Turism och hållbarhet, magisterprogram

60 hp

Är du intresserad av turism och hållbar utveckling? Vill du fördjupa dina kunskaper i hur man utvärderar turism och planerar för framtida turism i perspektiv av hållbarhet?

Den första terminen inleds med turismvetenskap som knyter an till aktuell ämnesteori och forskning. Därefter behandlas turism i perspektiv av sociala, kulturella, politiska, miljömässiga, ekonomiska aspekter av hållbarhet. Terminen avslutas med en individuell fördjupning som anpassas efter individuella förutsättningar och behov.

Under den andra terminen får du utveckla dina färdigheter och förhållningssätt inom analys, planering och utvärdering av turism i perspektiv av hållbarhet, och du avslutar med valbara kurser om 15 hp, alternativt ett examensarbete med en egen vald specialisering inom hållbarhetsområdet.

Karriär

Inom den stora turismsektorn finns ett växande behov av kvalificerade kompetenser i att utvärdera, analysera och planera för turism och turismrelaterade verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ger sådana kompetenser och förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Examen

Filosofie magisterexamen i turismvetenskap, med inriktning hållbarhet.

Mer om programmet

Omvärldskontakter

Utbildningen är verksamhetsanknuten och erbjuder studenter möjligheter till kvalificerade utredningsuppgifter och utredningsuppdrag som genomförs i form av projekt och examensarbeten. Samverkan med det omgivande samhället är institutionaliserat genom att avnämare och intressenter är knutna till programmet. På detta sätt säkerställs ett verksamhetsnära inflöde av förslag till utredningar och projekt som handlar om att analysera, planera och utvärdera turism i perspektiv av hållbarhet.

Utlandsstudier

Det finns inte möjlighet att inom ramen för programmet genomföra utbytesstudier.

Perspektiv i utbildningen

Programmets hållbarhetsinriktning utgör även grund för arbetet med följande perspektiv i utbildningen. Hållbar utveckling uppmärksammas genomgående i analys av, och planering för, hållbarhet. Därutöver problematiseras politiska och vetenskapliga aspekter av hållbar utveckling i samtliga kurser.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar