Visual Communication + Change

180 hp

Vill du använda dig av visuell kommunikation för att göra skillnad i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen kombinerar konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation med kunskap om hållbarhet för ett yrke som visuell kommunikatör / grafisk designer med spets inom informationsgrafik.

Den här utbildningen ger dig både en orientering i de stora globala frågeställningar som skakar världen idag och visuella redskap för att bringa ordning i informationsflödet och beröra människor på djupet.

Utbildningen är uppbyggd med teman och projekt där individuella arbeten varvas med grupparbeten och samarbeten med det omgivande samhället. Undervisningen på Visual Communication + Change sker på engelska och programmet har internationell antagning. Det betyder att du redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald och att du blir väl rustad för en internationell karriär.

Visual Communication + Change finns i Kalmar, Småland – en region präglad av entreprenörskap, tjänsteföretag och tillverkning. I utbildningen får du rika möjligheter att verklighetsförankra dina idéer genom samarbetsprojekt och studiebesök. Studiemiljön i Kalmar är personlig, trygg och kreativ med närhet till yrkesverksamma lärare och gästföreläsare. Linnéuniversitets många ämnen ger dig möjligheter till disciplinövergränsande samverkan.

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick betyget ”hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på konstnärlig grund.

Karriär

Kompetenser inom hållbarhet blir allt mer efterfrågade i samhället. Utbildningen förbereder dig för arbete inom grafisk design, illustration, informationsgrafik, rörlig bild och identitetsfrågor. Du kan arbeta i traditionella kommunikationsföretag, människorättsorganisationer och med initiativ drivna av lokalsamhälle eller kommun. Du kan också välja att starta ett eget företag.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen med inriktning visuell kommunikation

(huvudområde: Design)

Ansökan och portfolio

Ansökningen består av två steg. Först måste du ansöka till programmet via antingen www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du också skicka in din portfolio till Linnéuniversitetet via vår uppladdningssajt drexel.lnu.se/portfolio.

Anvisningar för portfolion hittar du nedan.

Riktlinjer portfolio Visual Communication + Change

För att din inskickade portfolio ska bedömas vara komplett måste den innehålla följande två delar:


1. Uppgifter (A, B, C)
2. Avsiktsförklaring


Ansökan ska göras på engelska

1. Uppgifter (A, B och C)

Uppgift A "Maktförhållanden på allmän plats" (2 sidor)

Besök en allmän plats och gör skisser av de maktförhållanden du stöter på vid denna plats (mellan individer och/eller mellan grupper, eller till exempel mellan människor och djur). Du har fria tyglar att använda vilken metod du vill för att avbilda detta (inklusive skissande i andra media såsom foto eller video). Vi är inte primärt ute efter teknisk skicklighet här utan vill se prov på din förmåga att använda dig av olika skissmetoder för att utforska och kritiskt engagera dig i ett komplext ämne.

Uppgift B "Normkritisk kampanj" (2 sidor)

Använd visuell kommunikation för att skapa en kampanj som utmanar sociokulturella normer som köns- och klasstereotyper. Presentera din idé med hjälp av ett eller flera medium som du själv väljer (till exempel teckningar, posters, infografik, foton, video eller animationer) och skriv en kort förklaring kring hur du har tänkt och vilka designval du har gjort. Ha i åtanke att en kampanj riktar sig till en specifik målgrupp och att ambitionen är att använda visuell kommunikation för att skapa social förändring för en hållbar framtid. Var vänlig och reflektera över detta i din skriftliga förklaring.

Uppgift C (Presentera ditt eget skapande) (6 sidor)

Använd de återstående sidorna för att presentera ditt eget kreativa skapande. Visa upp exempel på din egen konst eller ditt utövande av design. Förvissa dig om att du tar med arbeten som är i linje med programmets vision; det vill säga visuell kommunikation som ett verktyg för hållbar förändring.

2. Avsiktsförklaring

Skriv en avsiktsförklaring på en A4-sida som beskriver ditt intresse för design med fokus på följande:

• Vad är du nyfiken på?
• Vad vill du förändra med hjälp av design?
• På vilket sätt vill du använda din utbildning för att nå dina mål?
• Vad betyder hållbarhet för dig?


Din avsiktsförklaring kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

• Din förmåga att visualisera och planera din framtid som designer
• Ditt tidigare och tilltänkta kommande engagemang inom hållbarhet och förändring
• Din förmåga att uttrycka dig på engelska

Lada upp de tre uppgifterna och din avsiktsförklaring på vår hemsida drexel.lnu.se/portfolio i formaten PDF. Sammanställ alla dina bilder och dokument i en PDF och ladda upp på vår uppladdningssajt. Gör en innehållsförteckning och skriv all information om dina uppgifter/projekt i PDF:en.  Du kan ladda upp maximalt 50 mb totalt. I uppladdningsformuläret skriver du även en kort beskrivning för var och en av de uppgifter du laddar upp. Om du inte kan ladda upp video-filer eller annan media, kan du lägga dem på en extern streamingsajt och dela länken i uppladdningsformuläret.

Efter att du har skickat in dina uppgifter kommer du att bli kontaktad för en intervju om du blir utvald. I samband med intervjun vill vi att du tar med det du har skapat för uppgifterna i fysisk form. Om du är en internationell student och inte har möjlighet att närvara vid en intervju på plats kan vi komma att erbjuda möjligheten att istället ha en telefonintervju eller onlineintervju.

Ansökningsprocessen


Ansökningsprocessen består av två steg:


Steg 1

Ansök till programmet online på www.antagning.se (sve) eller www.universityadmissions.se (eng). Där skickar du även med dokumentation som styrker din behörighet till studier på kandidatnivå.

Följande programkod och deadline gäller:
Skicka in din ansökan till programkod LNU-F1501 senast 15 januari 2018.

Steg 2

Skicka in din portfolio till Linnéuniversitetet drexel.lnu.se/portfolio
Deadline för uppladdning av din portfolio är 31 januari 2018.

Att bli antagen till programmet

Ifall du uppfyller behörighetskraven kommer din ansökan att bli accepterad och utvärderad baserat på din portfolio. Utvärderingar av portfolios görs av en urvalskommitté bestående av fakultetsmedlemmar, externa experter och nuvarande kandidatstudenter. Din portfolio kommer att bedömas som en helhet utifrån följande kriterier:
• Konstnärlig kvalitet
• Visualiseringsförmåga
• Kreativitet

Linnéuniversitetet kommer inte att motivera varför en enskild ansökan har accepterats eller refuserats. Antagna studenter kommer att kommer att få information om detta via www.universityadmissions eller www.antagning.se.


Checklista för ansökan

• Jag har skickat in min ansökan via antagning.se eller universityadmission.se
• Jag har förberett min portfolio enligt angivna riktlinjer
• Jag har bifogat en avsiktsförklaring tillsammans med min portfolio
• Jag har laddat upp min portfolio på drexel.lnu.se/portfolio och försäkrat mig om att alla filer är bifogade samt skickat in skriftliga beskrivningar för mina uppladdade filer


Deadlines och studieavgifter

Skicka in din ansökan senast 15 januari 2018. Ladda upp din portfolio senast 31 januari 2018.

Är du svensk medborgare eller medborgare i ett EU/EES-land behöver du inte betala någon studieavgift.
Studieavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES:
Studieavgift första terminen: 130 000 kronor
Studieavgift hela programmet: 780 000 kronor

Har du några frågor?

Har du frågor gällande ansökan är du välkommen att kontakta antagningen på antagning@lnu.se
Har du frågor gällande portfolion eller andra frågor som rör programmet är du välkommen att kontakta programansvarig Marie Sterte på marie.sterte@lnu.se

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Rabea student visual communication + change

"Jag har alltid varit intresserad utav svensk design och jag hade aldrig varit i skandinavien innan jag började mina studier här. Det var blandningen av grafisk design och den hållbara inriktningen som gjorde att jag sökte till Visual communication + change. Min utbildning har gjort mig mer medveten och gett mig verktyg för att sprida idéer och bana väg för en bättre framtid. Mitt drömjobb är att driva ett kafé och frilansa som grafisk formgivare, vilket jag är påväg att förverkliga då jag snart öppnar ett kafé i Kalmar. Kaféet heter Oas och den kommer att ha en organisk och hållbar inriktning med fokus på mycket närproducerat." /Rabea, student på programmet visual communication + change. #Humansoflnu

Studentprojekt

The Vastness of Life
1 3

The Vastness of Life: Made by 1st year students in Kalmar, 1st semester.

The subject of this course was an introduction to experimental forms of book production, what is commonly referred to as "artist books." This was a group project and we were supposed to develop a concept for an artist book that articulates our identity as a group. An exploration of either fiction or an actual identity - what kind of group we wanted to be. The artist books were presented as an exhibition in the library at Kalmar Art Museum. This is our groups statement:

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein

This artist book is a magnifier of the simplest forms of life: cells. When thinking about diversity, one often pictures groups or categories, thus creating a sense of separation between species. In an attempt to minimize this separation, we have created a book that depicts the one thing that all life has in common: WE are all made up of the same thing. Through the act of cutting, we form an instant connection between all the pages making each individual sheet become part of a whole – a book of life. In these patterns, one will encounter the cellular formations of a penguin, an oak tree, a cat, a lemon root, a mushroom, a crayfish, an onion, and a human. All biological kingdoms have been included, to show that no matter how different every life form may be, nor how complex their evolution has been, the vastness of life can be reduced to a single cell.

–––––––––––––

Dinner Time: Made by 1st year students in Kalmar during their module 3 Human Needs vs. Luxury - Motion Graphics, 2nd semester 2016.

"The movie Dinner Time is a critical statement towards the meat consumption/production in today's society. The movie is set in a parallel universe where the roles of the animals and the humans are switched. This is to criticise how meat has become a luxury rather than a human need.
In the movie we follow a mother and her son performing their daily routine of shopping/preparing for dinner. The main characters meet other animal characters such as a bull, a sheep and a pig. These characters perform activities that are perceived as normal when done by humans. The movie begins with the main characters entering a supermarket and buying groceries. The middle scene takes place in the kitchen where the mother cow prepares dinner while watching a cooking show. The last scenes take the audience to the place where the meat is produced and transported. This emphasises the circle of meat consumption."

Studenter berättar

Josipa Pilipovic

Josipa Pilipovic läser andra året på programmet Visual Communication + Change.


Hon hade tidigare studerat sociologi, men trots att hon brann för ämnet så upplevde hon att något saknades. När hon tillslut fann Visual Communication + Change kändes det som ett program som erbjöd precis det hon var ute efter.


Varför valde du Visual Communication + Change?

– Jag ville ha en utbildning som kombinerade teori och konstnälig gestaltning, vilket det här programmet har en perfekt balans mellan. Teorin är + Change delen i programmet som lär ut allt från ojämlikheter i samhället till vad som orsakar störningar i ekosystemet. Med denna grund kan man som designer få verktyg om hur man når en publik för en positiv förändring som berör alla i världen.

Vad är det som är intressant med ditt program?

– Att det är nytänkande och engagerande samtidigt som vi uppmanas att våga lita på våra egna instinkter. I design har alla olika uttryck och i det här programmet lär man sig att utveckla sitt egna sätt att förmedla budskap både konkret och abstrakt.
– Det mest intressanta är att man engageras i frågor angående framtiden om hur vi som visuella kommunikatörer kan bidra till en bättre utveckling antingen i samhällsordningen eller kring ekosystemet. Eftersom att det är både design och teori får man bred kunskap i två fält som är väldigt givande, och att vi studenter kommer med olika förkunskaper till programmet gör att vi också lär oss väldigt mycket av varandra. Det bidrar till en stor mångfald!

Läs hela intervjun med Josipa

Är utbildningen som du förväntat dig?

– Att ha förväntningar på programmet var väldigt svårt eftersom att inte många program liknar detta i utbildningsplanen, som jag kände till. Jag har många vänner som läser antingen grafisk design, konst eller teoribaserat program men inget som kombinerar dessa två. Vi har utövat mer konstnärlig gestaltning än grafisk design. Med konstnärligt perspektiv får man ett bredare spektrum av möjligheter att utöva sin design och kunskap.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

– Det är upp till var och en av oss studenter om hur mycket man vill fokusera på Change aspekten i utbildningen för att nå en förändring. Men om man har passion för att skapa en förändring som jag har, så anser jag absolut att man kan åstadkomma en förändring. Det existerar redan förfrågningar i samhället om hur man ska kunna skapa en förändring, men det som jag tycker saknas är verktygen. Med denna utbildning får man definitivt en god grund att skapa strategiska lösningar som kan bidra till ett större medvetande kring ett problem. Oavsett mål lönar sig hårt arbete alltid med resultat och förändring.

Vad vill du göra efter att du avslutat studier?

– Jag tänker söka vidare till ett masterprogram för att fördjupa mig mera i vad vi lär oss nu på Visual Communication + Change.

Har du något drömjobb, och i så fall i vad?

– Jag har alltid drömt om att forska. Jag finner det extremt intressant att utforska hur en designprodukt kan ha för inverkan på en enskild individ eller på ekosystemet exempelvis. Jag har även sett att det finns designbyråer som skapar olika designprodukter utifrån ett Change-perspektiv som är väldigt lockande.

Hur bor du? Hur hittade du din bostad?

– Jag bor i en studentlägenhet i ett område ca tre kilometer utanför stadskärnan. Jag fann
bostaden strax efter jag blev antagen på Kalmarhems hemsida.

Vad tycker du om staden Kalmar? Har du något favoritställe?

– Jag har bott på många olika ställen och Kalmar är verkligen en liten och charmig stad. Men favoritstället är definitivt Black Coffee där jag brukar umgås med vänner när man vill byta från skolmiljön.

Var hittar du inspiration och avkoppling?

– Jag läser väldigt mycket böcker och spenderar mer pengar än jag borde på det men jag ser
det som en investering. Jag tycker det är extremt roligt ta kontakt med människor jag finner
inspirerande och dela idéer, för mig är det avkoppling.

Carla Philips

Carla Philips är student på Visual Communication + Change


Att hon får syssla med det hon älskar, konst och vara kreativ, under utbildningen är för henne väldigt givande.  

Varför valde du att läsa det just det här programmet?

– Jag har alltid varit nyfiken på hur allting i världen hänger samman. Nyfiken på hur människor är sammankopplade med varandra, och med naturen. Denna nyfikenhet växte sig starkare förra året då jag gav mig ut på ett årslångt cykeläventyr tvärs igenom hela Afrika (från Sydarika till Kenya, och sedan tillbaka igen) med min syster och mina föräldrar. Jag började fundera över varför världen verkar vara i en sådan obalans, och vad jag skulle kunna göra för att bidra till att återställa den balansen. Det var faktiskt under det pågående cykeläventyret som jag kom i kontakt med min utbildning här på Linnéuniversitetet. Jag var helt inställd på att återvända till Sydafrika för att börja plugga konst, men när vi var på genomresa i Zimbabwe så träffade vi en italiensk backpacker som hade jobbat som föreläsare i Sverige. Han sålde verkligen in Sverige och berättade att det var ett intressant och framåtsträvande land som dessutom var ett vackert land att bo och plugga i. Jag bestämde mig för att kolla upp saken lite närmre, som ett alternativ, och letade runt efter olika utbildningsprogram med fokus konst, design och hållbarhet. Det är en ovanlig kombination och jag förväntade mig egentligen inte direkt att jag skulle hitta något riktigt passande, men det första programmet som jag snubblade in på var det internationella programmet Visual Communication + Change. Till en början vågade jag knappt tro att det var sant och tänkte att det måste finnas någon hake. Men det fanns ingen hake, så nu är jag här, i vackra Kalmar och upplever för första gången i mitt liv snö, kanelbullar och prinsesstårta!

Vad tycker du om utbildningen så här långt?

– Hittills har utbildningen överträffat mina förväntningar. Den har utmanat mig till att reflektera över mina perspektiv och bidragit till att göra mig mer öppen för nya sätt att tänka. Jag är omgiven av studenter och lärare som inspirerar mig och ger mig motivation att ge det där lilla extra varje dag, att våga ta risker och att alltid vara nyfiken. Det har även varit så mycket genuin glädje. Det har inte heller funnits någon press på oss att skapa perfekta kreationer redan nu – utan fokus har legat på att utforska, våga vara färgstark och att tänka utifrån nya infallsvinklar.

Vilka mål har du med din utbildning?

– Alla kurser hittills har haft ett fokus på hur allting hänger samman och min förhoppning är att kunna utforska olika sätt att kommunicera detta på. Jag tror att det enda sättet på vilket man kan åstadkomma den förändring som verkligen behövs för att återställa balansen är att vi alla blir påminda om denna ytterst komplexa, men samtidigt också mycket simpla, samhörighet.

Mer om programmet

Vanliga frågor om programmet

How do I apply for Visual Communication + Change?

You apply to the programme online at www.universityadmissions.se (in English), or www.antagning.se (in Swedish). On those pages, you also submit your documentation of eligibility for university studies and English proficiency. Besides the online application, you need to submit your portfolio to Linnaeus University (LNU) in time. Please read the instructions regarding the portfolio carefully.

I have questions regarding my eligibility for BA level studies?

Please contact: admission@lnu.se. They are taking care of the admission process and can answer all questions regarding documentations and deadlines.

Do I have to know Swedish to study a design programme at LNU?

You don't have to know the Swedish language, but you have to show proof of your English language skills through for instance TOEFL or IELTS-tests. Your level of English needs to compare to a English B in the swedish education system.
I will not be able to send all documents (like highschool diploma, result from English test...) before the deadline, may I apply anyway ?
Yes, it will be possible to send documents at a later point. Please contact admission@lnu.se to get an exact deadline.

How much is the tuition fee ?

Non EU/EEA students need to pay a fee of 130 000 SEK per term, which sums up to a total of 780 000 SEK for the whole program.
More information: http://lnu.se/education/application-and-admission/tuition-fee-information?l=en

For Swedish and other EU/EEA students the education is without charge. But cost for study trips and material apply.

Are there any scholarships for international students ?

Scholarships are not handled by the department of Design. Please check for further information on the following pages:
http://lnu.se/education/application-and-admission/scholarships?l=en

When does the academic year start and end?

The Academic year is divided into two terms. Our programs start only in the Autumn. The academic year at LNU starts in the end of August and the autumn term will end in the middle of January. The spring term will run from the middle of January to the beginning of June.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar