Yrkeslärarprogrammet

90 hp

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet inom ett yrkesområde som återfinns inom gymnasieskolans yrkesutbildningar (exempelvis kock, snickare, barnskötare, elektriker, sjuk- eller undersköterska) och som vill bli behörig yrkeslärare på gymnasiets yrkesprogram.

I programmet ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare såsom utveckling och lärande, skolans styrdokument, sociala relationer, bedömning och betygsättning samt ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som integreras i programmets kurser.

På Linnéuniversitet har du möjlighet att bli behörig yrkeslärare genom två års studier. Utbildningen är en distansutbildning med schemalagda obligatoriska träffar. I varje kurs genomförs tre träffar om vardera två eller tre dagar. Studietakten är deltid och läsåret delas in i tre perioder: höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Träffarna sker växelvis på campus Kalmar och campus Växjö. Du kommer att ingå i en grupp med 15-20 andra yrkeslärarstudenter och en lärare/mentor kommer att följa gruppen under utbildningens gång.

Programmet präglas av ett projektorienterat arbetssätt som förutsätter samarbete i olika grupperingar. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan förläggas till både lärosätets partnerområden/VFU-områden och andra delar av Sverige. Vissa inriktningar kan innebära längre resor till VFU-skolan. Det är också möjligt att göra VFU på egen arbetsplats förutsatt att det finns tillgång till en VFU-plats som är relevant för det/de yrkesämnen som du blir behörig att undervisa i. Du har även möjlighet att göra en av VFU-perioderna utomlands.

På Linnéuniversitetet antar vi inte under hösten 2022 till inriktningarna ”Textil design” eller ”Frisör, barberare och hår- och makeupstylist” på grund av begränsat antal relevanta VFU-platser.

Karriär

Yrkeslärarprogrammet gör dig väl rustad för att bli yrkeslärare inom så väl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen

Yrkeslärarexamen på grundnivå.

Behörighetsprövning

För att vara behörig till yrkeslärarprogrammet måste du, förutom att ha grundläggande behörighet, kunna styrka att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). Detta utgör den särskilda behörigheten. För att alla som söker ska bedömas likadant, har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskriterier för respektive yrkesämne.

Se lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen

Du gör bara en behörighetsprövning av dina yrkeskunskaper och det gör du för den högskola du söker till i första hand. Samtliga lärosäten som erbjuder yrkeslärarprogram kan ta del av de sökandes genomförda behörighetsprövningar.

OBS! Hur du ska dokumentera dina yrkeskunskaper till yrkeslärarprogrammet beror på vilken högskola du söker till i första hand. Information om detta hittar du på respektive högskolas hemsida.

"Jag längtar till att bli legitimerad yrkeslärare" 

Här berättar Mariclaire om sina studier på yrkeslärarprogrammet.

"Utbildningen utvecklar mig som lärare"

Jan Friman läser till yrkeslärare

Jan Friman är snickaren som valde att byta karriär. Nu är han snart färdig med sin utbildning och är glad över sin nya pedagogiska verktygslåda som han kan använda i sin roll som yrkeslärare.

"Som lärare vill jag vara ett stöd för blivande undersköterskor"

Carina Weidmert Strandberg

För Carina Weidmert Strandberg från Växjö är det nyfikenhet som är den stora drivkraften. Carina studerar på yrkeslärarprogrammet och har 15 års erfarenhet som undersköterska inom äldreomsorgen i bagaget.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M