Students

Praktisera utomlands

Som studerande vid Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att i samband med dina studier förlägga hela eller delar av en termin till en praktikplats i utlandet.

I många fall ingår utlandspraktikmöjligheter som ett integrerat inslag i våra studieprogram, men du kan också välja att göra utlandspraktik utöver dina programstudier eller som en del av studier inbakade i ett urval av fristående kurser. För mer information om huruvida ditt program kan innehålla en praktikperiod, se programmets utbildningsplan eller vänd dig till programansvarig.

Erasmuspraktik

Erasmus + är ett EU-finansierat program som i Sverige administreras av Universitets- och Högskolerådet. Studenter kan under två till tolv månader få ett praktikstipendium för att möjliggöra praktik i ett annat EU- eller EES-land. Syftet är bland annat att studenten ska bli bättre rustad för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka sin anställningsbarhet. Det är ett utmärkt tillfälle att omsätta de teoretiska kunskaper du fått och dessutom få erfarenheter som värderas högt när du senare ska söka arbete.

Universitets- och Högskolerådet definierar Erasmuspraktiken så här: En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet.

Observera att en ansökan om ett Erasmus praktikstipendium inte är en ansökan om en praktikplats utan enbart en ansökan om ett stipendium. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där.

Erasmus logotyp
Student som står utomhus

Tips på hur du hittar en praktikplats

Innan du ansöker om Erasmus+ praktikstipendium så måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Om du inte vet hur du ska hitta en praktikplats, rekommenderar vi dig att först kontakta programansvarig för tips på var tidigare studenter praktiserat. 

Du kan själv kontakta företag som du tycker är intressanta och se om de erbjuder praktikplatser. Du kan även hitta utannonserade praktikplatser på Erasmus Student Networks hemsida för praktik.

Nedan kan du hitta praktikerbjudanden som vi fått skickade till oss från våra partnerlärosäten eller från andra europeiska organisationer (om tillgängliga):

Intern Abroad via ISEP

Som student kan du ansöka om praktik via vårt konsortium ISEP. Deras program ”Intern Abroad” erbjuder både heltids och deltidspraktik. Länder som praktiken erbjuds i är ibland annat Tokyo, New York, Bangkok, London och Madrid. Mer information om hur ”Intern Abroad” hos ISEP fungerar samt till vilka städer och länder de erbjuder kan du hitta här.

Vänligen notera att praktik via ISEP skiljer sig från vår vanliga process att söka utbytesstudier via ISEP. Praktik via ISEP söker du på egen hand direkt hos ISEP, vi på International Office kan inte bistå med hjälp i den processen.

Har du frågor om utbytesstudier via ISEP så är du välkommen att höra av dig till International Office. Ifall du har frågor om praktik via ISEP så är du välkommen att kontakta ISEP för mer information om hur du ansöker.  

Praktik utomlands via IAESTE

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) är ett globalt utbytesprogram som erbjuder betalda praktikplatser utomlands i över 80 länder.

Praktikplatserna riktar sig främst till studenter inom områdena naturvetenskap, teknik och arkitektur men praktikmöjligheter finns även för studenter inom t.ex. företagsekonomi och samhällsvetenskap om än i mindre grad.

De flesta praktikplatser varar mellan 2-3 månader och äger vanligtvis rum under sommaren, men längre placeringar på upp till ett år är också tillgängliga. Praktikplatserna betalas vanligtvis utifrån levnadskostnaderna i värdlandet och den lokala IAESTE-kommittén hjälper praktikanterna med alla nödvändiga formaliteter som visum och arbetstillstånd, samt ordnar ofta även boende.

Du kan hitta mer information om IAESTE, ansökningsprocessen, och utforska tillgängliga praktikmöjligheter på IAESTEs webbplatser (International website; Swedish website; Explore Internships).