Studenter studerar

Fältstudie och examensarbete med Minor Field Studies stipendium

Minor Field Studies (MFS) ger dig en unik möjlighet att utföra ett fältarbete i ett utvecklingsland och skriva ditt examensarbete med handledning på Linnéuniversitetet.  Du hittar nya infallsvinklar och unika frågeställningar om globala utvecklingsfrågor, teori och metod prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar.

MFS kan göras inom alla examensämnen och du kan söka  två gånger per år, 1 november eller 1 juni, inför ditt examensarbete på kandidat- eller magister/masternivå. Du behöver förbereda dig  i god tid, så diskutera redan ett år i förväg inriktning och metod i din fältstudie med din nuvarande lärare eller med handledare på kurs för examensarbete. Du behöver också ha kontakt med en person på plats i landet innan du ansöker. 

Informationstillfälle

International Office bjuder in till två informationstillfällen gällande fältstudier under sommaren/hösten 2020 via Zoom. Vänligen se datum, tid och länk till tillfällen nedan. 

Vänligen klicka på länken för att delta vid starttillfälle. 

16 april, 15.00-16.00
https://lnu-se.zoom.us/j/999387866

22 april, 10.00-11.00
https://lnu-se.zoom.us/j/720135166

Ansök

Ansökan för fältstudie under sommar/hösten 2020 öppnar den 1 mars - sista ansökningsdag är den 1juni klockan 13.00, 2020. Nedan hittar du information samt ansökningsformulär. Ansökan skickas per e-post till registrator@lnu.se med titel "MFS ansökan ht 2020 dnr 2019/2577-2.1.7" senast  klockan 13.00 den 1 juni, 2020. 

Information och ansökningsformulär för utresa 2020

Ansökningsformulär utresa 2020 sista ansökningsdag 1 juni 2020

Planera din ansökan i god tid, med mer inspiration och information om MFS https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-

Vad är Minor Field Studies? 

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för studenter som vill göra en fältstudie i samband med sitt examensarbete  på kandidat-, magister- eller masternivå, med koppling till de globala utvecklingsmålen som finns inom Agenda 2030

Med stipendiet kan studenter på plats i ett låg-/medelinkomstland under minst 8 sammanhängande veckor/56 dagar samla material och utföra en fältstudie inför sitt examensarbete. Ett beviljat MFS Stipendium motsvarar 27 000 kronor per student. Linnéuniversitetet utlyser MFS-stipendium två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 november eller 1 juni.

Mer om de globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 ser du här https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/

I vilka länder kan jag göra min fältstudie?

Låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s DAC lista  på samtliga kontinenter är godkända för MFS-stipendium. Du hittar all information och en lista på länder här studera.nu/mfs

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Din ansökan hanteras av International Office och de kvalitativa kraven på ansökan bedöms av en universitetsgemensam bedömargrupp med lärare från varje fakultet. Rektor beslutar om att utse MFS-stipendiater och du som sökt får besked och information ett par veckor efter sista ansökningsdag. Alla studenter som uppfyller de formella kraven i sin ansökan får en skriftlig bedömning som kan utveckla din fältstudie, ditt examensarbete, eller en ny om MFS stipendium. 

Datum för förberedelsekurser som MFS stipendiater genomför innan utresa: http://mfskurs.utbyten.se/Public/Kurs.aspx

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Om du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din fältstudie finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Kontakta mfs@lnu.se för mer information.

Bidra med dina erfarenheter

Som MFS-stipendiat genomför du SIDA:s förberedelsekurs innan din fältstudie och du bidrar med att publicera din reseberättelse och din uppsats efter hemkomst. Dina erfarenheter  är ser vi gärna att du delar med dig att till andra studenter som är intresserade av MFS och mer information får du efter godkänd ansökan.

Information in English about Minor Field Studies

To find out more in English about applying for Minor Field Studies, you are welcome to e-mail us on mfs@lnu.se 

Visit the Student Lounge, H-building, Växjö, Mo-Thu 12 noon - 2 p.m. 
More information on MFS https://www.studera.nu/startpage/study-abroad/exchange-programmes/minor-field-studies-mfs/