Sustainable Democracy and Governance

180 hp

Vill du bli statsvetare samtidigt som du har ett särskilt intresse för frågor om hållbarhet, demokrati och samhällsstyrning? Det statsvetenskapliga programmet Sustainable Democracy and Governance kombinerar studier i statsvetenskap och politik med profilering mot hållbar demokratisk samhällsstyrning. Du har dessutom möjlighet att göra praktik och att studera utomlands.

Programmet Sustainable Democracy and Governance ger en unik möjlighet att studera statsvetenskap som huvudämne i samma omfattning som i andra statsvetarprogram (90hp) men i kombination med särskilda programkurser inom området hållbar demokratisk samhällsstyrning (60hp). Programkurserna är inriktade mot hållbarhet, internationellt samarbete, folkrätt, mänskliga rättigheter och andra frågor av betydelse för hållbar demokratisk samhällsstyrning, såsom varför maktmissbruk och korruption uppstår i politik och förvaltning och hur det kan motverkas för att stärka den representativa demokratin. Dessa frågor och studier av hur politik och förvaltning (lokalt, nationellt och internationellt) hanterar olika utmaningar som ofta kräver samarbete inom och mellan stater för att lösas genomsyrar utbildningen.

Programmet förbereder dig för de jobb i Sverige och andra länder som möter utexaminerade statsvetare. Frågor om hur demokratisk samhällsstyrning på ett hållbart sätt kan hantera gränsöverskridande utmaningar och god förståelse av omvärlden blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Undervisningen är forskningsbaserad och lärarna har hög ämneskompetens. Kopplingen till det omgivande samhället är stark och programmet har en tydlig internationell profil. Utöver programmets lärare möter du dessutom inbjudna gästföreläsare med praktiska erfarenheter från arbete med frågor som är centrala inom programmet. Du har möjlighet att välja att göra en praktiktermin, i Sverige eller utomlands, vilket skapar goda möjligheter till kontakter med intressanta arbetsplatser. Du kan också välja att studera utomlands, inom eller utanför Europa. Dessutom läser du vissa av kurserna i programmet på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Karriär

Studierna ger god grund för arbete som projektledare, handläggare, utredare, analytiker, inom myndigheter, företag och organisationer, i Sverige eller internationellt. Programmet gör dig också behörig fortsatta studier på masternivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot Sustainable Democracy and Governance.

Huvudområde: Statsvetenskap

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

”Jag vill bidra till demokratin i Sverige”

Vendela alumn från Linnéuniversitetet

Direkt efter utbildningen Sustainable Democracy and Governance fick Vendela jobb som nämndadministratör inom Tingsryds kommun. Hon har en varierande tjänst, där hennes kunskaper om politik och förvaltning kommer väl till nytta. Här känner hon att hon bidrar till demokratin i Sverige.

Mer om programmet

"Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna" 

Programansvarig StaffanAndersson

Sustainable Democracy and Governance ger dig en unik möjlighet att kombinera studier i statsvetenskap med högst aktuella ofta gränsöverskridanden frågor om bland annat mänskliga rättigheter, hållbarhet och klimat. Kopplingen till verkligheten är stark genom att du bland annat ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna, där du kommer att kunna hantera samhälleliga gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M