elitidrott

Studera på ett elitidrottsvänligt lärosäte

Dubbla karriärer, att kombinera universitetsstudier med din idrottssatsning, skapar bästa möjliga förutsättningar för ett liv efter din idrottskarriär. Linnéuniversitetet är ett Elitidrottsvänligt lärosäte, EVL.

Studera som elitidrottare

Dubbla karriärer är en del av Riksidrottsförbundets satsning på riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga lärosäten. Det innebär att så långt som möjligt erbjuda individuellt anpassad studiegång för dig som vill satsa på dubbla karriärer, i form av: 

 • individuell studieplan
 • tentamen vid annan tidpunkt
 • se över tentamen på annan ort
 • kontaktperson som du kan vända dig till kring frågor om din idrott och studier

Vem kan bli elitidrottare?

Så här definierar Riksidrottsförbundet de idrottsliga kraven för att bli beviljad en EVL-plats:

 • Individuell idrott – är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
 • eller bedöms på sikt (inom 2-5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå.
 • Lagbollidrott – är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet eller spelar i högsta serien.
 • Är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS eller Paralympics)
 • Via sitt SF genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.

Notera att du måste också vara antagen till en utbildning på Linnéuniversitetet och du ansöker och blir antagen till utbildningar på samma villkor som för alla andra blivande studenter.

Utöver den verksamhet som ligger inom EVL vill vi även ge studenter/aktiva som ännu inte nått den nivån möjlighet att kombinera elitidrott och studier. Du kan därför inom vårt så kallade Elitidrottsöverenskommelse utifrån nedan kriterier ansöka om att bli elitidrottare hos oss. Som elitidrottare har du samma möjligheter till anpassning av studier och tillgång till stöd som en EVL-student. Det som är skillnaden är att för att kunna bli Elitidrottsstudent ska det finnas en överenskommelse mellan din förening och Linnéuniversitetet i stället för intyget från ditt Specialförbund. Vi arbetar framförallt med de föreningar som ligger i Kronoberg och Kalmar län. Kraven för att bli en elitidrottsstudent är:

 • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund (SF).
 • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå (junior eller senior beroende på respektive idrotts system)
 • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen. (junior eller senior beroende på respektive idrotts system).
 • Huvudtränare på motsvarande nivå för lag- och individuell idrott.

Vill du bli en EVL-student eller EIS-student? Välkommen att ansöka!

Så här gör du för att ansöka inom EVL.

Steg 1 Ansök till det program eller fristående kurs på Linnéuniversitetet som du önskar studera. Det gör du på antagning.se.

Steg 2 Du behöver ett godkännande från aktuellt specialidrottsförbund. Fyll i blanketten och skicka den till aktuellt specialidrottsförbund.

Steg 3 När du får tillbaka godkänd (påskriven) blankett från specialidrottsförbundet skickar du blanketten till mailadress: evl@lnu.se.

 

Såhär gör du för att ansöka inom EIS.

Steg 1
 Ansök till det program eller fristående kurs på Linnéuniversitetet som du önskar studera. Det gör du på antagning.se.

Steg 2 Du behöver ett godkännande från din förening. Fyll i överenskommelsen och skicka den till föreningen för ett godkännande.

Steg 3 När du får tillbaka godkänd (påskriven) överenskommelse från din förening skickar du den till mailadress: evl@lnu.se.

Antagen som EVL-student eller EIS-student

När du blivit antagen som EIS-student kommer studievägledaren kontakta dig. Du får då generell information om vad du kan ha rätt till för stöd som elitidrottande student.

Har du några frågor eller vill träffa oss?

Maila på evl@lnu.se om frågor rörande EVL och EIS.

Friidrottare? Ta del av Athletic Development Center (ADC)

Är du friidrottare kan du förutom anpassningen av studierna som ingår i EVL också ta del av utvecklingscentret, Athletic Development Center (ADC).

ADC är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska friidrottsförbundet. Målet är att utveckla ett centrum för träning, utbildning, forskning och utveckling för friidrott. Du har tillgång till bästa möjliga tränarkompetens i samverkan med Svenska Friidrottsförbundets kraftcentra för kast. Du har också möjlighet att under vissa delar av året förlägga studier och träning till utländska universitet i till exempel Sydafrika och Australien.

Ansökan

Om du vill studera på Linnéuniversitetet som ADC-student gör du en ansökan i två steg:

Steg 1 Ansök till det program eller fristående kurs på Linnéuniversitetet som du önskar studera. Det gör du på antagning.se.

Steg 2 För att bli antagen till ADC måste du också göra en ansökan via Svenska Friidrottsförbundet, där hittar du också aktuella idrottsliga prestationskrav.

Antagen som ADC-student

När du blivit antagen som ADC-student (antagen till ett program eller fristående kurs samt antagen till ADC av Svenska Friidrottsförbundet) kommer ADC-koordinator, Susanne Linnér kontakta dig. Du får då generell information om vad du kan ha rätt till för stöd som ADC-student.

Kompetensteam och samverkanspartners

Som student på ADC har du tillgång till kvalificerad kompetens genom vårt kompetensteam samt genom våra samverkande parter. Kompetensteamet är en riktad satsning för friidrott, men har också en gemensam uppgift att utveckla elitmiljön i Växjö. Teamet är en resurs både för dig som idrottare och för din tränare för er fortsatta utveckling. Teamet har bland annat i uppdrag att:

 • Främja fortsatt skapande av en elitmiljö i Växjö på internationell nivå.
 • Vara en drivkraft för utveckling av tränare.
 • Utveckla samverkan med internationella, nationella och regionala idrottsförbund.
 • Vara en utvecklande och sammanhållande grupp för tränare inom ADC/EVL.
 • Särskilt uppdrag att utveckla kastgrenarna.
 • Svara för konsultcoaching och konsultverksamhet i tränings- och tävlingsplanering, grenövergripande.
 • Arrangera clinics/läger/utbildningar/konferenser i syfte att utveckla och stärka elitmiljön i Växjö.

Vårt kompetensteam består av: 

 • Karin Torneklint tränare men också före detta förbundskapten inom Svenska friidrottsförbundet
 • Anders Axlid, ansvarig för Centrum för kast Växjö.
 • Anna Ek medicinsk koordinator  
 • Susanne Linner docent Idrottsvetenskap Linneuniversitet

I vårt arbete samverkar vi särskilt med:

Intervju med Vésteinn

Vesteinn i idrottshall

Vésteinn Hafsteinsson är en internationell kasttränare som har tränat många friidrottstalanger till medaljer. Vésteinn var under många år en del av kompetensteamet för ADC.

 

Vad gör kompetensteamet för ADC?

- Kompetensteamet har flera syften, bland annat att hjälpa studenterna som ingår i ADC att utvecklas med idrotten samtidigt som de utbildar sig på Linnéuniversitet. Vår stöttning till studenterna innebär att hjälpa dem tekniskt, fysiskt och mentalt för att helheten ska fungera. Vi jobbar också med att utveckla miljön för elitidrott i Växjö tillsammans med Linnéuniversitet, Svenska Friidrottsförbundet och Växjö kommun.

Kompetensteamet stöttar bl.a men styrketräning, finansiering, träningsplanering etc. Kompetensteamet  ser till att de får rätt hjälp från rätt person.

Vad är din roll i kompetensteamet?

- Från min sida blir det nästan ett konsultjobb eftersom att jag hjälper ADC-studenterna att komma vidare, det kan vara att de har problem med styrketräning, finansiering, träningsplanering etc. Jag ser till att de får rätt hjälp från rätt person.

Hur är det att vara kasttränare?

- Det är världens bästa jobb. Just nu är det extremt roligt för mig för att jag har lyckats träna många kastidrottare till medaljer. Växjö är ett prestationscentrum för kast vilket vi är stolta över.