Statsvetenskap, magisterprogram

60 hp

Magisterprogrammet har, förutom ämnesfördjupning, även en bred yrkesförberedande ambition som inte begränsar sig till en viss sektor eller ett nationellt perspektiv.

Karriär

Efter utbildningen ska du ha de kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar, handläggning och analyser inom både internationell och nationell, offentlig och privat verksamhet.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: statsvetenskap).

Mer om programmet

Redo för en internationell arbetsmarknad

Vill du arbeta med kvalificerade handläggar- och utredningsuppgifter, i Sverige eller utomland? Kanske vill du forska inom statsvetenskap? Magisterprogrammet i statsvetenskap kan ge dig ett försprång på arbetsmarknaden!

Allt fler svenska och europeiska arbetsgivare efterfrågar studenter med magisterexamen. De studenter som läser statsvetenskap får goda kunskaper och färdigheter för bland annat administrativa arbeten och kvalificerade utrednings-, analys- och utvärderingsuppdrag. Vilket är arbetsuppgifter som återfinns i såväl privat som offentlig sektor.

Exempel på arbetsplatser som kan vara aktuella för dig efter avslutade studier är kommuner eller länsstyrelser, olika departement i Stockholm samt internationell organisation inom EU eller i andra delar av världen.

Eftersom du dessutom under din utbildningstid väljer kurser och inriktning på ditt examensarbete utifrån dina egna preferenser, kan du efter avslutade studier ha en unik kompetens – anpassad för just ditt drömjobb.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken