Utveckling och drift av mjukvarusystem

180 hp

Utveckling av mjukvarusystem handlar inte bara om programmering, man måste även driftsätta och underhålla IT-systemen som mjukvaran är beroende av.

Utmaningarna för mjukvaruutvecklare förändras ständigt. Många mjukvarusystem måste idag kontinuerligt utvecklas och uppdateras under drift. Framtiden ligger inom det som kallas DevOps, en tydlig och genomtänkt sammanslagning av rollerna utvecklare och driftsansvarig.

Inom mjukvaruutveckling har utveckling och drift traditionellt separerats. Utvecklare tenderar att inte vilja ta ett fortsatt ansvar för mjukvaran efter att den levererats till de som ska ansvara för driften av den. Som en reaktion mot detta hörs allt oftare "you build it, you run it", vilket innebär att du som utvecklare har nära kontakt med driften av mjukvaran samt en fortsatt nära kontakt med kunden.

Utbildningen ger dig verktygen och förståelsen för kontinuerlig leverans av en väl fungerande och testad mjukvara, samt kunskaper kring hur man driftsätter och administrerar IT-system där säkerhet är en naturlig och viktig del av utbildningen. Vi förankrar den teoretiska kunskapen i externa projekt utanför universitetet samt med praktiska moment i modern nätverks- och servermiljö.

Under mer än tio års tid har vi arbetat fram en utbildning som håller hög standard. Under utbildningen arbetar du nära både lärare och andra studenter och får möjlighet att aktivt påverka dina studier.

Karriär

En första anställning kan vara på ett mindre företag, som utvecklare med ansvar för företagets utvecklingssystem, eller på ett större företag som utvecklare eller på IT-avdelningen. Oavsett var du hamnar kommer du att jobba i ett team.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde datavetenskap.

Studenter berättar

Porträtt Axel Nilsson

Axel vill jobba som junior backend-utvecklare

Axel Nilssons intresse för datorer och programmering började ganska sent. Han läste programmering på gymnasiet, men då var han mer intresserad av elektronik och robotteknik än programmering. När han sedan valde att läsa programmering på högskolenivå och kurserna var mer utmanande, insåg han att det var något som han ville jobba med i framtiden. 

Programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem bygger på något som kallas för DevOps, vilket står för ”Development and Operations”. 

– Man delar ofta in mjukvaruutveckling i tre delar. Vi har utvecklarna som skapar mjukvaran, testarna som ser till att mjukvaran funkar, och sist systemadministratörerna som driftsätter mjukvaran. Problemet är att kommunikationen inte alltid funkar mellan dessa tre grupper. I DevOps försöker man minimera barriärerna mellan grupperna för att förbättra kommunikationen. Det finns många metoder för att lösa detta, men i utbildningen görs det genom att vi studenter inte bara lär oss om mjukvaruutveckling, utan även lär oss lite systemadministration och mjukvarutestning. Detta gör att vi får en större förståelse för vad systemadministratörerna och testarna gör i sitt arbete och hur vi kan samarbeta med dem samt förenkla deras arbete så mycket som möjligt, säger Axel. 

Programmet är både utmanande och roligt

Axel tycker att en stor utmaning med programmet är att det är så brett, eftersom kurserna täcker många områden som till exempel programmering, programvaruteknik, systemadministration och testning. Han tycker också att det är en utmaning att det inte alltid finns tid till att gå in på djupet i alla områden. 

– Ofta får vi studenter ta de grundläggande kunskaperna som vi fått i kurserna och fördjupa oss i ämnet på vår egen tid. Samtidigt som det är en utmaning med att programmet är så brett, så tycker jag det är roligt att få lära mig nya saker inom nya områden. 

Fungerar bra att studera på distans

Axel Nilsson läser programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem på distans och tycker att både studieformen och kurserna har överträffat hans förväntningar.

– När jag började programmet så var jag väldigt förvånad över hur väl uppdaterade och moderna kurserna var jämfört med vad jag studerat tidigare. Jag förväntade mig inte heller ett så pass gott omhändertagande av oss distansstudenter som det faktiskt är. Föreläsningar streamas och spelas in, och kommunikationen med både lärare och medstudenter har fungerat jättebra via chattjänsten Slack, säger Axel. 

Vill först jobba som junior backend-utvecklare efter studierna

Efter studierna vill Axel ut i arbetslivet så fort som möjligt, eftersom han upplever att han saknar vissa kunskaper som endast går att få genom arbetslivserfarenhet.

– Till en början kommer jag nog att söka en position som junior backend-utvecklare. Jag skulle också kunna tänka mig att jobba med att underhålla något open source-projekt, kanske något DevOps verktyg eller liknande. I framtiden skulle jag även kunna tänka mig att arbeta hemifrån, vilket börjar bli ganska vanligt för utvecklare. Jag tror att jag skulle trivas med det, eftersom jag är van att jobba på det sättet.

Porträtt Pär Eriksson

Pär vill jobba med utveckling av molnbaserade system och applikationer

Ett stort intresse för programmering och teknik avgjorde Pär Erikssons yrkesval. Idag läser han programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem och drömmer om att få jobba med utveckling av molnbaserade system och applikationer.

Mer om programmet

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar