Visual Communication + Change

180 hp

Vill du använda dig av visuell kommunikation för att göra skillnad i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen kombinerar kreativa processer konstnärlig gestaltning, bildkonst och grafisk design med kunskap om hållbarhet för att förbereda dig för ett yrke som visuell kommunikatör utrustad med en mängd olika grafiska verktyg och begrepp.

Den här utbildningen ger dig både en introduktion till dagens stora globala frågeställningar, och visuella och digitala redskap för att få ordning till ett ibland överväldigande informationsflöde och beröra människor på djupet.

Utbildningen är uppbyggd kring projekt där individuella arbeten varvas med grupparbeten. I vissa delkurser får du möjlighet att samarbeta med lokala och regionala aktörer i Småland.

Undervisningen på Visual Communication + Change sker på engelska och programmet har internationell antagning. Det betyder att du redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald och att du blir väl rustad för en internationell karriär.

Visual Communication + Change finns i Kalmar, Småland – en region präglad av entreprenörskap, produktion och tillverkning. I utbildningen får du rika möjligheter att utveckla din förståelse och bygga nätverk genom samarbetsprojekt och studiebesök.

Studiemiljön i Kalmar är utforskande och kreativ med närhet till yrkesverksamma designers, bildkonstnärer, lärare och gästföreläsare från olika institutioner på universitet.

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick betyget “hög kvalitet “ i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på konstnärlig grund.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för ett flertal olika yrken världen över där du får använda din kreativa kompetens i relation till din förståelse av hållbarhetens komplexitet. Tidigare studenter på programmet arbetar inom olika discipliner och områden, exempelvis som freelancande grafiska designers eller på traditionella grafiskadesignföretag, människorättsorganisationer, NGOs, politiska partier, förläggare och med initiativ drivna av lokalsamhällen eller kommun. Några har startat egna företag och flera har fortsatt sina studier vid framstående svenska universitet.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen med inriktning visuell kommunikation, Huvudområde: Design

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Du kan också göra praktiken i programmet utomlands. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land under cirka två månader. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Ansökan och portfolio

Ansök till programmet via antingen www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Inlämning av dokumentation som intygar att du är behörig till universitetsstudier skickas in där.

Observera att antagningen till programmet är baserat på ett särskilt urval, vilket inkluderar portfolio, ett personligt brev och betyg. Av dessa kriterier kommer portfolio att väga tyngst. Du kan ansöka på två sätt:

  1. Med portfolio, personligt brev och betyg
  2. Med personligt brev och betyg

Observera att personligt brev krävs i båda alternativen. Anvisningar för portfolion och personligt brev hittar du nedan. 

Vänligen skicka in din ansökan, portfoliouppgifterna inkluderade (se beskrivning nedan), senast sista ansökningsdag:

1. Sista ansökningsdag 17 januari för internationella sökande, anmälan är öppen 18 oktober-17 januari. Anmälningskod: LNU-F1532. Din portfolio och personligt brev ska laddas upp senast den 1 februari 2022.

2. Sista ansökningsdag 19 april, för alla inom EU. Anmälan är öppen 15 mars–19 april, anmälningskod: LNU-08184. Din portfolio och personligt brev ska laddas upp senast den 1 maj 2022. 

Studentportfolio

Se studentprojekt på designportfoliolnu.se

Utbildningen har gett mig verktyg för att bana väg för en bättre framtid

Rabea student visual communication + change

"Jag har alltid varit intresserad utav svensk design och jag hade aldrig varit i skandinavien innan jag började mina studier här. Det var blandningen av grafisk design och den hållbara inriktningen som gjorde att jag sökte till Visual communication + change. Min utbildning har gjort mig mer medveten och gett mig verktyg för att sprida idéer och bana väg för en bättre framtid. Mitt drömjobb är att driva ett kafé och frilansa som grafisk formgivare, vilket jag är påväg att förverkliga då jag snart öppnar ett kafé i Kalmar. Kaféet heter Oas och den kommer att ha en organisk och hållbar inriktning med fokus på mycket närproducerat." /Rabea, student på programmet visual communication + change. 

Studentprojekt

The Vastness of Life: Made by 1st year students in Kalmar, 1st semester.

The subject of this course was an introduction to experimental forms of book production, what is commonly referred to as "artist books." This was a group project and we were supposed to develop a concept for an artist book that articulates our identity as a group. An exploration of either fiction or an actual identity - what kind of group we wanted to be. The artist books were presented as an exhibition in the library at Kalmar Art Museum. This is our groups statement:

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein

This artist book is a magnifier of the simplest forms of life: cells. When thinking about diversity, one often pictures groups or categories, thus creating a sense of separation between species. In an attempt to minimize this separation, we have created a book that depicts the one thing that all life has in common: WE are all made up of the same thing. Through the act of cutting, we form an instant connection between all the pages making each individual sheet become part of a whole – a book of life. In these patterns, one will encounter the cellular formations of a penguin, an oak tree, a cat, a lemon root, a mushroom, a crayfish, an onion, and a human. All biological kingdoms have been included, to show that no matter how different every life form may be, nor how complex their evolution has been, the vastness of life can be reduced to a single cell.

–––––––––––––

Dinner Time: Made by 1st year students in Kalmar during their module 3 Human Needs vs. Luxury - Motion Graphics, 2nd semester 2016.

"The movie Dinner Time is a critical statement towards the meat consumption/production in today's society. The movie is set in a parallel universe where the roles of the animals and the humans are switched. This is to criticise how meat has become a luxury rather than a human need.
In the movie we follow a mother and her son performing their daily routine of shopping/preparing for dinner. The main characters meet other animal characters such as a bull, a sheep and a pig. These characters perform activities that are perceived as normal when done by humans. The movie begins with the main characters entering a supermarket and buying groceries. The middle scene takes place in the kitchen where the mother cow prepares dinner while watching a cooking show. The last scenes take the audience to the place where the meat is produced and transported. This emphasises the circle of meat consumption."

Josipa hittade rätt med Visual Communication + Change

Bild på Josipa

Josipa hade tidigare studerat sociologi, men trots att hon brann för ämnet så upplevde hon att något saknades. När hon hittade Visual Communication + Change kändes det som ett program som erbjöd precis det hon var ute efter.

Nyfikenheten förde Carla till Visual Communication + Change

Bild på Carla

Att hon får syssla med det hon älskar, konst och vara kreativ, under utbildningen är för henne väldigt givande.  

Mer om programmet

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar