Statsvetarprogrammet

180 hp

Globaliseringen och det ökade samarbetet mellan olika länder inom Europa (EU) och ute i hela världen har gjort att kunskaper om att jämföra och analysera politik både inom och mellan regioner, länder och världsdelar efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. Statsvetarprogrammet vänder sig därför till dig som vill fördjupa dig i hur politik och politisk utveckling kan analyseras i omvärlden utifrån ett jämförande perspektiv.

På Statsvetarprogrammet förbereds du för en arbetsmarknad som kan vara såväl i Sverige, Europa som ute i världen. Programmet består av fördjupningsämnet statsvetenskap och med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. Du studerar frågor som har att göra med olika statsskick, politiska system, partier, korruption, demokrati och demokratisering, makt och säkerhet, utrikespolitik och en mängd andra globala samhällsfrågor.

Våra kvalificerade lärare och vår starka forskningsinriktning garanterar dig en bred statsvetenskaplig profil för en arbetsmarknad med många möjligheter. Programmet har en tydlig komparativ och internationell profil och du kan läsa en del kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till såväl praktik i Sverige eller utomlands som valfri kurstermin, samt utlandsstudier. Dessa val görs i samråd med din programansvarig. Praktiken ger dig möjlighet att få arbetslivserfarenheter under din studietid.

Karriär

Efter studierna är du väl förberedd för att endera fortsätta med att läsa till en masterexamen, eller att arbeta som handläggare, utredare, projektadministratör, analytiker, eller andra liknande arbeten såväl i Sverige, Europa, som ute i världen.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: statsvetenskap).

"Programmet har gett mig utlopp för mitt intresse för internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor."

Fredrika kommer från Stockholm men hittade som tur var vägarna till de småländska skogarna och Växjö för ett par år sedan. ”Programmet har gett mig utlopp för mitt intresse för internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor, bland annat genom en mycket spännande utbytestermin i Seoul, Sydkorea”. 

"Efter avslutade studier finns det massvis med möjligheter."

Ida tycker att politik är det roligaste som finns

Ida Eriksson kommer från Burseryd, Småland, är 21 år och läser sin första termin vid Linnéuniversitetet.

– Min väg hit har inte varit rak, utan jag har provat på lite av varje för att se vad jag trivs med. Under min gymnasietid läste jag ridsport med inriktning naturvetenskap på Plönningegymnasiet. Då trodde jag att lantbruket var min grej, och därför valde jag att fortsätta studera inom den branschen och läste en driftledarutbildning inom lantbruk på Stora Segerstad under ett år.

– Där kom jag på att jag bara ville ha lantbruket som en hobby. Istället fick jag jobb på ett gruppboende som LSS-habiliteringspersonal. Detta var ett givande år då jag fick med mig mycket kunskap i livets ryggsäck. Att arbeta med personer med förståndshandikapp gav mig ett nytt perspektiv på tillvaron, men jag lärde mig även hur det fungerar i yrkeslivet.

Alltid varit samhällsintresserad

– Jag har alltid varit samhällsintresserad och valde att ge mig in i politikens värld för omkring ett och ett halvt år sedan, ett beslut jag inte har ångrat. Det var när jag öppnade dörrarna till politiken på riktigt som jag insåg vad det var jag ville jobba med.

– Jag började snegla runt på olika universitets hemsidor efter lämpliga utbildningar och fastnade för statsvetarprogrammet. Växjö kändes som en trevlig stad och jag hade endast hört gott om universitetet, så valet var ganska lätt.

– När jag flyttade hit, till Växjö, i slutet på augusti så var jag lite nervös inför vad som väntade mig. Skulle jag klara utbildningen? Hur skulle klassen vara? Kommer jag att träffa några kompisar?

– Allt klarnade fort. Under nollningsveckan fick jag massor av mer information, tips och råd, och framför allt träffade jag underbara människor som delade samma syn på livet som jag: att politik är det roligaste som finns.

Helt nya sätt

– För varje föreläsning jag befinner mig på får jag nya saker att tänka på och diskutera om. Våra lärare är kompetenta och duktiga och kan väldigt mycket inom sina ämnen. Jag får ofta aha-upplevelser, där jag förstår saker på ett helt nytt sätt än tidigare.

– Jag har ett aktivt liv, och det är skönt att kunna disponera mycket av sin tid själv. Jag tränar mycket på Olympens träningscenter som ligger på campus. Här finns träning för alla.

– Det finns även oändligt många föreningar att aktivera sig i om man känner att det är något man vill. Jag är såklart aktiv i ett politiskt studentförbund, och om du är politiskt intresserad så rekommenderar jag verkligen att gå med i en politisk studentförening. Det är väldigt roligt och du träffar studenter med samma åsikter som du själv.

Massvis med möjligheter

– Efter avslutade studier så finns massvis med möjligheter. Jag har inte bestämt mig än för vad jag vill göra, men jag vill absolut jobba inom politiken. Det går att jobba inom Sverige, men om man vill så finns det även en framtid utomlands.

– Om du är intresserad av samhällsfrågor, politik, internationella relationer och vill ha en väldigt bra utbildning inom det området, då ska du absolut välja statsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet.

Mer om programmet

Programmet inleds med ett års studier i statsvetenskap (1-30 hp och 31-60 hp). Under termin tre (andra året) studerar du programmets tematiska kurser, jämförande politik och omvärldsanalys. Termin fyra och sex väljer du mellan valfri breddtermin, praktiktermin och/eller utlandsstudier. Under programmets termin fem (tredje året) läser du kandidatkursen i huvudämnet statsvetenskap.

Programmet har en komparativ profil. Som student på programmet samläser du också under utbildningstiden vissa moment med universitetets utbytesstudenter. Utlandsstudier under termin fyra och/eller sex uppmuntras och det finns en möjlighet för dig som så önskar att förlägga din praktiktermin utomlands. En rad komparativa och internationaliseringsteman behandlas och det finns även inslag av gästföreläsare från nationella och utländska universitet, vilka antingen håller i egna kurser eller i enskilda föreläsningar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken