Sustainable Democracy and Governance

180 hp

Utbildningen ger en unik möjlighet att läsa lika mycket traditionell statsvetenskap (90 hp) som i andra statsvetenskapliga program men i kombination med två terminer särskilda programkurser (60 hp) inriktade mot hållbarhet, internationellt samarbete, folkrätt, mänskliga rättigheter, demokratisering och andra frågor av betydelse för hållbar demokratisk samhällsstyrning, såsom varför maktmissbruk och politisk korruption uppstår i politik och förvaltning och hur det kan motverkas. Du har dessutom möjlighet att göra praktik och att studera utomlands.

Centralt i utbildningen är att studera hur demokratiskt samhällsstyre går till på olika politiska nivåer (lokalt, nationellt och internationellt). Ett exempel är hur demokratisk samhällsstyrning uthålligt kan hantera olika problem i relation till globalisering. Denna typ av frågor kräver ofta breda samarbeten och system över nationsgränser för att komma överens om lösningar och för att kunna genomföra dem.

Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna på den arbetsmarknad som möter utexaminerade statsvetare. Frågor om hur demokratisk samhällsstyrning på ett hållbart sätt kan hantera gränsöverskridande utmaningar och god förståelse av omvärlden blir allt viktigare. Undervisningen på programmet är forskningsbaserad och lärarna har hög ämneskompetens. Kopplingen till det omgivande samhället, nationellt och internationellt, är stark och programmet har en tydlig internationell profil. Utöver programmets lärare möter du dessutom inbjudna gästföreläsare med praktiska erfarenheter från arbete med frågor som är centrala inom programmet. Du har möjlighet att välja att göra en praktiktermin, i Sverige eller utomlands, vilket skapar goda möjligheter till kontakter med intressanta arbetsplatser. Du kan också välja att studera utomlands, inom eller utanför Europa. Dessutom läser du vissa av kurserna i programmet på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Karriär

Studierna ger god grund för arbete som projektledare, handläggare, utredare, analytiker, inom myndigheter, företag och organisationer, i Sverige eller internationellt, eller för fortsatta studier mot masterexamen.

Examen

Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot sustainable democracy and governance (huvudområde: Statsvetenskap).

"Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna." 

Programansvarig StaffanAndersson

Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance ger dig en unik möjlighet att kombinera studier i statsvetenskap med högst aktuella ofta gränsöverskridanden frågor om bland annat mänskliga rättigheter, hållbarhet och klimat. Kopplingen till verkligheten är stark genom att du bland annat ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna, där du kommer att kunna hantera samhälleliga gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M