Sjöfartshögskolans torn

Sjöfartshögskolan

Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift.

På Sjöfartshögskolan kan du utbilda dig till sjökapten, sjöingenjör samt tekniker inom drift- och underhållsteknik. Hos oss arbetar lärare med stor erfarenhet både till sjöss och i land. Vi erbjuder moderna utbildningar i en miljö med närhet till både Östersjön och Kalmar centrum.

För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv. För att knyta sjöbefälsstudenterna till arbetslivet redan under studietiden har vi förlagt flera längre perioder utbildning ombord på olika typer av fartyg. Läser du till sjökapten eller sjöingenjör kommer du att ha fartygsförlagd praktik på alltifrån kryssningsfartyg i Hongkong till isbrytare och tankfartyg i Norden.

Programmet Drift- och underhållsteknik ger dig en bred kompetens för arbete som tekniker eller ingenjör inom bl.a. kraft-, värme- och processindustrin.

Utbildning

Fortbildningskurser och uppdragsutbildning
Sjöfartshögskolans erbjuder ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser inom sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning. Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

Kurser Sjöfartshögskolan

Aktuellt

Öppna föreläsningar

Varje termin ger vi ett antal öppna föreläsningar med anknytning till sjöfart och driftteknik, med intressanta externa föreläsare. Se terminens program.

Forskning

Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik.

Vår forskning om arbetsliv, organisation, kommunikation, sjösäkerhet, riskhantering, energieffektivisering och sjöfartens påverkan på miljön utnyttjar teorier och metoder från andra samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden.

Läs mer på forskargruppen Sjöfartsvetenskaps webbsida.

Bild Calmare Nyckel

Tentamen och omtentamen

Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i
nära anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen
meddelats.

Förnyade examinationer erbjuds under omtentaperioderna i september, november, februari och april. Uppsamlingsheat för examinationer i äldre kurser och versioner av kurser sker i september och februari.

Du kan endast anmäla dig till en tentamen eller omtentamen som examinerar den version av kurs och kursplan som du är eller har varit registrerad på. Anmälan till tentamen eller omtentamen gör du via Ladok när du loggar in på lnu.se/student.

Lite längre ner på denna sida hittar du schema för tentamen- respektive omtentamen.

Hittar du inte din kurs i schemat?

 

Om din kurs, eller version av din kurs, inte finns med i schemat hänvisas du till uppsamlingsheaten som sker i september och februari. Önskemål om omtentor lämnar du till program- eller kursansvarig senast sista juni för omtentor i september, och sista december för omtentor i februari.

Terminstider för Sjöfartshögskolan

Hösttermin 2017 börjar 2016-08-21 och slutar 2018-01-07
Vårtermin 2018 börjar 2018-01-08 och slutar 2018-05-27

Hösttermin 2018 börjar 2018-08-20 och slutar 2019-01-06
Vårtermin 2019 börjar 2019-01-07 och slutar 2019-05-26

Sjöfartshögskolans 175 år

Sjöfartshögskolan startade 1 oktober 1842 med sex styrmanselever. Idag, 175 år senare för vi traditionen vidare.

Invigning Sjöbefälsskolan 1962
7 juni 1962 invigdes Sjöbefälsskolans nya lokaler. Tidningen Barometern beskrev de nya lokalerna som ”landets modernaste”. Idag finns Lars Kaggskolan i lokalerna. Fotograf okänd.
1 8

 Under året har vi lagt upp bilder från vårt arkiv. Ovan kan du se ett bildspel på foton från arkivet.

 

Student på fartygsförlagd praktik
Utsedd till bästa bild i fototävlingen Sjöfartshögskolan - Nu och då. Foto inskickat av Jennifer Ferccaine.

Fototävling Sjöfarthögskolan - Nu och då
Under året har vi haft en fototävling där man har kunnat skicka in foton som speglar Sjöfartshögskolan eller sjöfarten i Kalmar. En del av bidragen till tävlingen var med i en fotoutställning under vårt jubileumsfirande den 6/10. 

Sjöfartshögskolans historia
1818 börjar Sveriges första hjulångare, Amphitrite, trafikera Mälaren mellan orterna Stockholm, Västerås och Uppsala. Samma år föds Emanuel Ingelström. 23 år senare börjar han studera till sjökapten på Sjöfartshögskolan, dåvarande Navigationsskolan.

Examens-betyg

Efter ett års utbildning tar Emanuel och hans fem klasskamrater examen och det är den allra första klassen som utexamineras vid skolan. Emanuel, som är klassens högpresterare, får den 2 maj 1843 äran att ta emot det allra första examensbeviset utfärdat av skolan. På Sjöfartshögskolan finns fortfarande exemplar av Emanuels examensbevis kvar.

Omdömeslösa omdömen från förr
Betygssystemen genomgår ständigt förändringar men det var ett bra tag sedan den här typen av omdömen gavs på Sjöfartshögskolan. Dessa omdömen är
hämtade från 1871-72 års elevsammanfattning.

J.G.J Svårt att fatta. Lycklig ty han tror sig kunna.
P.A.Å Ytterligt slarfvig. Godt hufvud. Före som efter jul kurtiserat.
J.P.L Utmärkt hufvud, lat, super, oförskämd; varnad. Varit kypare.