Berätta om din resa från student till yrkesliv

Du som är alumn från Linnéuniversitetet (även Växjö universitet och Högskolan i Kalmar) är viktig för oss och vi vill gärna dela din berättelse om hur du tog dig dit du är idag.

Nedan har vi samlat frågor för dig att svara på. Skicka tillbaka dina svar till oss. Sedan hör vi av oss för en bild som kan användas tillsammans med dina svar i Linnéuniversitetets kanaler.

Svara på frågorna med några meningar:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.