Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram

120 hp

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa dig i de vetenskapliga metoder som finns för att bättre förstå hur samhället fungerar och hur människor kan bidra till att samhället utvecklas.

Många av samhällets mest angelägna problem faller långt utanför traditionella forskningsdiscipliners gränser, och kräver därför innovativa analysverktyg. Programmet erbjuder ett brett utbud av metodutbildning tillsammans med möjligheten att specialisera sig på specifika samhällsfrågor, och ger nödvändiga färdigheter för att bedriva självständig forskning.

För att framgångsrikt genomföra programmet är det viktigt att uppvisa stark entusiasm inför dataanalys, och att kunna lära sig att använda olika datorbaserade metoder, såsom statistisk analys, textanalys, och social simulering.

Ditt aktiva deltagande i samtliga lärandeaktiviteter är avgörande för framgångsrika studier på programmet. Därför uppmanas du starkt till detta. I programmet ingår dessutom flera obligatoriska praktiska moment (grupparbeten, sammankomster i datalabbet, etc.), samt en uppsats baserad på egen forskning.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med utredning, forskning och högre utbildning inom offentliga myndigheter, privata organisationer och företag. Många organisationer saknar men efterfrågar de olika färdigheter som behövs för att fullt ut utnyttja den ökande mängd data som den nya tekniken och andra källor har gjort tillgängliga. I en alltmer kunskapsbaserad ekonomi och samhälle utgör dessa kompetenser viktiga tillgångar på arbetsmarknaden.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot tillämpad samhällsvetenskaplig analys (huvudområde: sociologi).

Alternativt urval

Urvalet av studenter som sökt baseras delvis på ansökningsbrev och CV.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M