Statsvetarprogrammet

180 hp

Globaliseringen och det ökade samarbetet inom Europa och ute i hela världen gör att kunskaper om att jämföra och analysera politik både inom och mellan regioner, länder och världsdelar efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. Genom att studera till statsvetare får du en fördjupad kunskap i hur politik och politisk utveckling kan analyseras utifrån ett jämförande perspektiv.

På Statsvetarprogrammet förbereds du för en arbetsmarknad där du kan få jobb i Sverige, Europa och resten av världen. Utbildningen består av fördjupningsämnet statsvetenskap och med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. Du studerar frågor som har att göra med olika statsskick, politiska system, partier, korruption, demokrati och demokratisering, makt och säkerhet, utrikespolitik och en mängd andra globala samhällsfrågor.

Våra kvalificerade lärare och vår starka forskningsinriktning garanterar dig en bred statsvetenskaplig profil för en arbetsmarknad med många möjligheter. Programmet har en tydlig komparativ och internationell inriktning och du kan läsa en del kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till såväl praktik i Sverige eller utomlands som valfri kurstermin, samt utlandsstudier. Dessa val görs i samråd med din programansvarig. Praktiken ger dig möjlighet att få arbetslivserfarenheter under din studietid.

Karriär

Efter din utbildning är du som statsvetare väl förberedd för att antingen fortsätta med att läsa en master, eller för ett jobb som handläggare, utredare, projektadministratör, analytiker, eller andra liknande arbeten såväl i Sverige och Europa, som ute i världen.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: statsvetenskap

Efter avslutade studier finns det massvis med möjligheter

Ida Eriksson från Burseryd i Småland tycker att politik är det roligaste som finns och något hon vill arbeta med i framtiden.

Fokus på internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor

Fredrika kommer från Stockholm, men hittade som tur var vägarna till de småländska skogarna och Växjö för ett par år sedan. Programmet har gett utlopp för hennes intresse för internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor, bland annat genom en mycket spännande utbytestermin i Seoul, Sydkorea. 

Lisa fick en drömstart på karriären

Lisa alumn från Satsvetarprogrammet

Lisa Spjuth studerade Statsvetarprogrammet och arbetar idag med utvecklingsarbete inom social hållbarhet på Länsstyrelsen Blekinge. Under utbildningen lärde sig Lisa bland annat om omvärldsbevakning och analys av händelser i världen. Det har varit av avgörande nytta, framförallt för de strategiska delarna i arbetet med social hållbarhet.

Mer om programmet

Programmet inleds med ett års studier i statsvetenskap (1-30 hp och 31-60 hp). Under termin tre (andra året) studerar du programmets tematiska kurser, jämförande politik och omvärldsanalys. Termin fyra och sex väljer du mellan valfri breddtermin, praktiktermin och/eller utlandsstudier. Under programmets termin fem (tredje året) läser du kandidatkursen i huvudämnet statsvetenskap.

Programmet har en komparativ profil. Som student på programmet samläser du också under utbildningstiden vissa moment med universitetets utbytesstudenter. Utlandsstudier under termin fyra och/eller sex uppmuntras och det finns en möjlighet för dig som så önskar att förlägga din praktiktermin utomlands. En rad komparativa och internationaliseringsteman behandlas och det finns även inslag av gästföreläsare från nationella och utländska universitet, vilka antingen håller i egna kurser eller i enskilda föreläsningar.

Sverige, Europa och världen som arbetsplats

– Efter avklarade studier i statsvetenskap står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats, säger Martin Nilsson, tidigare programansvarig för Statsvetarprogrammet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M