Alumner från Linnéuniversitetet

Utmärkelsen Årets alumn

Linnéuniversitetet delar ut utmärkelsen ”Årets alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig som Linnéuniversitetet bedömer värdig att uppmärksamma.

Förslag på Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Linnéuniversitetet, studenter, anställda, alumner, samarbetspartners och vänner. Priset delas ut i samband med LInnéuniversitetets årliga stipendiehögtid. 

Årets Alumn 2022 är Alexandra Petrakou, Universitetsstrateg på Kalmar kommun.

Kriterier för utmärkelsen Årets alumn

Vem kan nominera?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Linnéuniversitetet; studenter, anställda, alumner, samarbetspartners och vänner.

Vem kan få utmärkelsen?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

  • Alumnen ska ha studerat på Linnéuniversitetet (Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet)
  • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som förtjänar att uppmärksammas.
  • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i Linnéuniversitetets verksamhet eller inom studentliv under eller efter studier. 

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen Årets Alumn fattas av prorektor, efter förslag av en beredningsgrupp bestående av representanter från Externa relationer samt Linnéuniversitets alumnansvarig. 

När och hur kan jag nominera?

Du nominerar till Årets alumn genom att fylla i formuläret nedan. Sista dag för att nominera inför 2023 är den 26 oktober.

Nominering Årets Alumn

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Du kan även nominera till Årets alumn löpande under året genom att mejla in till alumn@lnu.se.