Studenter studerar

Fältstudie och examensarbete med Minor Field Studies stipendium

Minor Field Studies (MFS) ger dig en unik möjlighet att utföra ett fältarbete i ett utvecklingsland och skriva ditt examensarbete med handledning på Linnéuniversitetet.  Du hittar nya infallsvinklar och unika frågeställningar om globala utvecklingsfrågor, teori och metod prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar.

MFS kan göras inom alla examensämnen och du kan söka  två gånger per år, 1 november eller 1 maj, inför ditt examensarbete. Du behöver förbereda dig  i god tid, så diskutera redan ett år i förväg inriktning och metod i din fältstudie och examensarbete med din nuvarande lärare eller med handledare på kurs för examensarbete. Du behöver också ha kontakt med en person på plats i landet innan du ansöker. 

Ansökan för utresa under 2020 är öppen. Sök innan den 1 november 2019 kl. 23.59

Ansökan skickar du med titel "MFS ansökan vt 2020 dnr 2019/2577-2.1.7"
per e-post till registrator@lnu.se

Så här söker du
Information och ansökningsformulär för utresa 2020

Ställ frågor inför din ansökan

  • 10 oktober kl 12:00-13:00 M1088 Växjö International Day: Praktikmöjligheter och MFS information från International Office. Tidigare MFS stipendiat berättar om sina erfarenheter.
  • 14 oktober kl 12.00-13:00 Webinarium Zoom 
    delta här:  https://lnu-se.zoom.us/j/855061481
  • 21 oktober kl. 12.00-13:00 Webinarium Zoom 
    delta här: https://lnu-se.zoom.us/j/27349311

Obligatoriska förberedelsekurser, datum ser ni här:  http://mfskurs.utbyten.se/Public/Kurs.aspx

Mer Inspiration 
Du kan söka reseberättelser och examensarbeten från tidigare MFS-stipendiater http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Uppsats.aspx
och hitta information här https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/

Vad är Minor Field Studies? 

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för studenter som ska skriva sitt examensarbete  på kandidat-, magister- eller masternivå med koppling till de globala utvecklingsmålen som finns inom Agenda 2030.

Med stipendiet kan studenter på plats i ett låg-/medelinkomstland under minst 8 sammanhängande veckor/56 dagar samla material och utföra en fältstudie inför sitt examensarbete. Ett beviljat MFS Stipendium motsvarar 27 000 kronor per student. Linnéuniversitetet utlyser MFS-stipendium två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 november eller 1 maj varje år.

MFS stipendiet ska ha koppling till Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling du kan ladda ner mer information här https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/

I vilka länder kan jag göra min fältstudie?

Låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s DAC lista  på samtliga kontinenter är godkända för MFS-stipendium. Du hittar all information och en lista på länder här studera.nu/mfs

Läs mer om vad MFS stipendiet är i Information och ansökningsformulär för utresa 2020 ovan.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Din ansökan hanteras av International Office och de kvalitativa kraven på ansökan bedöms av en universitetsgemensam bedömargrupp med lärare från varje fakultet. Rektor beslutar om att utse MFS-stipendiater och du som sökt får besked och information ett par veckor efter sista ansökningsdag. Alla studenter som uppfyller de formella kraven i sin ansökan får en skriftlig bedömning som kan utveckla din fältstudie, ditt examensarbete, eller en ny om MFS stipendium. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Om du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din fältstudie finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Kontakta mfs@lnu.se för mer information.

Bidra med dina erfarenheter

Som MFS-stipendiat genomför du SIDA:s obligatoriska förberedelsekurs innan din fältstudie och du bidrar med att publicera din reseberättelse och din uppsats efter hemkomst. Dina erfarenheter  är ser vi gärna att du delar med dig att till andra studenter som är intresserade av MFS och mer information får du efter godkänd ansökan.

Information in English about Minor Field Studies

To find out more in English about applying for Minor Field Studies, you are welcome to e-mail us on mfs@lnu.se and book a meeting or visit the Student Lounge, Växjö.
You can also find information about MFS on  https://www.studera.nu/startpage/study-abroad/exchange-programmes/minor-field-studies-mfs/