Panorama över Universitetskajen i Kalmar
Heldag
Nordisk konferens

SI-konferensen 2022 - SI gjorde mig till student

SI står för SamverkansInlärning och är en internationell modell för att stödja studenters lärande i utmanande kurser. Konferensen hålls i år i Linnéuniversitetets nya lokaler i centrala Kalmar och är ett samarrangemang av Linnéuniversitetet och Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet.

50 år med SI!

År 2022 firar SI sitt 50-årsjubileum, och inte minst därför är vi väldigt glada över att vi just i år kan återgå till att träffas "på riktigt" igen!

Vi hoppas att årets konferens - som har temat SI gjorde mig till student - skall locka många deltagare, både sådana som redan arbetar med SI och sådana som vill komma igång med sin SI-verksamhet, och vi välkomnar deltagare från såväl gymnasieskolor som högre lärosäten.

En konferens med studenten i fokus

Under förmidagen får vi höra om SI:s historia, hur det kom till Sverige och dess betydelse för studenter, lärare och lärosäten. Vi kommer att få ta del av samtal med SI-ledare, studenter och programansvariga.

Eftermiddagen kommer att fyllas av inspirerande valbara pass så som att få insikt i hur aktivt lärande kan se ut på ett SI-pass, hur SI fungerar på gymnasiet för att nämna några. Dagen avslutas med ett samtal mellan några lärosäten om olika sätt att utforma sitt SI-program.

Under hela dagen finns möjligheter att nätverka och ett flertal SI-ledare kommer att finnas tillgängliga för frågor.  

Vi hoppas att årets SI-konferens blir en stimulerande mötesplats och att du kommer att lämna konferensen med nya insikter, inspiration och glädje att ta med hem till din verksamhet.  

2022 års konferens är ett samarrangemang av Linnéuniversitetet och Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet.

Välkommen till Linnéuniversitetet och Kalmar!

Ett hållbart evenemang

Symbol för ett hållbart evenemang

2022 års SI-konferens är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för hållbara evenemang. Dessa riktlinjer är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Heldag Universitetskajen, Kalmar Lägg till i din kalender