Yrkeslärarprogrammet

90 hp

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet inom ett yrkesområde på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Du jobbar kanske idag som kock, snickare, barnskötare, elektriker eller sjuksköterska. Som behörig yrkeslärare på gymnasiet kan du utbilda nästa generation i dina yrkesämnen.

I programmet ingår studier om utveckling och lärande, skolans styrdokument, sociala relationer, bedömning och betygsättning samt ledarskap. Utöver det ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  • Du blir yrkeslärare efter endast två års studier på deltid.

Det är möjligt genom att läsåret delas in i tre perioder utan uppehåll mellan. Under höstterminen studerar du på 50% och vår- och sommarperioden på 63%. 

  • Studier på distans med några obligatoriska träffar per termin.

Utbildningen är en distansutbildning med schemalagda obligatoriska träffar. I varje kurs genomförs tre träffar om vardera två eller tre dagar. Träffarna sker växelvis på campus Kalmar och campus Växjö.

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) möjligt på egen arbetsplats.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan förläggas till både lärosätets VFU-områden och andra delar av Sverige. Vissa inriktningar kan innebära längre resor till VFU-skolan. Det är också möjligt att göra VFU på egen arbetsplats förutsatt att det finns tillgång till en VFU-plats som är relevant för det/de yrkesämnen som du blir behörig att undervisa i. Du har även möjlighet att göra en av VFU-perioderna utomlands.

  • Du får en mentor genom utbildningen.

Du kommer att ingå i en grupp med 15-20 andra yrkeslärarstudenter där en mentor kommer att följa gruppen under utbildningens gång. Programmet präglas av ett projektorienterat arbetssätt som förutsätter samarbete i olika grupperingar.

Karriär

Yrkeslärarprogrammet gör dig väl rustad för att bli yrkeslärare inom så väl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen

Yrkeslärarexamen på grundnivå.

Kontakt­personer

Frågor om kartläggning och validering i Valda? Kontakta:

Behörighetsprövning genom validering

För antagning till yrkeslärarprogrammet gäller särskilda behörighetskrav i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Behörighetskraven utgörs av så kallade kunskapskriterier som bygger på Skolverkets ämnesplaner för gymnasieskolans yrkesprogram, läs mer om dessa kunskapskriterier på följande sida.

För att kunna bli antagen till programmet måste du söka utbildningen på antagning.se men du behöver också göra en kompetenskartläggning via Valda. Detaljerad information om hur du ansöker och hur kompetenskartläggningen går till hittar du på denna sida om ansökan till yrkeslärarprogrammet. På sidan du även svar på många frågor om valideringsprocessen. 

Kontakt för kompetenskartläggning

Har du frågor om kartläggningen i Valda under valideringsprocessen kontaktar du yrke.validering@lnu.se. Om du föredrar ett telefonsamtal, mejla till denna epostadress oss ditt telefonnummer samt en tid som passar så återkommer vi till dig om en telefontid.

Antagning och urval

När bedömning av den särskilda behörigheten gjorts tas beslut om antagning. Om behörighetskraven uppfyllts i ett eller flera ämnen som kunnat bedömas kan antagning ske. Vid fler behöriga sökande än antal platser kommer urval att tillämpas.

När söktrycket är högt avseende vissa yrkesämnen kan det vara svårt att säkerställa VFU-platser för dessa yrkesämnen. För att alla studenter ska kunna slutföra utbildningen kan därför antalet antagna med berörda yrkesämnen komma att begränsas.

Anna uppskattar verkligen att lära ut all den kunskap hon har från sina år som konditor

Anna, alumn från yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Anna är uppvuxen i Hjortsberga, två mil utanför Växjö men bor sedan länge i Vaggeryd. Till vardags arbetar hon som lärare på Restaurang och livsmedelsprogrammet med inriktning Bageri och konditori på Praktiska gymnasiet i Jönköping. Anna har tjugo års erfarenhet som konditor och hade redan jobb som yrkeslärare när hon sökte yrkeslärarprogrammet.

- Utbildningen har gjort att jag känner mig tryggare i mitt jobb. Ett plus med att arbeta samtidigt som man studerar är att man kan praktisera sina kunskaper direkt. Kursen i specialpedagogik var nyttig för mig då många av mina elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kursen gjorde att jag fick mer förståelse för och kunskap i hur jag ska lägga upp undervisningen för att alla ska kunna förstå, menar Anna.

Med tiden blir läraryrket lite som ett kall

Alumn från yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Per-Ola kommer från Värends Nöbbele som ligger några mil söder om Växjö. Idag är han platsansvarig lärare på ME-skolan som på uppdrag av gymnasieskolor och Komvux utbildar anläggningsmaskinförare. Jobbet innebär att han förutom sin egen undervisning ansvarar för planering och genomförande av samtliga yrkeskurser.

- Kurserna ska ges med hög kvalité gällande schemastruktur, undervisning, innehåll, dokumentation och bedömning. I min tjänst ingår även APL-ansvar (arbetsplatsförlagt lärande) och ansvar för branschspecifika delar i skolans programråd. Jag arbetar också med verksamhetsutveckling av ME-skolan på nationell nivå, berättar Per-Ola.

"Jag längtar till att bli legitimerad yrkeslärare" 

Här berättar Mariclaire om när hon studerade på Yrkeslärarprogrammet.

Antagning och urval

När bedömning av den särskilda behörigheten gjorts tas beslut om antagning. Om behörighetskraven uppfyllts i ett eller flera ämnen som kunnat bedömas kan antagning ske. Vid fler behöriga sökande än antal platser kommer urval att tillämpas.

När söktrycket är högt avseende vissa yrkesämnen kan det vara svårt att säkerställa VFU-platser för dessa yrkesämnen. För att alla studenter ska kunna slutföra utbildningen kan därför antalet antagna med berörda yrkesämnen komma att begränsas.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M