Språk, kultur och kommunikation

Inriktning tyska 180 hp

Vill du varva humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse? Då är språk, kultur och kommunikation rätt kombination för dig.

Du tränas att kommunicera effektivt och språkligt korrekt, och får god insikt i hur historiska, samhälleliga och kulturella fenomen hänger ihop. Du får möjligt till utlandsstudier, samtidigt som du får praktiska färdigheter i projektledning, entreprenörskap och ekonomi.

Du kan i större utsträckning än i de flesta andra program påverka innehållet i dina studier. Du som väljer inriktningen franska, spanska eller tyska har dessutom möjlighet att läsa första terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin.

De två första terminerna ägnas åt din valda inriktning. Under den programgemensamma terminen (termin tre) läser du kurser som kompletterar dina huvudämnesstudier. Du lär dig hur man arbetar i projektform, från att planera och leda projekt till att genomföra och avrapportera dem. Stor nytta har du även av kurser som ekonomisk översikt, offentlig förvaltning och interkulturell kompetens.

Termin fyra består av valfria kurser, där du antingen kan bredda eller fördjupa dina studier. Du får tillgång till ett unikt kontaktnät med universitet i hela världen och kan ta chansen att studera utomlands.

Under termin fem skriver du det examensarbete som kommer att ligga till grund för din examen. Den sista terminen knyts hela utbildningen ihop och ägnas i huvudsak åt praktik och ett projektarbete.

Karriär

En bred och mångfacetterad arbetsmarknad väntar dig i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig för yrken som exempelvis språkkonsult, utbildningssamordnare, internationell koordinator, handläggare, utvecklingsledare, förläggare, administratör, skribent, utredare/kommunikatör inom myndigheter, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som projektledare i olika sammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation.

Huvudområde: Engelska, Filmvetenskap, Franska, Historia, Religionsvetenskap, Litteraturvetenskap, Spanska, eller Tyska

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Du kan också göra praktiken i programmet utomlands. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land under cirka två månader. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Julia läste sin första termin i Nice

Julia Andersson student på programmet Språk,kultur och kommunikation på Linnéuniversitetet

Julia hittade sin utbildning via tidningen Språk. Innehållet i programmet språk, kultur och kommunikation matchade helt hennes intressen. Första terminen valde hon att läsa franska i Nice och nu drömmer hon om ett internationellt arbete utomlands eller i Sverige.

På programmet varvas humanistiska ämnesstudier med praktik och utlandsvistelse.
– Det är just blandningen mellan språkstudier och alla möjligheter till utlandsstudier som erbjuds, tillsammans med kommunikation som jag tycker är så bra med det här programmet.

Utbildningen hjälpte Marina till drömpraktiken

Marina

Det var Marina Puljars stora litteraturintresse i kombination med programmets unika inriktning och praktikmöjligheter som gjorde att hon valde att läsa programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning litteraturvetenskap.

– Det bästa med programmet är att det går att skräddarsy det efter sina egna intressen och framtidsambitioner. Att själv kunna välja kurser och var man vill läsa dem, antingen i Sverige eller utomlands, skapar både möjligheter och flexibilitet i studierna. Jag har lagt upp mina studier på ett sådant sätt att jag kan arbeta parallellt med mina studier och på så sätt undvika dyra studielån.

Fokus på folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer

Jonas Andersson

Jonas Andersson valde Språk, kultur och kommunikation då det är tre ämnen som han är intresserad av, och som verkade vara sammankopplad på ett intressant sätt. Också möjligheten av en bred arbetsmarknad lockade, och idag jobbar han inom ett brett fält med fokus på frågor inom folkhälsa, social hållbarhet och internationella relationer. Jonas läste programmet med svenska som inriktning.

Mer om programmet

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M