Branschdag Sjö

Karriärcenter

Att knyta kontakter med arbetslivet under tiden du studerar, ger dig värdefulla erfarenheter och nätverk som du har nytta av i framtiden. Under ett läsår ordnar universitetet flera olika aktiviteter där du får möta representanter från arbetslivet som du utbildar dig för.

Mentorprogrammet

Mentorprogrammet är ett tillfälle för dig som student att skapa extra förberedelse för yrkeslivet och till personlig utveckling. Du som blir antagen kommer under ett halvår, med start i oktober, blir ihopparad med en mentor som faller under ditt intresseområde och ni kommer träffas sex gånger. Du kommer även delta i tre gemensamma träffar. Läs mer och ansök här.

Aktiviteter

Under året anordnas en hel del aktiviteter som rör jobb och karriär. Följande anordnas:

 • Arbetsmarknadsdagar
 • Arbetsplatsbesök
 • Gästföreläsningar
 • Novischmässor
 • Entreprenörsdagar
 • Verksamhetsförlagd praktik
 • Juniorledarskapsakademin
 • Några exempel är Sjöfartshögskolans branschdagar, Amår och Linnécupen.

MyCareer

MyCareer är Linnéuniversitetets karriärportal för dig som vill hålla koll på arbetsmarknaden. Här kan du på ett enkelt sätt:

 • Söka exjobb
 • Söka nationella/internationella praktikplatser
 • Söka jobb

Gå med i MyCareer och lägg in ditt CV.

Karriärvägledning - Lnu Karriär

Behöver du hjälp med att planera din karriär? Karriärvägledningen, Lnu Karriär, vid Linnéuniversitetet finns som stöd när du funderar på hur din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter ska sammanfattas och bli en slagkraftig jobbansökan.

Karriärvägledningen anordnar olika aktiviteter under året. Exempelvis:

 • Karriärkurs
 • Ditt personliga varumärke
 • CV-föreläsningar och CV-granskning
 • Café Karriär och Career talks

Läs mer om karriärvägledning och deras aktiviteter. 

 

Studenter runt ett bord