studentambassadörer för euniwell

EUniWell-student

European University for Well-Being, Europauniversitetet för välbefinnande är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och tio andra europeiska universitet. Vi vill forma framtidens universitet, där du som student är i fokus tillsammans med ditt lärande . Det ska bland annat bli enklare att röra sig mellan olika campus och läsa kurser vid de olika universiteten, på plats eller på distans.

Undervisningen i de gemensamma utbildningarna inom EUniWell ska kännetecknas av ett problemorienterat och medskapande arbetssätt där studenter, akademiker och externa parter samarbetar i tvärvetenskapliga grupper för att lösa aktuella samhällsproblem.

Kurser

Kursen "EUniWell International Student Project: “design a social media campaign for Station Linné”

Kurser i Mobility Skills

(engelska, franska, nederländska, italienska, svenska, tyska och ungerska)

EUniWell-kurser vid Linnéuniversitetet