Studenter vid hamnen i Kalmar

Internationella möjligheter

Vid Linnéuniversitetet ser vi internationalisering som en naturlig del av vår verksamhet. Här kan du läsa det mesta som är bra att veta om du är intresserad av utbytesstudier, utlandspraktik eller att skriva examensarbete i ett annat land.

Genom att du som student får tillfälle att möta interkulturella perspektiv i din undervisning, i form av såväl samarbete med utländska studenter som kurslitteratur med internationella synvinklar och gästlärare från andra länder, ger vi dig möjlighet att öppna upp din kunskapshorisont för fler och nya utmaningar och ett bredare perspektiv på såväl dig själv som din omgivning. Med nya och mångfacetterade perspektiv ger vi dig alltså möjligheten att utvecklas såväl akademiskt som personligt och yrkesmässigt. På denna sida finner du de internationella möjligheter som du kan att du tar del av under din studietid vid Linnéuniversitetet.

"Jag har träffat så många nya vänner."

Robin Töth, student vid programmet Sustainable Democracy and Governance, är på utbyte i Japan. Han delar med sig av sina erfarenheter från studier, utflykter och kulturella aktiviteter på värduniversitetet Akita International Universitys hemsida. 

"Wow, gjorde jag verkligen allt det där."

Elin berättar om sin utbytestermin

Elin Hansson studerar Biblioteks- och informationsvetenskap och hon valde att plugga en utbytestermin på University of Greenwich i London. Hennes tips till dig som funderar på att studera utomlands är att inte fokusera på allt som kan gå fel utan fokusera på allt som kan gå rätt!

"Jag blev bättre på att planera min tid."

Jennifer berättar om sina utlandsstudier

Jennifer studerar på marknadsföringsprogrammet. Under en termin deltog hon i projektet Study abroad – beyond it was great. Projektet syftar till att förbereda studenterna för en termin utomlands så att de får ut så mycket som möjligt av sina utlandsstudier.

International Office 

International Office har hand om utbytesstudier och utlandspraktik. Välkommen att kontakta oss!

Besök oss

Välkommen på drop-in i vår Studentlounge, som är öppen delvis digitalt och delvis på plats. Du hittar öppettider på Studentloungens egen sida

Kontaktuppgifter:

outexchange@lnu.se  - utresande utbytesstudenter

inexchange@lnu.se - inresande utbytesstudenter

internationalstudents@lnu.se - internationella studenter vid Linnéuniversitetet

Följ oss på Instagram

Du är också alltid välkommen att kontakta oss på telefon +46(0)772-28 80 00 (fråga efter den avdelning du vill komma i kontakta med eller beskriv ditt ärende så kopplas du vidare).

Internationella möjligheter på fakultet

Vanliga frågor