lägenhet, andra delar med andra studenter och en del är inneboende. Det finns också korridorer där du har ett eget rum men delar kök och badrum med andra. Andrahandsuthyrning inte heller ovanligt eftersom många studenter är utomlands för studier eller praktik. Det lönar sig att ställa sig i bostadskö så snart man kan efter att man har bestämt sig för att studera. Se exempelvis http://www.vaxjobostader.se/, http://www.stubor.se/ och http://www.campushem.se/ för mer information. Även studentkåren Linnéstudenterna kan hjälpa till med svar på frågor om boende http://linnestudenterna.se/

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken