skylt till universitetet SeKoMU

Internationella möjligheter för forskarstuderande

Som doktorand har du många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter. Du kan exempelvis läsa kurser, delta i konferenser, samla data till dina studier eller rent allmänt ingå i en forskargrupp utomlands.

Ta chansen att skaffa erfarenheter och etablera nätverk och kontakter på internationell nivå redan under dina doktorandstudier! Internationella erfarenheter bidrar till ökad konkurrenskraft på den globala marknaden och kan öppna nya dörrar och forskningsmöjligheter.

Kurser

  • Erasmusmedel för staff training, inom Europa
  • Via vanliga utbytesavtal, antingen bilaterala avtal (utanför Europa) eller Erasmusavtal (inom Europa), 3 månader; kontakta den internationella koordinatorn på din fakultet

Avhandlingsarbete

Undervisning

Konferensdeltagande med presentation

Bidrag från fakulteter

Vissa fakulteter har även egna medel som du kan söka. Kontakta den internationella koordinatorn på din fakultet för mer information.

Finansiering till din forskning

Grants and Innovation Office (GIO) är universitetets stöd till dig som behöver hitta finansiering till din forskning. Av dem kan du få hjälp att hitta rätt finansiär och att formulera en bra ansökan. Ett tips är att gå med i medarbetargruppen Grants and Innovation Office.

Ett verktyg som används i sökandet efter rätt utlysning är Research Professional, som universitetet har avtal med.