Statsvetarprogrammet

180 hp

Globaliseringen och det ökade samarbetet mellan olika länder inom Europa (EU) och ute i hela världen har gjort att kunskaper om att jämföra och analysera politik både inom och mellan regioner, länder och världsdelar efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. Statsvetarprogrammet vänder sig därför till dig som vill fördjupa dig i statsvetenskap och i hur politik och politisk utveckling kan analyseras i omvärlden utifrån ett jämförande perspektiv.

På Statsvetarprogrammet förbereds du för en arbetsmarknad som kan vara såväl i Sverige, Europa som ute i världen. Programmet består av fördjupningsämnet statsvetenskap och med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. Du studerar frågor som har att göra med olika statsskick, politiska system, partier, korruption, demokrati och demokratisering, makt och säkerhet, utrikespolitik och en mängd andra globala samhällsfrågor.

Våra kvalificerade lärare och vår starka forskningsinriktning garanterar dig en bred statsvetenskaplig profil för en arbetsmarknad med många möjligheter. Programmet har en tydlig komparativ och internationell profil och du kan läsa en del kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till såväl praktik i Sverige eller utomlands som valfri kurstermin, samt utlandsstudier. Dessa val görs i samråd med din programansvarig. Praktiken ger dig möjlighet att få arbetslivserfarenheter under din studietid.

Karriär

Efter studierna är du väl förberedd för att endera fortsätta med att läsa till en masterexamen, eller att arbeta som handläggare, utredare, projektadministratör, analytiker, eller andra liknande arbeten såväl i Sverige, Europa, som ute i världen.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: statsvetenskap).

Fokus på internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor

Fredrika kommer från Stockholm men hittade som tur var vägarna till de småländska skogarna och Växjö för ett par år sedan. ”Programmet har gett mig utlopp för mitt intresse för internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor, bland annat genom en mycket spännande utbytestermin i Seoul, Sydkorea”. 

"Efter avslutade studier finns det massvis med möjligheter."

Ida Eriksson från Burseryd i Småland tycker att politik är det roligaste som finns och något hon vill arbeta med i framtiden.

Lisa fick en drömstart på karriären

Lisa alumn från Satsvetarprogrammet

Lisa Spjuth studerade Statsvetarprogrammet och arbetar idag med utvecklingsarbete inom social hållbarhet på Länsstyrelsen Blekinge. Under utbildningen lärde sig Lisa bland annat om omvärldsbevakning och analys av händelser i världen. Det har varit av avgörande nytta, framförallt för de strategiska delarna i arbetet med social hållbarhet.

Mer om programmet

Programmet inleds med ett års studier i statsvetenskap (1-30 hp och 31-60 hp). Under termin tre (andra året) studerar du programmets tematiska kurser, jämförande politik och omvärldsanalys. Termin fyra och sex väljer du mellan valfri breddtermin, praktiktermin och/eller utlandsstudier. Under programmets termin fem (tredje året) läser du kandidatkursen i huvudämnet statsvetenskap.

Programmet har en komparativ profil. Som student på programmet samläser du också under utbildningstiden vissa moment med universitetets utbytesstudenter. Utlandsstudier under termin fyra och/eller sex uppmuntras och det finns en möjlighet för dig som så önskar att förlägga din praktiktermin utomlands. En rad komparativa och internationaliseringsteman behandlas och det finns även inslag av gästföreläsare från nationella och utländska universitet, vilka antingen håller i egna kurser eller i enskilda föreläsningar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M