System­vetar­programmet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling

180 hp

Systemvetarprogrammet ger dig kunskaper för att arbeta med utveckling, införande och användning av informationssystem i olika typer av affärsverksamheter.

Programmet fokuserar på samverkan mellan IT, människor och verksamhet. Systemvetarens roll är att beskriva och analysera affärsverksamheter, samt utveckla, planera för och verksamhetsanpassa informationssystem. Du kan också konstruera och utvärdera olika lösningar, skaffa en helhetssyn på utveckling och användning av IT i verksamheter och visa på konsekvenserna av detta.

Informatik är huvudämnet för en systemvetare, där kärnan i ämnet är informationssystem. Ämnet omfattar även andra kunskapsområden såsom verksamhetsutveckling, medieteknik, ekonomi, lärande i arbetslivet, samt teknisk utveckling inom det data- och informationsvetenskapliga området i övrigt.

Studierna är inriktade mot metoder, begrepp och teorier inom de angivna områdena samt praktisk användning i verksamhet. Under en termin får du göra praktik i företag eller inom en offentlig verksamhet. Praktiken ger dig värdefulla erfarenheter och möjligheter att använda de kunskaper du skaffat dig under tidigare terminers studier.

Karriär

En systemvetare kan arbeta med olika perspektiv på IT, människor och verksamhet. Som IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller IT-konsult genomför du kanske smartare affärer, skapar kortare leveranstider för information, eller får nöjdare kunder med hjälp av IT. Du kan också ansvara för ett företags IT-verksamhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot systemvetenskap

Huvudområde: Informatik

Tidigare studenter berättar

Systemvetare vid dator

Stefan arbetar med både teknik och människor

Stefan Lindskog började sin karriär med att arbeta med systemsupport. Nu är han konsultchef på Capgemini, ett av världens största konsultföretag inom IT.

– Att få arbeta med engagerade och driftiga människor, det är faktiskt det bästa. Sedan har jag alltid varit tekniskt intresserad och det är kul att ta fram nya tekniska lösningar.

Det säger Stefan Lindskog om sitt jobb på Capgemini, ett IT- och managementkonsultföretag med 120 000 anställda världen över.

Dubbla roller

Stefan själv arbetar inom området Application Outsourcing och har egentligen två jobb. Dels som konsultchef för en av företagets enheter, med ansvar för cirka 30 personer, dels som projektledare med uppdrag hos kunder.

– I min chefsroll ansvarar jag för rekrytering, kompetensutveckling, coachning av medarbetare, lönesättning etc, men jag matchar även konsulter mot inkomna förfrågningar och söker efter nya möjligheter.

– Som projektledare har jag just nu ett uppdrag hos en kund inom detaljhandeln med verksamhet över hela världen. Målet är att skapa en ny, global lösning för transporthantering, med hänsyn tagen till alla förändringskrav från verksamheten och kundens befintliga IT-system. Det handlar om beslutsprocesser, samordning, utvärderingar, tidsplanering och mycket mer.

Från support till chef

Det första jobbet för Stefan efter Systemvetarprogrammet i början av 2000-talet var med systemsupport. Då fick han bra insyn i hur det ser ut bakom kulisserna i koden, hur det fungerar i databaserna och hur systemlandskapet hänger ihop, men även mer övergripande insikter i hur affärer fungerar. Innan han axlade sin första chefsroll hade han olika uppdrag som projektledare.

– Jag valde programmet för att jag tilltalades av tanken att ha ett ben i det tekniska lägret men ändå få arbeta med människor. Jag har haft nytta av många olika delar av utbildningen, från de mer tekniska i form av databaskurser till socialpsykologi
och ekonomi.

– Dessutom är studentlivet på campus i Växjö fantastiskt roligt! Vi är fortfarande ett stort gäng studiekamrater som umgås skapligt regelbundet. Under mitt sista år träffade jag också den tjej som sedan blev min fru, även hon är systemvetare.

Emanuel vid datorn

Styrkan är det breda grundutbudet

Emanuel Turesson jobbade på Visma Spcs, ett företag som specialiserat sig på affärs- och ekonomisystem. Han kände att han ville lära sig mer om systemutveckling och sökte därför till Systemvetarprogrammet. När han var klar återvände han till Visma och jobbar nu som systemvetare och webbutvecklare.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M i Växjö