Virtuell Mobilitet

Internationalisering berör alla -  inte bara de som åker iväg på utbytesstudier eller får stipendier. Studentmobilitet och utbytesstudier behöver inte innebära att man flyttar till ett annat land under en period. Linnéuniversitetet erbjuder även virtuell mobilitet för dig som av olika anledningar inte kan eller vill resa iväg - eller för dig som helt enkelt tycker att det verkar vara en häftig möjlighet!

Virtuell mobilitet innebär att du studerar i en internationell och multikulturell miljö via digitala medier, utan att behöva resa fysiskt. Det kan till exempel gälla gemensamma seminarier, föreläsningar eller grupparbeten mellan studenter från olika lärosäten. Dessa kan också leda till poäng inom det egna lärosätet.

Virtuell mobilitet kan även fungera som ett komplement till fysisk mobilitet. Via nätet kan deltagare lära känna varandra, skapa kontakter och lära sig mer om den fysiska mobiliteten. 

Nedan kan du se vilka virtuella utbytesmöjligheter som är tillgängliga just nu.