Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram

120 hp

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa dig i de vetenskapliga metoder som finns för att bättre förstå hur samhället fungerar och hur människor kan bidra till att samhället utvecklas.

Många av samhällets mest angelägna problem faller långt utanför traditionella forskningsdiscipliners gränser, och kräver därför innovativa analysverktyg. Programmet erbjuder ett brett utbud av metodutbildning tillsammans med möjligheten att specialisera sig på specifika samhällsfrågor, och ger nödvändiga färdigheter för att bedriva självständig forskning. För att framgångsrikt genomföra programmet är det viktigt att uppvisa stark entusiasm inför dataanalys, och att kunna lära sig att använda olika datorbaserade metoder, såsom statistisk analys, textanalys, och social simulering. Ditt aktiva deltagande i samtliga lärandeaktiviteter är avgörande för framgångsrika studier på programmet. Därför uppmanas du starkt till detta. I programmet ingår dessutom flera obligatoriska praktiska moment (grupparbeten, sammankomster i datalabbet, etc.), samt en uppsats baserad på egen forskning.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med utredning, forskning och högre utbildning inom offentliga myndigheter, privata organisationer och företag. Många organisationer saknar men efteerfrågar de olika färdigheter som behövs för att fullt ut utnyttja den ökande mängd data som den nya tekniken och andra källor har gjort tillgängliga. I en alltmer kunskapsbaserad ekonomi och samhälle utgör dessa kompetenser viktiga tillgångar på arbetsmarknaden.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot tillämpad samhällsvetenskaplig analys (huvudområde: sociologi).

Fortsätt med akademiska studier

Är du nyfiken på något speciellt? Har du en idé om något du vill undersöka? Efter avklarade studier på magister- eller masternivå kan du söka till forskarstudier. Det vanligaste är att du då söker en doktorandtjänst vid ett universitet. Att doktorera innebär att du själv forskar inom ett område och skriver en doktorsavhandling.

För att söka en doktorandtjänst måste du ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp. Av dessa måste minst 60 hp vara på avancerad nivå. Du kan även antas som doktorand om du på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får också för en enskild sökande medge undantag från kraven om grundläggande behörighet om särskilda skäl finns.

Om du har frågor om forskarstudier, behörighet eller utlysande av doktorandtjänster är du välkommen att höra av dig till din studierektor för forskarutbildningen på din fakultet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken