Statsvetenskap, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i statsvetenskap ger både fördjupade kunskaper i ämnet och yrkeserfarenhet genom praktikarbete.

Programmet innehåller förutom en termins fördjupade ämneskunskaper, ett examensarbete på 30 hp, 15 hp metodkurs samt 45 hp valfria kurser. Det finns också möjlighet att genomföra en praktiktermin på avancerad nivå. Programmet har en internationell profil och valda delar av utbildningen kan med fördel ske utomlands.

Karriär

Efter utbildningen kan du jobba med mer kvalificerade arbetsuppgifter som utredningar, analyser och handläggning inom både internationell och nationell, offentlig och privat verksamhet.

Examen

Filosofie masterexamen (huvudområde: statsvetenskap).

Mer om programmet

Kvalificerade arbeten – i Sverige eller utomlands

 

På masterprogrammet i statsvetenskap förbereds du både för arbeten i Sverige och internationellt. Under programmet tillgodogör du dig de kunskaper du behöver för att arbeta med kvalificerade handläggar- och utredningsuppgifter och har samtidigt möjlighet att praktisera och skaffa direkt arbetslivserfarenhet.

Masterprogrammet ger en både bred och djup utbildning i statsvetenskap och har samtidigt en yrkesförberedande ambition. Du blir inte heller begränsad till en viss sektor eller ett visst nationellt perspektiv vilket gör att du efter utbildningen kan välja var i världen du vill arbeta. Den tidigare starka gränslinjen mellan offentligt och privat sektor har alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor, vilket undervisningen på masterprogrammet i statsvetenskap tar fasta på.

Kunskaper och insikter om internationella företeelser blir av allt större betydelse för många yrkesgrupper. Inom ramen för programmet får du därför en fördjupad metodologisk utbildning som förbereder dig, både för forskarutbildning och yrken med kvalificerade handläggar- och utredningsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet.

Under programmets färdighetskurser samt inom ramen för examensarbetet finns det möjlighet för dig att tillgodogöra dig kunskaper och färdigheter som är mer praktiskt anknutna till arbetslivet, samt kurser som innehåller mycket omvärldskontakter. Du har också möjlighet att, under en termin, söka praktik vilket kan bli en mycket viktig erfarenhet för dig när du ska söka arbete.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M