Unga människor i samtal runt ett bord

Entreprenörskapsmöjligheter

Vi vill stimulera studenter till entreprenörskap och företagande som alternativ karriärväg.

Entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. Det finns dels utbildningsprogram för entreprenörskap och dels ett stort antal kurser och så kallade strimmor av entreprenörskap i utbildningar. I innovationsmiljön vid respektive lärosäte ingår även Inkubatorer samt Science parks.

Entreprenörskap på Linnéuniversitetet handlar även om att forskare och lärare ska ha kunskap om och insikt i vad nyttiggörande av forskning kan innebära och att erbjuda stöd till dig som vill utveckla idéer utanför akademin.

Arbetet bedrivs genom ett stort antal aktiviteter, till exempel seminarier, workshops, coachning, rådgivning, stöd i ansökningsförfarande samt kompetens- och nätverksstöd. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag. Vi erbjuder kostnadsfria vägledningar, utbildningar och inspiration, allt för att förenkla startprocessen för ditt företag.

Drivhuset fungerar som plattform för ​dig som vill utveckla en​ affärsidé ​eller​ ​ditt personliga entreprenöriella​ driv, vilket är viktigt både som företagare och anställd.​

​Drivhuset är också en del av Linnéuniversitetets satsning för att bli Det entreprenöriella universitetet, där det gemensamma målet är att fler studenter ska våga satsa på sina idéer. Fokus ligger på dig som entreprenör och vad du behöver för att ta din idé vidare.

Adress Kalmar: Falken, Nygatan 18B​, mittemot Universitetsbiblioteket.
Telefon:
0480-44 60 18, eller 0480-44 62 87.
​​Mejl:
​kalmar@drivhuset.se
Hemsida: Drivhuset.se/kalmar

Adress Växjö: Universitetsplatsen 1, Linnéuniversitetet.
Telefon: 0470-70 80 40.
Mejl: vaxjo@drivhuset.se
Hemsida: Drivhuset.se/vaxjo