närbild på ett öga med blått och rosa raster

EUniWell-student

European University for Well-Being, Europauniversitetet för välbefinnande är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och tio andra europeiska lärosäten. Syfte med samarbetet är att forma framtidens universitet, där du som student och ditt lärande är i fokus. Det ska bland annat bli enklare att röra sig mellan olika campus och läsa kurser vid de olika universiteten, på plats eller på distans.

Undervisningen i de gemensamma utbildningarna inom EUniWell kommer att kännetecknas av ett problemorienterat och medskapande arbetssätt där studenter, akademiker och externa parter samarbetar i tvärvetenskapliga grupper för att lösa aktuella samhällsproblem.

Kurser

Kurser i Mobility Skills

(engelska, franska, nederländska, italienska, svenska, tyska och ungerska)

EUniWell kurser vid Linnéuniversitetet