System­vetar­programmet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling

180 hp

Systemvetarprogrammet ger dig kunskaper för att arbeta med utveckling, införande och användning av informationssystem i olika typer av affärsverksamheter.

Programmet fokuserar på samverkan mellan IT, människor och verksamhet. Systemvetarens roll är att beskriva och analysera affärsverksamheter, samt utveckla, planera för och verksamhetsanpassa informationssystem. Du kan också konstruera och utvärdera olika lösningar, skaffa en helhetssyn på utveckling och användning av IT i verksamheter och visa på konsekvenserna av detta.

Informatik är huvudämnet för en systemvetare, där kärnan i ämnet är informationssystem. Ämnet omfattar även andra kunskapsområden såsom verksamhetsutveckling, medieteknik, ekonomi, lärande i arbetslivet, samt teknisk utveckling inom det data- och informationsvetenskapliga området i övrigt.

Studierna är inriktade mot metoder, begrepp och teorier inom de angivna områdena samt praktisk användning i verksamhet. Under en termin får du göra praktik i företag eller inom en offentlig verksamhet. Praktiken ger dig värdefulla erfarenheter och möjligheter att använda de kunskaper du skaffat dig under tidigare terminers studier.

Karriär

En systemvetare kan arbeta med olika perspektiv på IT, människor och verksamhet. Som IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller IT-konsult genomför du kanske smartare affärer, skapar kortare leveranstider för information, eller får nöjdare kunder med hjälp av IT. Du kan också ansvara för ett företags IT-verksamhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot systemvetenskap

Huvudområde: Informatik

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

Stefan arbetar med både teknik och människor

Systemvetare vid dator

Stefan Lindskog började sin karriär med att arbeta med systemsupport. Nu är han konsultchef på Capgemini, ett av världens största konsultföretag inom IT.

Styrkan är det breda grundutbudet

Emanuel vid datorn

Emanuel Turesson jobbade på Visma Spcs, ett företag som specialiserat sig på affärs- och ekonomisystem. Han kände att han ville lära sig mer om systemutveckling och sökte därför till Systemvetarprogrammet. När han var klar återvände han till Visma och jobbar nu som systemvetare och webbutvecklare.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M