Blended Intensive Programs (BIP)

Detta är korta, intensiva utbytesprogram som använder innovativa sätt att lära och undervisa, exempelvis via online-samarbeten. De intensiva utbytesprogrammen ska ge en extra dimension utöver de befintliga utbildningarna som Linnéuniversitetet erbjuder. Genom att erbjuda ett mer flexibelt utbytesformat, som kombinerar fysiskt och virtuellt utbyte, gör BIP det möjligt för alla studenter, oavsett bakgrund, ämnesområde och nivå, att delta i internationella utbyten.

Grupper av universitet har möjlighet att organisera kortare BIP-kurser för studenter och personal. Under dessa korta intensivutbyten kan deltagande studenter och personal delta i ett kortare fysiskt utbyte, kombinerat med en obligatoriskt virtuell del innehållande lärandeutbyten och grupparbeten. Den virtuella delen sammanför deltagarna online kring specifika uppgifter, som utförs samtidigt och som är en del av de övergripande läromålen.

Nedan listar vi de BIP som Linnéuniversitetet är delaktiga i just nu.

 

EU-logga