Studenter som sitter i en föreläsningssal

Stöd och service

På Linnéuniversitetet finns ett antal tjänster och hjälpmedel för att underlätta dina studier. Här kan du läsa med om vad vi erbjuder, vilka rättigheter du som student har och information om hur du tar kontakt med oss.

Infocenter

Till Infocenter är du som student alltid välkommen för att få allmän information och service, vägbeskrivning och lotsning vidare i organisationen.

Teknisk support

IT-support hjälper dig med frågor som gäller de tekniska hjälpmedel vi erbjuder dig som studerar. På IT-supportens sida finner du vilka tjänster som finns tillgängliga och lösningar på eventuella problem. Där finner du även information om driftstörningar.

Studenttjänster

Som student på Linnéuniversitetet använder du en del tekniska tjänster. Vissa tjänster behöver du använda för att komma åt information om undervisningen och vissa kan du behöva som stöd i dina studier. Nedan listas alla tekniska tjänster som du som student kommer ha tillgång till. Behöver du hjälp så hör av dig till IT-support eller besök Serviceportalen.

Studentwebben

Studentwebben är din personliga sida som student. Det är platsen där du finner viktig, personlig information som ger en samlad bild av dina studier. På studentwebben hittar du ditt personliga schema, kursrum, nyheter och kalender. Du finner även direktlänkar till registrering av kurs och tentamen, samt resultat av genomförd kurs.

Du når studentwebben via lnu.se/student. För att logga in behöver du ha ett studentkonto.

Lärplattformen Moodle

Moodle är lärplattformen där studenter och lärare möts. Under utbildningens gång är det platsen där du hittar verktyg för information, kommunikation och samarbete med kursens deltagare och lärare.

För att få tillgång till allt material i kursrummet i Moodle behöver du:

  • Ha ett studentkonto
  • Registrera dig på kursen du är antagen till. Detta gör du via Studentwebben.

Du blir automatiskt tillagd i den kurs du kommit in på, men du kommer behöva registrera dig på kursen för att all information och verktyg ska fortsätta vara tillgängliga.

Direktlänken till Moodle är: moodle.lnu.se

Ladok

Ladok är ett studieadministrativt verktyg som används för att dokumentera dig som studerar. Det är här du registrerar dig, begär intyg samt tar del av dina studieresultat.

Händelser som sker i Ladok kommer du bli påmind om via Studentwebben. När det blir dags att anmäla dig till kurs eller tentamen kommer du se detta, tillsammans med en länk som tar dig till Ladok. Samma sak sker om ett studieresultat lagts in för kursen. Gå direkt till Ladok här.

Schemasystemet Time-Edit

På Time-Edit sker alla schemaläggningar av föreläsningar, examinationstillfällen och grupprum. Du som studerar kan se ditt personliga schema på Time-Edit. Det är även där du gör bokningar för grupprum och studieplatser på universitetet.

På studentwebben finner du en kortversion av ditt schema samt en länk till hela schemat. Om du inte ser ditt schema trots att du har loggat in kan du söka fram det via schemalänken. Du kommer direkt till Time-Edit här.

Tentamensschema

Efter du anmält dig till tentamen genom Ladok behöver du information om var och när tentamen äger rum. Detta hittar du i tentamensschemat.

Lånekonto

Som student har du tillgång till både digitala och tryckta resurser, som kurslitteratur och andra böcker, databaser, uppslagsverk med mera. Du når resurserna via bibliotekets webbsida och loggar in med ditt studentkonto. För att kunna låna på biblioteket behöver du ansöka om ett lånekonto.