Turism och hållbarhet, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av turism och hållbar utveckling? Vill du fördjupa dina kunskaper i hur man utvärderar turism och planerar för framtida turism i perspektiv av hållbarhet?

Det första året av programmet läser du gemensamt med de som går magisterprogrammet i turismvetenskap, inriktning hållbarhet. Den första terminen inleds med turismvetenskap som knyter an till aktuell ämnesteori och forskning. Därefter behandlas turism i perspektiv av sociala, kulturella, politiska, miljömässiga, ekonomiska aspekter av hållbarhet. Terminen avslutas med en individuell fördjupning som anpassas efter individuella förutsättningar och behov.

Under den andra terminen får du utveckla dina färdigheter och förhållningssätt inom analys, planering och utvärdering av turism i perspektiv av hållbarhet, och du avslutar med valbara kurser om 15 hp, alternativt ett examensarbete med en egen vald specialisering inom hållbarhetsområdet. Den tredje terminen utgörs av valbara kurser om 30 hp och möjliggör därmed en hel termins utlandsstudier.

Programmet avslutas med ett forskningsinriktat examensarbete om 30 hp.

Karriär

Inom den stora turismsektorn finns ett växande behov av kvalificerade kompetenser i att utvärdera, analysera och planera för turism och turismrelaterade verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ger sådana kompetenser och förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot hållbarhet, Huvudområde: Turismvetenskap

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Shiva got admitted to a PhD-programme

Shiva

Shiva is originally from Iran and decided to take a big step in her international career by coming to the northern countries a few year ago. She started her Master’s degree at Linnaeus University on the Tourism and Sustainability programme, and very recently she moved to Norway to start a PhD programme at the University of Stavanger.

I get to combine my interests in travelling, tourism and sustainability

Madeleine Mayer

Madeleine is originally from Germany and was drawn towards living in Sweden. Tourism and Sustainability was the perfect combination of her interest and the perfect reason to extend her stay in Sweden. Something she enjoy about the programme is the way it looks at tourism from many different perspectives. The future of tourism as one of the aspects she found especially interesting.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar