Bild Teleborg Höst
-
Konferens

Skolchef - Nu är du reglerad!

Bild: avslutad...

Skolchefskonferens 3-4 oktober, Teleborgs slott

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, även då rollen inte var juridiskt reglerad, så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven. 

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Välkomna

Stephan Rapp, Linnéuniversitetet    

Jesper Boesen, Jönköping University   

Elena Zukauskaite, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne     

Göran Isberg, Föreningen Sveriges Skolchefer

 

- Teleborgs slott, campus Växjö Stephan Rapp Lägg till i din kalender