Sommarkurser

Sommarkurser vid partnerlärosäten

Är du intresserad av att åka på utbytesstudier under sommaren? Vissa av våra partnerlärosäten erbjuder kurser över sommaren. Nedan kan du hitta information om lärosäten som erbjuder sommarskola/sommarkurser samt hur du söker.

Listan över tillgängliga sommarplatser uppdateras löpande och det finns ingen generell ansökningsdeadline. Istället har respektive lärosäte sin egen ansökningsproess och egna deadlines. Se respektive sommarkurs nedan för detaljer kring ansökan, eventuella kostnader med mera. 

Ett sommarutbyte kan göras utöver, eller som del av, dina studier vid Linnéuniversitetet. Om du vill få ditt sommarutbyte tillgodoräknat inom din utbildning så måste du ansöka om tillgodoräknande vid din fakultet. Vi rekommenderar dig i så fall att ta kontakt med din fakultet innan du påbörjar utbytet, för att få veta vilka kurser som kan tillgodoräknas. 

För att söka studiemedel för studier utomlands under sommaren finns särskilda regler. Du kan läsa mer om dem på CSN:s hemsida

Krav för att få söka

När du söker ska du vara registrerad på program eller kurs vid Linnéuniversitetet vid ansökningstillfället alternativt antagen vid/på program eller kurs vid Linnéuniversitetet med godkänt studieuppehåll vid ansökningstillfället.

Krav för att behålla platsen

  • Registrerad vid Linnéuniversitetet på minst halvtidsstudier, 15 högskolepoäng (hp), terminen som föregår utbytet.
  • Minst 15 högskolepoäng (hp) totalt från höstterminen som föregår utbytet, inrapporterade den 1 mars terminen som föregår utbytet.

Du är välkommen att kontakta International Office om du har frågor.