Studenter vid hamnen i Kalmar

Studera utomlands

Som student vid Linnéuniversitetet finns det stora möjligheter till utbytesstudier. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som Linnéuniversitetet har utbytesavtal med.

Utbytesstudier

Information

Ansökningsomgång 2 med platser inom Europa  (samt restplatser från ansökningsomgång 1) för utbytesstudier under hösten 2021 och våren 2022 är nu stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar i mitten av April och avser restplatser inom och utanför Europa för våren 2022.

Tveka inte att höra av dig för att boka en tid med oss från International Office via outexchange@lnu.se.

På grund av COVID-19 så har International Office begränsade öppettider för drop-in-besök i Student Lounge. Vi hänvisar er till att boka Zoom/telefonmöten med oss via e-mail i stället. 

Vi ser fram emot att prata med dig om dina möjligheter att åka på utbytesstudier!

Utbytesstudier innebär att

  • du inte betalar terminsavgifter under utbytet.
  • dina poäng tillgodoräknas vid Linnéuniversitetet och därmed blir en del av din utbildning hos oss. 

Ansökningsomgångar
 

  1. Platser utanför Europa (oktober-november). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande läsår utanför Europa.
  2. Platser inom Europa samt restplatser från ansökningsomgång 1 (januari-februari). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande läsår.
  3. Restplatsomgång (april-maj) med restplatser inom och utanför Europa från ansökningsomgång 1 samt 2. Endast för utbytesstudier för våren under nästkommande läsår. 

När det finns en ansökningsomgång som är öppen hittar du "Ansökan" i menyn. Där finns:

  • det onlineformulär du ska fylla i
  • aktuella platser som går att söka i ansökningsomgången

International Office

International Office jobbar med inresande och utresande utbytesstudenter. Vi har det administrativa ansvaret för utbytesprocessen och är till för dig som vill åka utomlands via något av Linnéuniversitetets utbytesavtal.

International Office är ditt administrativa stöd under ansökningsprocessen och sköter all kontakt med värdlärosätet dit du är nominerad.

Du har även ett akademiskt stöd under ansökningsprocessen. Det skiljer mellan fakulteterna vem eller vilka som är detta stöd. Det kan vara din programansvariga lärare, kursansvarig och/eller den internationella koordinatorn vid fakulteten. De hjälper dig med kursval och godkännande av studieplan.

Besök oss

På grund av Coronapandemin har vi under våren 2021 alla möten digitalt, tills annat meddelas. Välkomna att boka möten via mejl, eller på drop-in i vår digitala Student Lounge, öppen måndag - torsdag kl 12.00-14.00. Du träffar oss då via följande länk: https://lnu-se.zoom.us/j/5752907421

Kontakta oss på outexchange@lnu.se
Följa oss på Instagram #lnuabroad