Yrkeslärarprogrammet

90 hp

Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till.

I programmet ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare såsom utveckling och lärande, skolans styrdokument, sociala relationer, bedömning och betygsättning samt ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som integreras i programmets kurser.

Utbildningen är en distansutbildning med schemalagda obligatoriska träffar. I varje kurs genomförs tre träffar om vardera två eller tre dagar. Studietakten är deltid och läsåret delas in i tre perioder: höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Träffarna sker växelvis på campus Kalmar och campus Växjö. Studenterna delas in i grupper där en lärare/mentor följer dem under utbildningens gång.

Programmet präglas av ett projektorienterat arbetssätt som förutsätter samarbete i olika grupperingar. VFU tillåts på egen arbetsplats/hemkommun förutsatt att det finns tillgång till VFU-plats som är relevant för det/de yrkesämnen som du blir behörig att undervisa i.

Inför HT2020 antar vi inte studenter till inriktningen ”Textil design” inom Hantverksprogrammet p g a brist på relevanta VFU-platser i gymnasieskolan.

Karriär

Lärarutbildningen gör dig väl rustad för att bli lärare på gymnasieskolans yrkesprogram och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen

Yrkeslärarexamen på grundnivå.

Mer om programmet

Behörighetsprövning

För att vara behörig till yrkeslärarprogrammet måste du, förutom att ha grundläggande behörighet, kunna styrka att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). Detta utgör den särskilda behörigheten. För att alla som söker ska bedömas likadant, har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskriterier för respektive yrkesämne.

Se lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen

Du gör bara en behörighetsprövning av dina yrkeskunskaper och det gör du för den högskola du söker till i första hand. Samtliga lärosäten som erbjuder yrkeslärarprogram kan ta del av de sökandes genomförda behörighetsprövningar.

OBS! Hur du ska dokumentera dina yrkeskunskaper till yrkeslärarprogrammet beror på vilken högskola du söker till i första hand. Information om detta hittar du på respektive högskolas hemsida.

Behörighetsprövning via ValiWeb

Följande gäller för dig som söker till Linnéuniversitetet i första hand:

Linnéuniversitetet gör prövningen av dina yrkeskunskaper i samarbete med ValiWeb i Skellefteå, yrk.valiweb.nu. Där gör du en digital kompetenskartläggning. Hur du gör denna kan du se i instruktionsfilmen "Steg för steg" som finns på ValiWeb:s hemsida. På den sidan finns även all annan information om kartläggningen.

Bedömningsprocessen är tidskrävande! Det är därför bra om du börjar med din kompetenskartläggning så fort som möjligt.

Senast 2019-04-18 ska samtliga handlingar ha inkommit till ValiWeb. Tänk på att det tar några dagar för posten att hantera ditt brev. Märk kuvertet med "Yrk".

Du skickar dina handlingar till:
Skellefteå kommun
ValiWeb CV
931 85 Skellefteå

Du skickar ditt gymnasiebetyg (eller motsvarande), som styrker den grundläggande behörigheten senast den 15 april till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Du som deltar i kompletterande utbildning inom vuxenutbildning för att få behörighet till högskolan är sista kompletteringsdag 20 juni.

För en komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet på Linnéuniversitetet måste du alltså göra följande:

  • En ansökan till yrkeslärarprogrammet på www.antagning.se. Observera att du måste styrka den grundläggande behörigheten för högskolestudier till Antagningsservice (vidimerade kopior på ditt gymnasiebetyg eller motsvarande).
  • Behörighetsprövning via ValiWeb. Alla betyg, tjänstgöringsintyg/betyg och annat som styrker dina yrkeskunskaper (vidimerade kopior) skickas per post till ValiWeb i Skellefteå. Se adress ovan.

Har du inte genomfört alla stegen i tid så kan inte din ansökan behandlas.

Studenter berättar

Jan Friman läser till yrkeslärare

"Utbildningen utvecklar mig som lärare"

Jan Friman är snickaren som valde att byta karriär. Nu är han snart färdig med sin utbildning och är glad över sin nya pedagogiska verktygslåda som han kan använda i sin roll som yrkeslärare.

Varför valde du att läsa till yrkeslärare?

– När jag fick en fråga från Brinellgymnasiet om jag skulle vara intresserad av att jobba som lärare, nappade jag på erbjudandet. Arbetet som lärare föll mig i smaken och jag sa upp mig från mitt jobb som snickare. Höstterminen 2016 började jag min utbildning på Linnéuniversitet. Dels ville jag bli behörig som lärare och dels har min arbetsgivare som policy att man ska läsa och bli behörig för att få en fast tjänst. Tanken på vilken nytta jag skulle ha av mina studier visste jag väl inte i början men nu när vi är på sluttampen av utbildningen så har pusselbitarna fallit på plats. Jag får med mig en pedagogisk verktygslåda som jag kan använda i min profession som lärare.

Varför valde du att läsa vid Linnéuniversitetet?

– Då jag har arbetskollegor som läst före mig och som rekommenderade Linnéuniversitet så var det inget att tveka på. Tanken var ju att jag kunde bolla eventuella frågeställningar med dem som stöd i mitt lärande. Att utbildningen är på två år är givetvis ett plus.

Hur tycker du det är att studera på programmet?

Jan och Viktoria samtalar
Jan i samtal med sin mentor Viktoria Johansson.

– Det är både roligt och inspirerande men visst kan det vara tufft ibland, man måste vara ganska disciplinerad och påbörja uppgifterna i tid, eftersom jag inte läst på universitet tidigare så tog det ett tag innan jag kom in i det. Men jag har haft tur och kommit in en jättebra mentorsgrupp. Vår mentor Viktoria Johansson har stöttat oss mycket när det har behövts och stämningen i gruppen är väldigt bra.

Hur fungerar studieformen med distansstudier och campusförlagda träffar?

– Eftersom jag jobbar heltid som lärare samtidigt som jag läser så har det passat mig riktigt bra. Jag planerar mina studier själv och det är upp till mig att det blir gjort. De campusförlagda träffarna är bra då man går på föreläsningar som handlar om den tänkta kursen man ska beta av till nästa träff. När vi är tre dagar på Linnéuniversitetet brukar vi ordna gemensamma aktiviteter som t ex bowling. 

Hur fungerar den verksamhetsförlagda praktiken?

– För min del så tycker jag det fungerat bra, eftersom jag redan jobbar som lärare så har jag kunnat använda det vi lärt oss i min undervisning, vilket har gjort att jag utvecklats som lärare.

Vad skulle du säga är det bästa med ditt program?

– Det bästa är sammanhållningen vi fått, bra mentorskap och att de programansvariga jobbar med att utveckla utbildningen utifrån studenternas synpunkter. 

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja utbildningen?

– Våga ta steget, två år går fort och du får så mycket tillbaka, ett bra universitet med trevlig miljö i två fantastiska städer.

Carina Weidmert Strandberg

För Carina Weidmert Strandberg från Växjö är det nyfikenhet som är den stora drivkraften. Carina studerar sin andra termin på yrkeslärar-programmet och har 15 års erfarenhet som undersköterska inom äldreomsorgen i bagaget.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar