Välkommen som student vid Linnéuniversitetet

Vad roligt att du har valt att studera på Linnéuniversitetet. Vi hoppas att dina universitetsstudier ska bli en spännande resa både kunskapsmässigt och socialt. Hos oss finns förutsättningarna, allt är möjligt!

Att tänka på innan du börjar

När du har blivit antagen till en utbildning vid Linnéuniversitetet är det några saker du behöver göra innan utbildningen börjar. Följ checklistans steg, sedan är du redo. 

1. Läs antagningsbeskedet - Tacka ja till din plats

Om du har blivit antagen till en kurs eller ett program i urval 1, så behöver du svara på antagningsbeskedet. Du tackar ja till din plats på antagning.se

Observera att det framgår av ditt antagningsbesked om du behöver tacka ja för att behålla din plats. 

2. Hämta ditt studentkonto

Som student hos oss behöver du ha ett studentkonto. Vilket datum du tidigast kan hämta ut ditt studentkonto varierar beroende på vilken antagningsomgång du är antagen till.

Är du antagen i den nationella antagningsomgången kommer du kunna skapa ditt studentkonto tidigast den 30 juli 2024. På denna sida hittar du samtliga datum för att hämta ut ditt studentkonto

När du har ditt studentkonto kommer du åt "Min sida". Där du hittar viktig information som ger dig en samlad bild av dina studier. Du kan exempelvis registrera dig, komma åt kursmaterial, få tillgång till din e-post och övriga IT-tjänster. 

Mer information om ditt studentkonto
Upplever du problem med studentkontot, kontakta IT-support.

3. Registrera dig

Du måste registrera dig på den kurs du ska läsa senast vid termins- eller kursstart för att behålla din studieplats. Går du ett program måste du registrera dig varje gång en ny kurs startar inom ditt program.

Du registrerar dig i Ladok för studenter. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

4. Kurs-/programstart, schema och välkomstinformation

Du hittar ofta din kurs-/programstart och ditt schema via schemasystemet TimeEdit men det kan variera beroende på om du läser på distans eller en campusbaserad utbildning. Som distansstudent hittar du ofta din kurs- eller programstart i lärplattformen Moodle (observera att du behöver ditt studentkonto för att kunna logga in, se steg 2 ovan).

Kurs-/programstart och ytterligare välkomstinformation kan även finnas på kurs-/programsidan i rutan "Ny student" i högerspalten. Sök fram din kurs eller ditt program

Observera att rutan "Ny student" och välkomstinformation inte finns tillgänglig för alla program och kurser. 

5. Kurs-/utbildningsplan och kurslitteratur

Kurs-/utbildningsplanen beskriver hur din utbildning ser ut och vad den innehåller. I den hittar du också den kurslitteratur du behöver för dina studier. Sök fram kurs-/utbildningsplan.

6. E-post

Viss information från Linnéuniversitetet kan komma att skickas via den e-post som finns i ”Mitt Ladok". Om du inte vill att den ska vara densamma som den du angav i samband med din anmälan på antagning.se behöver du uppdaterade den. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter i "Mitt Ladok". 

När du skapar ditt studentkonto (se punkt 2) kommer du även att få en studentmailadress, den kommer också att användas för information från Linnéuniversitetet, t ex utbildningsspecifik information. 

Läs mer på IT-support för studenter.  

Bra att veta

Som ny student är det mycket att tänka på. På Studentwebben har vi därför försökt att samla information om det stöd och den service du som student hos oss kan få samt annat som är viktigt för dig under studierna

Via Studentwebben får du också övergripande information om vad som händer på Linnéuniversitetet så som nyheter, evenemang, aktiviteter och driftstörningar. Via Studentwebben hittar du också länk till "Min sida". Där finner du viktig personlig information som ger en samlad bild av dina studier. För att logga in behöver du ett studentkonto se punkt 2 ovan. På "Min sida" hittar du även ditt personliga schema.

Introduktionen är dagar fyllda av roliga aktiviteter där du får lära känna andra studenter. Aktiviteterna anordnas främst av studentföreningarna tillsammans med Linnékåren, som kommer att kontakta dig inför terminsstart med mer information. Även universitetet kan anordna aktiviteter kopplat till din utbildning.  

Så lyckas du med dina studier är en föreläsningsserie för dig som är ny student. Du får lära dig tekniker för att planera dina studier, läsa effektivt, skriva på universitetsnivå, hantera stress och bli trygg som talare. Varje föreläsning kräver föranmälan

Vanliga frågor