person i förgrunden förklarar någonting för en grupp personer

Anmälningsformulär för mentor                   Application form for mentors

OBS - Detta formulär är för dig som som vill bli mentor (du som varit ute i arbetslivet sedan en tid)!
Note - this form is for the mentors to be (not the students)!

Är du student och vill anmäla dig så gå till mentorprogrammets huvudsida och leta upp det andra anmälningsformuläret. 

If you are a student who wants to sign up please go to the mentor program first page and find the student application form.