studenter på campus

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Hitta kontaktpersoner vid de olika fakulteterna här. Via länkarna kan du få hjälp med frågor gällande allt från registrering och antagning, till studieuppehåll, verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Du hittar även kontaktuppgifter och öppettider till Copycenter (repro), IT och support.

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Kontaktuppgifter till din fakultet

Ekonomihögskolan

E-post: ekonomihogskolan@lnu.se

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

E-post: info.fhl@lnu.se

Fakulteten för konst och humaniora

E-post: fkh@lnu.se

Fakulteten för samhällsvetenskap

E-post: samhallsvetenskap@lnu.se

Fakulteten för teknik

E-post: teknik@lnu.se

Lärarutbildningen
E-post: lararutbildning@lnu.se

Övriga kontaktuppgifter

IT och support

Telefon: 0772-28 80 00
E-post: it-support@lnu.se

Copycenter

Copycenter: copycenter@lnu.se
Universitetsbutiken: butiken@lnu.se
Öppettider: 
Måndag-onsdag samt fredag: 8-16, torsdagar 8-15

Infocenter

0772-28 80 00
info@lnu.se

Studievägledning

Studenthälsan

Studentkåren

Universitetsbiblioteket