Turism och hållbarhet, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av turism och hållbar utveckling? Vill du fördjupa dina kunskaper i hur man utvärderar turism och planerar för framtida turism i perspektiv av hållbarhet?

Turism och Hållbarhet antar de utmaningar som klimatförändringar och hållbarhetsfrågor innebär för turism och besöksnäringen. Som en verkligt global verksamhet med kopplingar mellan alla delar av jordklotet, knyter turism ihop de mest avlägsna platserna i en gigantisk väv av relationer i miljö, politik, geografi, ekonomi, det sociala och kulturella.

Som en globalt ledande ekonomisk bransch har turismbranchen ansvar för planetens begränsningar. Turism och Hållbarhet ger dig insikter i de enorma utmaningar som turismens utveckling och världen står inför. Du får färdigheter så att du kan ta dig an de viktiga och ofta motsättningsfyllda utvecklingsvägarna för turism och dess hållbara framtid. Det handlar om hur turister ofta söker det orörda, det autentiska eller det genuina, men samtidigt belastar destinationer och resesystem med ohållbara handlingsmönster och koldioxidutsläpp. I en större skala hotas inte bara turismnäringen, utan också världen som vi känner den. Den fråga som är mest central i Turism och hållbarhet är därför; hur skapar vi morgondagens turism?

Under det första året introduceras du till turism som akademiskt ämne med etik och rättviseperspektiv och samhälls- och miljöperspektiv såväl som historiska perspektiv. Kursen Tourism in the Anthropocene sätter in turism i en ny geologisk tidsålder där mänsklighetens levnadsvillkor utmanar de planetära gränserna och i allt större utsträckning bestämmer jordens framtida öde. De följande kurserna Business models for sustainability, Evaluation and planning of tourism sustainability, Developing sustainable destinations och Ecological Economics, är inriktade på att hitta lösningar och livskraftiga vägar framåt. Det andra året ger dig en stabil metodologisk träning och möjlighet att göra praktik eller studera valbara kurser, innan den sista terminens examensarbete (30hp).

Karriär

Inom den stora turismsektorn finns ett växande behov av kvalificerade kompetenser i att utvärdera, analysera och planera för turism och turismrelaterade verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ger sådana kompetenser och förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot hållbarhet, Huvudområde: Turismvetenskap

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med inriktning mot hållbarhet (Huvudområde: Turismvetenskap).

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Shiva got admitted to a PhD-programme

Shiva

Shiva is originally from Iran and decided to take a big step in her international career by coming to the northern countries a few year ago. She started her Master’s degree at Linnaeus University on the Tourism and Sustainability programme, and very recently she moved to Norway to start a PhD programme at the University of Stavanger.

I get to combine my interests in travelling, tourism and sustainability

Madeleine Mayer

Madeleine is originally from Germany and was drawn towards living in Sweden. Tourism and Sustainability was the perfect combination of her interest and the perfect reason to extend her stay in Sweden. Something she enjoy about the programme is the way it looks at tourism from many different perspectives. The future of tourism as one of the aspects she found especially interesting.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar