Yrkeslärarprogrammet

90 hp

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet och vill bli lärare på gymnasiets yrkesprogram.

I programmet ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare såsom utveckling och lärande, skolans styrdokument, sociala relationer, bedömning och betygsättning samt ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som integreras i programmets kurser.

Utbildningen är en distansutbildning med schemalagda obligatoriska träffar. I varje kurs genomförs tre träffar om vardera två eller tre dagar. Studietakten är deltid och läsåret delas in i tre perioder: höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Träffarna sker växelvis på campus Kalmar och campus Växjö. Studenterna delas in i grupper där en lärare/mentor följer dem under utbildningens gång.

Programmet präglas av ett projektorienterat arbetssätt som förutsätter samarbete i olika grupperingar. VFU tillåts på egen arbetsplats/hemkommun förutsatt att det finns tillgång till VFU-plats som är relevant för det/de yrkesämnen som du blir behörig att undervisa i.

På Linnéuniversitetet antar vi inte till inriktningen ”Textil design” inom Hantverksprogrammet p g a brist på relevanta VFU-platser i gymnasieskolan.

Karriär

Lärarutbildningen gör dig väl rustad för att bli lärare på gymnasieskolans yrkesprogram och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen

Yrkeslärarexamen på grundnivå.

Mer om programmet

Behörighetsprövning

För att vara behörig till yrkeslärarprogrammet måste du, förutom att ha grundläggande behörighet, kunna styrka att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). Detta utgör den särskilda behörigheten. För att alla som söker ska bedömas likadant, har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskriterier för respektive yrkesämne.

Se lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen

Du gör bara en behörighetsprövning av dina yrkeskunskaper och det gör du för den högskola du söker till i första hand. Samtliga lärosäten som erbjuder yrkeslärarprogram kan ta del av de sökandes genomförda behörighetsprövningar.

OBS! Hur du ska dokumentera dina yrkeskunskaper till yrkeslärarprogrammet beror på vilken högskola du söker till i första hand. Information om detta hittar du på respektive högskolas hemsida.

Behörighetsprövning via ValiWeb

Följande gäller för dig som söker till Linnéuniversitetet i första hand:

Linnéuniversitetet gör prövningen av dina yrkeskunskaper i samarbete med ValiWeb i Skellefteå, yrk.valiweb.nu. Där gör du en digital kompetenskartläggning. Hur du gör denna kan du se i instruktionsfilmen "Steg för steg" som finns på ValiWeb:s hemsida. På den sidan finns även all annan information om kartläggningen.

Bedömningsprocessen är tidskrävande! Det är därför bra om du börjar med din kompetenskartläggning så fort som möjligt.

Senast 2021-04-xx ska samtliga handlingar ha inkommit till ValiWeb. Tänk på att det tar några dagar för posten att hantera ditt brev. Märk kuvertet med "Yrk".

Du skickar dina handlingar till:
Skellefteå kommun
ValiWeb CV
931 85 Skellefteå

Du skickar ditt gymnasiebetyg (eller motsvarande), som styrker den grundläggande behörigheten senast den 15 april till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Du som deltar i kompletterande utbildning inom vuxenutbildning för att få behörighet till högskolan är sista kompletteringsdag 21 juni.

För en komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet på Linnéuniversitetet måste du alltså göra följande:

  • En ansökan till yrkeslärarprogrammet på www.antagning.se. Observera att du måste styrka den grundläggande behörigheten för högskolestudier till Antagningsservice (vidimerade kopior på ditt gymnasiebetyg eller motsvarande).
  • Behörighetsprövning via ValiWeb. Alla betyg, tjänstgöringsintyg/betyg och annat som styrker dina yrkeskunskaper (vidimerade kopior) skickas per post till ValiWeb i Skellefteå. Se adress ovan.

Har du inte genomfört alla stegen i tid så kan inte din ansökan behandlas.

"Utbildningen utvecklar mig som lärare"

Jan Friman läser till yrkeslärare

Jan Friman är snickaren som valde att byta karriär. Nu är han snart färdig med sin utbildning och är glad över sin nya pedagogiska verktygslåda som han kan använda i sin roll som yrkeslärare.

"Som lärare vill jag vara ett stöd för blivande undersköterskor"

Carina Weidmert Strandberg

För Carina Weidmert Strandberg från Växjö är det nyfikenhet som är den stora drivkraften. Carina studerar på yrkeslärarprogrammet och har 15 års erfarenhet som undersköterska inom äldreomsorgen i bagaget.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M