Utveckling och drift av mjukvarusystem

180 hp

Utveckling av mjukvarusystem handlar inte bara om programmering, man måste även driftsätta och underhålla IT-systemen som mjukvaran är beroende av.

Utmaningarna för mjukvaruutvecklare förändras ständigt. Många mjukvarusystem måste idag kontinuerligt utvecklas och uppdateras under drift. Framtiden ligger inom det som kallas DevOps, en tydlig och genomtänkt sammanslagning av rollerna utvecklare och driftsansvarig. Inom mjukvaruutveckling har utveckling och drift traditionellt separerats. Utvecklare tenderar att inte vilja ta ett fortsatt ansvar för mjukvaran efter att den levererats till de som ska ansvara för driften av den. Som en reaktion mot detta hörs allt oftare "you build it, you run it", vilket innebär att du som utvecklare har nära kontakt med driften av mjukvaran samt en fortsatt nära kontakt med kunden. Utbildningen ger dig verktygen och förståelsen för kontinuerlig leverans av en väl fungerande och testad mjukvara, samt kunskaper kring hur man driftsätter och administrerar IT-system där säkerhet är en naturlig och viktig del av utbildningen. Vi förankrar den teoretiska kunskapen i externa projekt utanför universitetet samt med praktiska moment i modern nätverks- och servermiljö. Under mer än tio års tid har vi arbetat fram en utbildning som håller hög standard. Under utbildningen arbetar du nära både lärare och andra studenter och får möjlighet att aktivt påverka dina studier.

Karriär

En första anställning kan vara på ett mindre företag, som utvecklare med ansvar för företagets utvecklingssystem, eller på ett större företag som utvecklare eller på IT-avdelningen. Oavsett var du hamnar kommer du att jobba i ett team.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde datavetenskap.

Studenter berättar

Porträtt Axel Nilsson

Axel vill jobba som junior backend-utvecklare

Axel Nilssons intresse för datorer och programmering började ganska sent. Han läste programmering på gymnasiet, men då var han mer intresserad av elektronik och robotteknik än programmering. När han sedan valde att läsa programmering på högskolenivå och kurserna var mer utmanande, insåg han att det var något som han ville jobba med i framtiden. 

Programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem bygger på något som kallas för DevOps, vilket står för ”Development and Operations”. 

– Man delar ofta in mjukvaruutveckling i tre delar. Vi har utvecklarna som skapar mjukvaran, testarna som ser till att mjukvaran funkar, och sist systemadministratörerna som driftsätter mjukvaran. Problemet är att kommunikationen inte alltid funkar mellan dessa tre grupper. I DevOps försöker man minimera barriärerna mellan grupperna för att förbättra kommunikationen. Det finns många metoder för att lösa detta, men i utbildningen görs det genom att vi studenter inte bara lär oss om mjukvaruutveckling, utan även lär oss lite systemadministration och mjukvarutestning. Detta gör att vi får en större förståelse för vad systemadministratörerna och testarna gör i sitt arbete och hur vi kan samarbeta med dem samt förenkla deras arbete så mycket som möjligt, säger Axel. 

Programmet är både utmanande och roligt

Axel tycker att en stor utmaning med programmet är att det är så brett, eftersom kurserna täcker många områden som till exempel programmering, programvaruteknik, systemadministration och testning. Han tycker också att det är en utmaning att det inte alltid finns tid till att gå in på djupet i alla områden. 

– Ofta får vi studenter ta de grundläggande kunskaperna som vi fått i kurserna och fördjupa oss i ämnet på vår egen tid. Samtidigt som det är en utmaning med att programmet är så brett, så tycker jag det är roligt att få lära mig nya saker inom nya områden. 

Fungerar bra att studera på distans

Axel Nilsson läser programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem på distans och tycker att både studieformen och kurserna har överträffat hans förväntningar.

– När jag började programmet så var jag väldigt förvånad över hur väl uppdaterade och moderna kurserna var jämfört med vad jag studerat tidigare. Jag förväntade mig inte heller ett så pass gott omhändertagande av oss distansstudenter som det faktiskt är. Föreläsningar streamas och spelas in, och kommunikationen med både lärare och medstudenter har fungerat jättebra via chattjänsten Slack, säger Axel. 

Vill först jobba som junior backend-utvecklare efter studierna

Efter studierna vill Axel ut i arbetslivet så fort som möjligt, eftersom han upplever att han saknar vissa kunskaper som endast går att få genom arbetslivserfarenhet.

– Till en början kommer jag nog att söka en position som junior backend-utvecklare. Jag skulle också kunna tänka mig att jobba med att underhålla något open source-projekt, kanske något DevOps verktyg eller liknande. I framtiden skulle jag även kunna tänka mig att arbeta hemifrån, vilket börjar bli ganska vanligt för utvecklare. Jag tror att jag skulle trivas med det, eftersom jag är van att jobba på det sättet.

Porträtt Pär Eriksson

Pär vill jobba med utveckling av molnbaserade system och applikationer

Ett stort intresse för programmering och teknik avgjorde Pär Erikssons yrkesval. Idag läser han programmet Utveckling och drift av mjukvarusystem och drömmer om att få jobba med utveckling av molnbaserade system och applikationer.

Läs hela intervjun med Pär

Vad handlar programmet utveckling och drift av mjukvarusystem om?

– Att programmera är en relativt liten del i mjukvaruutveckling. Även om vi läser en hel del programmering så är det mycket fokus på utvecklingsprocesser, analys, design och testning av system. Det är ett visst fokus på webbutveckling, men programmet handlar också mycket om kontinuerlig utveckling och leverans.

Hur kom det sig att du började intressera dig just för detta ämne?

– Jag har alltid haft ett intresse av programmering och teknik. Innan jag började studera var jag ute i arbetslivet och då såg jag ett behov av bättre programvaror och bättre utvecklare. Min erfarenhet är att många system slutar vidareutvecklas när de väl har levererats till kunderna och blir föråldrade alldeles för tidigt.

Vad är det som är så intressant med programmet du läser?

– Vi studenter får lära oss många roliga och nya tekniker och att använda rätt verktyg till rätt jobb. Våra lärare är väldigt engagerade och uppmuntrar oss att testa nya saker, vilket gör utbildningen ännu roligare.

Vilka möjligheter finns det till att komma i kontakt med arbetslivet under studietiden?

–I Kalmar anordnas en del event varje år som ger bra kontakt med företag i området. Några gånger per år anordnar olika företag så kallade IT-pubar, där flera företag träffas för att nätverka och då bjuds även studenter in. Träffarna sker oftast på företagens arbetsplatser så att man får se hur de jobbar och samtidigt får möjlighet att lära känna nya människor. Sedan anordnar Studentföreningen SPIIK årligen Hackathons tillsammans med företag, där vi studenter får vara med och hjälpa till att utveckla framtida tekniker eller ibland bara testa på att utveckla egna idéer med företagens egna tjänster och produkter.

Vad är det mest utmanande med utbildningen?

– Vi lär oss mycket av det senaste inom utveckling och där händer det mycket hela tiden. Man måste lära sig att få grepp om flera ekosystem av tekniker och det kan stundvis kännas lätt överväldigande, men det är också det som gör det roligt. Det är en utmaning att "kastas" in i en ny värld och där hänger det mycket på en själv hur mycket man lär sig och hur långt man kan komma.

Tror du att utbildningen hjälper dig att göra skillnad?

– Definitivt. Fler och fler företag blir mer beroende av IT-system på ett eller annat sätt och det är viktigt att dessa företag ges möjlighet att hänga med i utvecklingen för att kunna öka sin konkurrenskraft. De behöver hjälp från duktiga utvecklare som kan sätta sig in i deras situation och med hjälp av kunskaperna från utbildningen så tror jag att jag kan tillföra en hel del.

Vad vill du göra efter att du har avslutat dina studier?

– Efter studierna skulle jag gärna jobba med webbutveckling och utveckling av molnbaserade system och applikationer. Jag är spänd på att få ge mig ut i arbetslivet och hitta spännande företag och idéer att jobba med.

Mer om programmet

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar