Studenter vid hamnen i Kalmar

Internationella möjligheter

Vid Linnéuniversitetet ser vi internationalisering som en naturlig del av vår verksamhet. Här kan du läsa det mesta som är bra att veta om du är intresserad av utbytesstudier i ett annat land.

Genom att du som student får tillfälle att möta interkulturella perspektiv i din undervisning, i form av såväl samarbete med utländska studenter som kurslitteratur med internationella synvinklar och gästlärare från andra länder, ger vi dig möjlighet att öppna upp din kunskapshorisont för fler och nya utmaningar och ett bredare perspektiv på såväl dig själv som din omgivning. Med nya och mångfacetterade perspektiv ger vi dig alltså möjligheten att utvecklas såväl akademiskt som personligt och yrkesmässigt. På denna sida finner du de möjligheter som vi gärna ser att du tar del av under din studietid vid Linnéuniversitetet.

Studenter berättar

student i trappa

Jag blev bättre på att planera min tid

Jennifer studerar på marknadsföringsprogrammet. Under en termin deltog hon i projektet Study abroad – beyond it was great. Projektet syftar till att förbereda studenterna för en termin utomlands så att de får ut så mycket som möjligt av sina utlandsstudier.
– Innan vi åkte hade vi pre-­workshops med gästföreläsare som förberedde oss för kulturkrockar med mera. Vi hade även två coacher. Tillsammans med dem jobbade vi med vem man är idag och vem man vill vara i framtiden. Vi satte upp mål som vi skulle arbeta med under vår utbytestermin.

Jennifers främsta mål var att klara av sina kurser i skolan, men även att förbättra sina språkkunskaper genom att umgås med amerikaner och ta del av det amerikanska collegelivet så mycket som möjligt.

Under terminen på ett amerikanskt college hölls kontakten med coacherna genom regelbundna Skype-samtal. De påminde studenterna om målen de satt upp, och som vid hemkomsten följdes upp tillsammans med coachen.
– Jag blev bättre på att planera min tid för att klara av studierna, men också för att kunna umgås med mina vänner och få uppleva den amerikanska kulturen.

Jennifer tvekade aldrig att vara med i projektet. Chansen att få förbereda sig och få coachning under sin vistelse utomlands var något som verkligen lockade. Att valet föll på USA var självklart.
– Jag har bott i USA i ett år sedan innan. Jag älskade det och har alltid velat åka tillbaka dit för att studera.

– I framtiden vill jag jobba internationellt. Genom att ha upplevt olika kulturer och bott utomlands har jag fått erfarenheter som är bra att ha med i bagaget. Det är något man måste uppleva själv för att få förståelse för.

Internationella möjligheter på fakultet